Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Spaarrente is niet nul!

06-04-2020 | Affluent partner

Zoals bekend is de spaarrente extreem laag in Europa. Sterker nog inmiddels werken enkele banken met een negatieve spaarrente. De meningen zijn verdeeld of deze trend zich verder zal voortzetten. Een stijging van de rente is wat de deskundigen op dit moment niet verwachten.

De grote vraag is wat je nu kan doen om toch wat rendement te maken. Natuurlijk kan je het gaan beleggen maar dan hebben we het over een ander risico. Er zijn nog steeds mogelijkheden om spaargeld te stallen bij banken die wel een rente vergoeden. Ook bij banken die gewoon over het Nederlandse Deposito Garantiestelsel vallen.

Weer een ouderwetse deposito als 25 jaar geleden?

Om echt het verschil te maken moet je de gelden wel voor een langere periode vastzetten. Zeg één jaar. Zonder een concreet advies te willen geven noem ik wel een paar namen.

De hoogste rente wordt betaald door LeasePlanBank,  NIBC Direct en ATB. Op dit moment betalen ze een rente van 0,4%  ATB heeft een aardige deposito voor twee jaar met maandrente. De spaarrente bedraagt dan 0,55%.

Depositogarantiestelsel

Zoals gemeld geld voor deze banken het Nederlandse Deposito Garantiestelsel. Een depositogarantiestelsel zorgt dat je je spaargeld terugkrijgt als een bank failliet gaat. Rekeningen die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen, garanderen je spaargeld tot  € 100.000 per persoon per bank.

Spaarrente negatief?

Natuurlijk is een rentevergoeding van 0,5% niet iets wat het grote verschil gaat maken. Van de andere kant mocht de rente negatief worden en je moet 0,5% betalen dan is een bedrag van bijna 50 euro per maand aan te betalen rente psychische toch een “groot bedrag”.

Tenslotte mocht de rente de komende drie jaar zo laag blijven dan is, met een spaarsaldo van € 400.000 wat je spreidt als echtpaar over een tweetal banken, de extra opbrengst € 5.400.

TIP voor SPAARRENTE

Begin met het maken van een Vermogensplan. Hierin wordt standaard ook een spaaradvies in meegenomen! Maar lees ook de blog “Alternatief voor een spaarrekening“.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs