Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Financieel adviseur Lars van Marrelo

19-09-2018 | Lars van Marrelo

Lars van Marrelo, financieel adviseur, wat heeft je doen besluiten om na een lange periode in de trust te hebben gewerkt iets nieuws op te pakken?

Lange tijd heb ik met veel plezier in de trustsector gewerkt. De samenkomst van financieel, juridisch en fiscaal inhoudelijk werk sprak (en spreekt mij nog steeds) erg aan. In de trustsector worden deze rechtsgebieden voornamelijk toegepast (bijvoorbeeld in de rol van bestuurder van een vennootschap) in plaats van dat erover wordt geadviseerd. Naar verloop van tijd begon ik te merken dat ik deze adviesrol, zoals ik die in eerdere banen heb gehad, begon te missen. Ik ben op zoek gegaan naar een vakgebied waarin ik meer als adviseur en dan wel weer met uiteenlopende vakgebieden aan de slag kon gaan. Dit is Estate Planning geworden.

Hoe zet jij de kennis en ervaring, die je hebt opgedaan in de trustsector, in als onafhankelijk adviseur?

In de trustsector heb ik een hele brede fiscaal, juridische en financiële kennis opgedaan die mij als adviseur uitstekend van pas komt. Ik heb geleerd om met een brede blik naar de vraagstukken van mijn cliënten te kijken. Zo is het heel wel mogelijk dat een cliënt verstandiger met zijn vermogen om gaat door het deels te schenken aan zijn kinderen en deels te beleggen dan door voor één van beide van deze opties te kiezen. Daarnaast is relatie-management altijd een rode draad geweest in mijn carrière, ik heb geleerd de daadwerkelijke adviesvraag van mijn cliënten te achterhalen en deze nooit uit het oog te verliezen.

“De full service die aan cliënten kan worden geboden middels de breed aanwezige kennis samen met digitale tools maakt Affluent mijns inziens tot een veelbelovende nieuwe speler in de wereld van het vermogensbeheer.”

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden die je voor jouw cliënten verricht?

Ik houd mij met name bezig met advisering rondom de overgang van vermogens naar volgende generaties, Estate Planning. Hierbij kunnen vele uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, bijvoorbeeld voor welke samenlevingsvorm het beste kan worden gekozen, advisering over testamenten, bedrijfsopvolgingskwesties en afhandeling van nalatenschappen. Daarnaast neem ik voor cliënten graag de regie over hun vermogen en begeleid ik hen bij het aangaan van verschillende transacties, zoals bijvoorbeeld aankoop van vastgoed en financieringstransacties, dienstverlening waar ik in de trustsector veel ervaring mee heb opgedaan.

Wat versta je precies onder vermogensregie?

Startpunt is altijd het in kaart brengen van de huidige financiële situatie van cliënt. Alleen door hier uitgebreid de tijd voor te nemen en daarnaast zorgvuldig wensen en toekomstplannen te bespreken, kunnen heldere doelen worden gesteld. De regie wordt vervolgens verder genomen door als een spin in het web erop toe te zien dat beleggingen, vermogensoverdracht, fiscaliteit, etc op elkaar worden afgestemd. Indien deze zaken op regelmatige basis worden gemonitord en bijgestuurd, zullen de gewenste doelen worden bereikt en zullen cliënten daadwerkelijke toegevoegde waarde ervaren van de dienstverlening.

Hoe kun jij de beste vermogensbeheerder selecteren? En wat is überhaupt de beste?

Ik denk niet dat je kunt spreken van een “beste” vermogensbeheerder, anders zou iedereen wel zijn vermogen bij deze vermogensbeheerder hebben ondergebracht… Het gaat erom welke vermogensbeheerder bij de cliënt past. Om dat te bepalen zal uiteraard het beleggingsprofiel van de cliënt in kaart moeten worden gebracht om vervolgens op zoek te gaan naar een bij dat profiel passende vermogensbeheerder, waarbij ook de persoonlijke klik niet onbelangrijk is. Voor het maken van de uiteindelijke keuze maak ik graag gebruik van de tools van Affluent, hun netwerk en kennis van beleggingen.

Waarom heb je de keuze gemaakt om je bij Affluent aan te sluiten?

Het uitgebreide netwerk van onafhankelijk adviseurs dat Affluent aan zich heeft weten te verbinden en daarmee een breed scala aan expertise dat het daarmee kan aanbieden, spreekt mij erg aan. De full service die aan cliënten kan worden geboden middels deze breed aanwezige kennis samen met digitale tools maakt Affluent mijns inziens tot een veelbelovende nieuwe speler in de wereld van het vermogensbeheer. Ook gaven de gesprekken die ik heb gevoerd van begin af aan een goed gevoel waardoor ik mij met veel enthousiasme aansluit.

Hoe blijf jij jezelf ontwikkelen bij Affluent?

Mijn eigen kennis en expertise is met name gelegen in de Estate Planning en de fiscale en juridische kennis die ik in de trustsector en tijdens mijn werkzaamheden als belastingadviseur bij EY heb op gedaan. Door mij aan te sluiten bij Affluent verwacht ik mijn kennis over beleggingsoplossingen flink te kunnen vergroten. Daarnaast verwacht ik mijn kennis verder te kunnen ontwikkelen door de eerder genoemde brede expertise die binnen Affluent aanwezig is.

Lars van Marrelo is als financieel adviseur en Estate Planner met name actief in Kennemerland.

Door:

Lars van Marrelo

Lars van Marrelo

In 2001 is Lars zijn carrière gestart als fiscalist bij EY. Vier jaar later  is hij overgestapt naar Ebbinge & Company alwaar hij als werving- en selectieconsultant heeft gewerkt. Dit heef hij ook ongeveer vier jaar gedaan.

In 2009 is hij teruggekeerd naar de fiscaal-juridische dienstverlening bij corporate services provider Orangefield.

Na ruim acht jaar hier gewerkt te hebben is Lars in 2017 zijn eigen Estate Planning boutique begonnen. Sinds de start van Affluent in 2018 is hij als Estate Planner aan Affluent verbonden.

Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt

Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één  bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.

Recente blogs