Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Drie maal drie is ……..

02-07-2024 | Kwartaalupdate juli 2024, Ruud van Velzen

De Hoge Raad heeft op 6 juni uitspraak gedaan inzake de belastingheffing over het vermogen in privé, de bekende Box 3 belasting. De uitspraak veroorzaakt complete chaos voor de Belastingdienst zelf. Maar ook voor uw privévermogen bestaande uit spaarmiddelen, beleggingen en bezit in onroerend goed buiten uw eigen woning. 

Drie opties

Want door de uitspraak mag u voor de periode 2017 tot en met 2022 kiezen voor 3 mogelijkheden:

  1. heffing volgens het wettelijke systeem, zoals dat destijds gold met de vermogensmix;
  2. heffing volgens de Herstelwet met de drie categorieën banktegoeden, overige bezittingen en schulden; of
  3. heffing over het werkelijke rendement.

Als je een fiscaal partner hebt, dan mag iedere partner kiezen voor zijn eigen systeem. Dat geeft dus totaal drie maal drie is ….. negen (!) mogelijkheden. Ga dan maar eens uitrekenen wat de gunstigste oplossing voor u is. Dit doet echt recht aan de slogan van de Belastingdienst sinds 1993: “Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel!”.

Wat zijn de gevolgen voor spaarders en beleggers?

Wanneer uw werkelijk rendement lager is dan het forfaitair rendement wat de Belastingdienst heeft berekend, dan betaalt u alleen belasting over het werkelijke rendement.

Echter! U moet zelf aantonen dat uw werkelijk rendement lager is.

Deze regeling geldt niet alleen voor de periode 2017 tot 2022, maar ook voor de periode vanaf 2023 tot de invoering van een nieuwe wet. Het doel is dat de nieuwe wet wordt ingevoerd op 1 januari 2027. Maar gezien de enorme complexiteit is het maar de vraag of deze datum haalbaar is.

Wat is werkelijk rendement?

Het werkelijke rendement is niet alleen directe inkomsten zoals rente, dividend en huur. Maar ook de indirecte inkomsten moet je meenemen. Indirecte inkomsten zijn positieve of negatieve waardeveranderingen op jaarbasis van uw beleggingsportefeuille, uw crypto munten of uw bezit aan onroerend goed.

Nu is een waardeverandering bij uw beleggingsportefeuille of crypto’ s in een jaar gemakkelijk te berekenen. Maar hoe bepaal je de waarde van het onroerend goed? Is dit de WOZ-waarde of moet je het onroerend goed ieder jaar laten taxeren? En wordt de waardestijging van uw tweede woning (niet verhuurd) ook belast in Box 3?

Belangrijk is om te weten dat kosten niet aftrekbaar zijn. Dus bij verhuurd onroerend goed zijn de huurinkomsten en waardestijging wel belast. Maar de kosten voor onroerendzaakbelastingen, verzekeringen en onderhoud zijn niet aftrekbaar van het rendement.

Wat wel aardig is, is dat u het ene jaar kunt kiezen voor het werkelijke rendement en het andere jaar voor het forfaitaire rendement. Dus in jaren dat u een negatief rendement heeft, kiest u voor het werkelijke rendement. Het jaar dat u een fantastisch rendement behaald heeft, kiest u voor het forfaitaire rendement. Hierbij is het ook goed om te weten dat u verliezen in een jaar niet mag verrekenen met de winst in het volgende jaar.

Wanneer wordt het definitieve forfaitaire rendement bepaald?

Wat vaak niet bekend is, is dat het definitieve forfaitaire rendement van sparen en schulden in Box 3 pas wordt bepaald in januari van het jaar volgend op het jaar waarop het rendement betrekking heeft. Het rendement over beleggingen staat wel vooraf vast.

Zo werd voor het belastingjaar 2023 vooraf uitgegaan van een rendement van 0,01%. Wanneer u een voorlopige aanslag hebt gehad, werd gerekend met 0,36%. Uiteindelijk werd het definitieve forfaitaire rendement bepaald op 0,92%. Zodat u bij een groot spaarvermogen in Box 3 zomaar nog een naheffingsaanslag kan krijgen. Kunt u het nog volgen?

Hoe om te gaan met deze onzekerheid en complexiteit?

Het is vooraf vrijwel niet te berekenen hoeveel belasting u moet betalen over uw Box 3 vermogen. Dat geeft onrust en onzekerheid. Daarom is mijn advies om een goed financieel plan te maken. Houd hierbij rekening met een geschatte, maar reële belastingdruk. Neem eventueel wat extra marge hierin. Als dan blijkt dat u aan al uw wensen kunt voldoen, geeft dat rust, houvast en vertrouwen. Wat dan de uiteindelijk ontwikkelingen van de Box 3 belastingen zijn, is dan minder van belang. Zo kunt u onafhankelijk hiervan uw beleggingsbeleid bepalen om uw doelen te bereiken.

Voor fiscale fijnproevers is de uitspraak van de Hoge Raad wellicht leuker, maar zeker niet gemakkelijker…….

Door:

Ruud van Velzen

Ruud van Velzen

Als financieel vertrouwenspersoon zorg ik ervoor dat de klant zowel nu als later goed kan leven en geen zorgen heeft over zijn vermogensontwikkeling.

In een lange carrière bij de Rabobank heb ik veel ervaring opgedaan en veel kunnen leren over allerlei financiële vraagstukken. Als gecertificeerd Financieel Planner zet ik deze kennis en ervaring met enthousiasme in om mijn klanten te helpen hun doelstellingen te bereiken.

Mensen vinden mij deskundig, puur en eerlijk. Naast mijn liefde voor de financiële wereld doe ik graag aan sport. Met name wielrennen. Ik vind het uitdagend om een berg van de 1ecategorie op te fietsen. Zowel met sport als in mijn werk is geen berg mij te hoog.

Met mijn lidmaatschap van de Lionsclub Kaag en Braassem zet ik mij in voor maatschappelijke problemen in mijn omgeving.

Recente blogs