Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Stichtingen en Verenigingen

02-07-2024 | Kwartaalupdate juli 2024, Stephan Christophe

In onze gesprekken met relaties merkten wij dat steeds meer bestuurders worstelen met de verantwoordelijkheden over de hen toevertrouwde vermogens. Zeker nadat vorig jaar een aantal artikelen in de landelijke kranten verscheen over de performance van de zogenaamde veilige beleggingen en hoe besturen daar mee omgaan. Reden voor ons om met dedicated adviseurs deze groep cliënten te gaan bedienen.

Beleggingsstatuut

Het is voor ons enorm belangrijk om te beginnen bij de basis. Voor een stichting of vereniging is dit het beleggingsstatuut. Hierin staat aangegeven hoe u als bestuur kunt, wilt en mag beleggen. Welke risico’s er gelopen kunnen en/of mogen worden, vindt u ook terug in het statuut. Alsmede hoe u om dient te gaan met duurzaamheid en/of bepaalde uitsluitingen. Een ander voorbeeld is de cashflow behoefte die er is voor toekomstige uitkeringen van de stichting en vereniging vast te leggen. Veel van dit soort zaken zijn in een ver verleden wel besproken en vastgelegd, maar zijn de afgelopen jaren niet of nauwelijks geactualiseerd.

Onafhankelijk advies

Als de basis eenmaal staat dan gaat het over de invulling van het vermogen. In het verleden is dit vaak gedaan door de huisbankier. Is deze invulling nog steeds het beste voor het vermogen van de stichting of is dit alleen goed voor de inkomsten van de huisbankier? Een andere vraag gaat over het rendement. Zijn de behaalde rendementen door de huisbankier wel in lijn met de markt? Vaak zien wij dat er door middel van een nieuwe verdeling van het vermogen ineens betere rendementen kunnen worden gerealiseerd. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door kostenreductie, maar vaak ook omdat veel grootbanken moeite hebben met het bijhouden van de (vaak eigen gekozen) benchmarken niet verder kijken dan enkel hun eigen aanbod.

Quick scan

We willen u de mogelijkheid bieden om tegen een beperkte vergoeding een rapport te ontvangen dat een duidelijk en accuraat beeld schetst van de actuele situatie. Dit resulteert meestal in een aantal verbeterpunten.

In dit rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Het beleggingsstatuut.
  • De structuur van de organisatie.
  • De doelstellingen in combinatie met het beschikbare vermogen.
  • De huidige beleggingen of liquiditeitsposities.
  • De eventuele verbeter- of aandachtspunten op deze onderwerpen.

Met dit rapport laat u als bestuur zien dat u er alles aan doet om zorgvuldig met het u toevertrouwde vermogen om te gaan.

Al met al voor ons reden genoeg om een specifiek concept te ontwikkelen voor  Verenigingen/Stichtingen. Bent u nu benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen kijken we met een echt onafhankelijke bril wat het beste is voor het aan u toevertrouwde vermogen en zorgen we ervoor dat u aan uw zorgplicht voldoet.

 

Klik hier voor meer achtergrond informatie.

Door:

Stephan Christophe

Stephan Christophe

Na zijn HBO opleiding is Stephan Christophe in 1997 begonnen bij de ABN AMRO Bank. Al snel voelde hij zich aangetrokken tot het beleggingsvak in al haar facetten.

Na een periode waarbij Stephan veel trainingen en presentaties mocht geven aan adviseurs, merkte hij toch dat er iets ontbrak in wat hij deed. Namelijk de KLANT. Vanaf 2004 is Stephan weer terug gegaan naar deze passie en als beleggingsadviseur begonnen.

Daarna, in 2008, is hij als Senior Beleggingsadviseur bij ABN AMRO MeesPierson zich op de complexere vermogens gaan richten. De kreet “het centraal stellen van de klant” moet niet alleen een kreet zijn, maar ook echt bij je als mens passen.

Recente blogs