Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Vermogensrapportage

06-08-2021 | Financieel plan, Jan Roelof Boerlage

Met Affluent – New School Private Banking, zijn we bijna drie jaar op weg sinds de lancering in september 2018. Hoewel we dagelijks bezig zijn met wat er beter kan en er nog mist, zijn we ook trots op wat er al staat. In ons relatief korte bestaan hebben we een belangrijke positie verworven op de Nederlandse markt. Met name de meest recente aanpassingen aan de vermogensrapportage zijn weer een mooie stap voorwaarts.

Om onze visie, die van het New-school Private Banking, te verwezenlijken is er altijd nog genoeg werk te verrichten. Hieronder vertellen we kort waar we ons op dit moment mee bezighouden en wat er op de planning staat.

Vermogensrapportage nu ook op papier

Na een wat aarzelden start zien we dat steeds meer cliënten gebruik maken van de vermogensrapportage. De belangrijkste gegevens zijn allemaal online te benaderen door onze cliënten. Natuurlijk bestaat er de mogelijkheid om de vermogensrapportages van verschillende beheerders te consolideren. Een vraag, of beter gezegd een verzoek, die de afgelopen tijd veelvuldig voorbij is gekomen.

Wij zijn verheugd om mee te delen dat ook de uitgebreide “papieren versie” inmiddels voor onze cliënten beschikbaar is.

Met de nieuwste ontwikkeling kunnen we duidelijk inzichtelijk maken hoe de verschillende portefeuilles zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld in welke sectoren is belegd. Een ander voorbeeld is het overzicht dat wordt getoond dat aangeeft wat de kwaliteit is van de verschillende obligaties.

Tenslotte kunnen we de asset allocatie inzichtelijk maken in de tijd. Het is dan ook mooi om te zien welke vermogensbeheerders een actief beleid voeren in de asset allocatie.

vermogensrapportage, Vermogensrapportage

Het is onze missie om de Affluent vermogensmanagers zo goed mogelijk te voorzien van de beste tools, kennis en service zodat zij hun cliënten volledig kunnen ontzorgen.

De weg voorwaarts

Met de visie van Affluent geloven we dat we nieuwe kansen creëren, voor zowel onze vermogensmanagers als de cliënten die zij bedienen. Het is onze missie om de Affluent adviseurs goed mogelijk te voorzien van de beste tools, kennis en service zodat zij hun cliënten volledig kunnen ontzorgen.

Door:

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof heeft, nadat hij 25 jaar lang bij twee banken (ABN AMRO en Credit Suisse) en in twee landen (Nederland en Zwitserland) heeft gewerkt, besloten om als ondernemer in de financiële sector verder te gaan.

Hij richte Wealth Management Services op. Deze onderneming ondersteunde zelfstandig vermogensbeheerders op het gebied van software en compliance. De kennis die hier is opgedaan wordt nu nog altijd gebruikt bij, de door hem opgerichte organisatie, Affluent. Een solide basis dus.

Naast richting geven aan Affluent bedient hij een beperkt aantal eigen relaties.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Kan ik al rentenieren?

Kan ik al rentenieren?

Of je al kan rentenieren  hangt uiteraard helemaal af van jouw situatie. Eigenlijk zijn een paar zaken van belang: omvang vermogen benodigde inkomsten per maand levensverwachting het te behalen rendement de te betalen kosten aan de bank/vermogensbeheerder (als enige...

Lees meer