Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Governance

Een bestuur dat volledig in control is

Het hebben van een goede governance voor een stichting is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de stichting effectief, ethisch en transparant opereert. Dit is zowel in het belang van de stichting, de leden als ook voor de bestuursleden in verband met eventuele aansprakelijkheden.

 Affluent kan, met name op financieel gebied, ervoor zorgen dat u als bestuurder al het mogelijke heeft gedaan om alles zo zorgvuldig mogelijk in te richten.

 Hierbij kunt u concreet denken aan:

  • Volledig onafhankelijk advies. Geen productverkoop;
  • Het opstellen van een beleggingsstatuut;
  • Kritisch meekijken bij de ingeschakelde vermogensbeheerders en banken;
  • Zorgen voor een compleet overzicht van de vermogenspositie;
  • Uitgebreide kwartaalrapportage waarbij onder andere de risico’s en de werkelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt;
  • Het documenteren van de gesprekken die met het bestuur en andere betrokkenen hebben plaats gevonden om aan te tonen dat u uw taken zorgvuldig heeft uitgevoerd;
  • Altijd inzage in alle documenten, noties en dergelijke met onze digitale kluis;
  • Maximaal gebruik maken van inkoopvoordeel;
  • Etc.

 Wij garanderen u dat u kunt aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de doelen van de stichting zo goed mogelijk te behartigen.  

Zo zorgeloos mogelijk een stichting besturen.

Vermogensbegeleiding, Governance voor stichtingen

Regisseren

Een holistische benadering vraagt een goede onderlinge communicatie van uw adviseurs. 

Vermogensbegeleiding, Governance voor stichtingen

Investeren

Wij zijn iedere dag bezig om geschikte investeringen voor de stichting te vinden.

Vermogensbegeleiding, Governance voor stichtingen

Organiseren

Wij zorgen ervoor dat u altijd een actueel overzicht hebt van het totale vermogen en de belangrijkste documenten van de stichting.

Geen enkele belangenverstrengeling.  

“Het begeleiden van een stichting is iets compleet anders dan wanneer het privé vermogen betreft. 

Als bestuur rust er op u een grote verantwoordelijkheid om zorgvuldig met het u toevertrouwde vermogen om te gaan. En vaak krijgt u te maken met allerlei adviseurs van de banken die een hele andere taal spreken en die misschien ook wel andere belangen hebben dan u als bestuur. 

Ik kan daar heel eerlijk in zijn. Voor mij is er geen enkele prikkel om te zorgen dat u gaat beleggen of dat u specifieke producten afneemt. Het enige belang dat ik heb is dat u als bestuur over de handvaten beschikt die nodig zijn om op een goede wijze met het toevertrouwde vermogen om te gaan. 

Ik werk voor de stichting en zal daarom ook op geen enkele andere manier een beloning ontvangen vanuit producten of bedrijven die met u zaken (willen) doen. 

Hierdoor hoeft u niet bang te zijn voor enige vorm van belangenverstrengeling.”

Stephan Christoph

Associated Partner Affluent

Maar altijd…..

De basis moet staan

Ongeacht voor welke vorm van implementatie u kiest, wij zullen altijd starten met ons 5-stappenplan voor stichtingen.

Als we deze 5-stappen hebben doorlopen kunnen we, indien gewenst, het bestuur blijven ondersteunen met het nemen van de verschillende beslissingen.

Monitoring en bijsturing van de strategie zal namelijk altijd wenselijk zijn.

Bent u een zogenaamde ANBI dan hebben wij een speciale aanbod.

Uniek aanbod

Natuurlijk willen wij u graag als bestuur helpen met het nemen van de juiste investeringsbeslissingen.

Maar wellicht heeft u alles perfect voor elkaar, heeft u een ijzer sterk bestuur en alles goed onder controle.

Maar wat is erop tegen om dit bevestigd te krijgen van een onafhankelijk externe partij die de markt door en door kent? Alleen al om aan derden (leden, toezichthouders etc) te laten zien dat u uw werkzaamheden zeer serieus neemt.

In dit rapport zullen we in ieder geval onze opinie geven over uw belegingsstatuut en de huidige portefeuilles.

 

 

 

Ja, ik wil graag meer weten over uw aanbod!