Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Enkele tools voor u.

Governance

Een bestuur dat volledig in control is

Het hebben van een goede governance voor een stichting is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de stichting effectief, ethisch en transparant opereert. Dit is zowel in het belang van de stichting, de leden als ook voor de bestuursleden in verband met eventuele aansprakelijkheden.

 Affluent kan, met name op financieel gebied, ervoor zorgen dat u als bestuurder al het mogelijke heeft gedaan om alles zo zorgvuldig mogelijk in te richten.

 Hierbij kunt u concreet denken aan:

  • Volledig onafhankelijk advies. Geen productverkoop;
  • Het opstellen van een beleggingsstatuut;
  • Kritisch meekijken bij de ingeschakelde vermogensbeheerders en banken;
  • Zorgen voor een compleet overzicht van de vermogenspositie;
  • Uitgebreide kwartaalrapportage waarbij onder andere de risico’s en de werkelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt;
  • Het documenteren van de gesprekken die met het bestuur en andere betrokkenen hebben plaats gevonden om aan te tonen dat u uw taken zorgvuldig heeft uitgevoerd;
  • Altijd inzage in alle documenten, noties en dergelijke met onze digitale kluis;
  • Maximaal gebruik maken van inkoopvoordeel;
  • Etc.

 Wij garanderen u dat u kunt aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om de doelen van de stichting zo goed mogelijk te behartigen.  

Zo zorgeloos mogelijk een stichting besturen.

Vermogensbegeleiding, Governance voor stichtingen

Regisseren

Een holistische benadering vraagt een goede onderlinge communicatie van uw adviseurs. 

Vermogensbegeleiding, Governance voor stichtingen

Investeren

Wij zijn iedere dag bezig om geschikte investeringen voor de stichting te vinden.

Vermogensbegeleiding, Governance voor stichtingen

Organiseren

Wij zorgen ervoor dat u altijd een actueel overzicht hebt van het totale vermogen en de belangrijkste documenten van de stichting.

Maak kennis met een adviseur

Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één  bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.

Maar altijd…..

De basis moet staan

Ongeacht voor welke vorm van implementatie u kiest, wij zullen altijd starten met ons 5-stappenplan voor stichtingen.

Als we deze 5-stappen hebben doorlopen kunnen we, indien gewenst, het bestuur blijven ondersteunen met het nemen van de verschillende beslissingen.

Monitoring en bijsturing van de strategie zal namelijk altijd wenselijk zijn.

Bent u een zogenaamde ANBI dan hebben wij een speciale aanbod.

Uniek aanbod

Natuurlijk willen wij u graag als bestuur helpen met het nemen van de juiste investeringsbeslissingen.

Maar wellicht heeft u alles perfect voor elkaar, heeft u een ijzer sterk bestuur en alles goed onder controle.

Maar wat is erop tegen om dit bevestigd te krijgen van een onafhankelijk externe partij die de markt door en door kent? Alleen al om aan derden (leden, toezichthouders etc) te laten zien dat u uw werkzaamheden zeer serieus neemt.

In dit rapport zullen we in ieder geval onze opinie geven over uw belegingsstatuut en de huidige portefeuilles.

 

 

 

Ja, ik wil graag meer weten over uw aanbod!

Als de stichting een goed doel nastreeft (ANBI) zullen wij de gebruikelijke kosten van € 699 voor dit rapport voor onze rekening nemen.