Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Actief passief beleggen loont!

25-02-2019 | Beleggen, Marcel Hup

Er wordt veel over actief en passief beleggen gesproken. Maar wat is nu het beste?

Actief beleggen

Bij actief beleggen zetten fondsen en vermogensbeheerders slimme beleggingsexperts in die als doel hebben om via keuzes, timing en selectie van aandelen een beter rendement te behalen dan de markt. Actief beleggen gaat meestal met beleggingsfondsen of via individuele aandelen/obligaties.

Uit verschillende grote onderzoeken blijkt dat van de actief beheerde beleggingsfondsen slechts 20% beter presteert dan de markt. Daarnaast zijn het elk jaar andere namen die bovenaan de lijstjes prijken. De oorzaak van dit achterblijvende rendement zit hem, naast de individuele keuzes, ook vaak in de kosten van de dure experts, transactiekosten en de gedachte dat markt structureel te verslaan is. De kans dat een beheerder of beleggingsfonds dat structureel lukt is dus niet heel groot.

Passief beleggen

Bij passief beleggen gelooft men niet dat het mogelijk is om de markt structureel te verslaan. Via indexfondsen en ETF’s wordt in de gehele markt belegd. Bij passief beleggen wordt het marktrendement behaald, na afslag van lage kosten. Passief beleggen wordt vaak als saai gezien omdat je hiermee slechts de markt volgt en nooit een hoger rendement behaald dan de markt zelf.

Het laten beheren van je portefeuille door een professionele vermogensbeheerder biedt echter veel mogelijkheden. Er zijn veel goede vermogensbeheerders die verschillende strategieën op uw vermogen kunnen loslaten zoals:

  • Passief met passief:     Passieve beleggingsproducten met een Passief beheer.
  • Actief met actief:          Actieve beleggingsproducten met een Actief beheer.
  • Passief met actief:        Passieve beleggingsproducten met een Actief beheer.

Actief en passief beleggen gecombineerd

Bij passief/passief blijf je altijd binnen de bandbreedtes van je risicoprofiel. Her-balancering vindt slechts plaats bij een bepaalde afwijking van je portefeuilleverdeling. (aandelen, obligaties…) Er wordt belegd in indexfondsen en ETF’s. Het doel is het behalen het marktrendement.

Bij passief/actief mag wél in een vooraf vastgestelde mate worden afgeweken van het standaard risicoprofiel. Er wordt weliswaar belegd in passieve producten zoals indexfondsen of ETF’s, maar er wordt een actief beheerbeleid gevoerd. Zo kan het voor komen dat je tijdelijk méér of minder belegt in aandelen dan op basis van je standaard risicoprofiel. Het doel is een hoger rendement te behalen dan de gemiddelde markt.

Bij actief/actief mag ook in een vooraf vastgestelde mate worden afgeweken van het standaard risicoprofiel. Je belegt vaak via individuele aandelen of actief beheerde beleggingsfondsen en strategische keuzes worden gemaakt ten aanzien van de invulling. (sector, regio…). Ook hier teneinde een hoger rendement te scoren dan de markt.

Wat is nu het beste?

Welke vorm het best bij jou past is afhankelijk van veel factoren. Denk hierbij aan kennis en ervaring, de kosten en de risico’s. Gezien de vele mogelijkheden kan spreiding over verschillende strategieën of vermogensbeheerders ook zinvol of wenselijk zijn.

Door:

Marcel Hup

Marcel Hup

Bij een grootbank heeft Marcel Hup meer dan 20 jaar ervaring en expertise opgebouwd als vermogens- en beleggingsspecialist.

Hij citeert: “Het mooie van mijn vak is dat iedereen zijn/haar eigen verhaal, wensen en doelen heeft. Dit vraagt om maatwerk terwijl financiële instellingen juist standaardiseren en persoonlijk contact verminderen. Ik zie ernaar uit om u de dienstverlening te bieden die u wenst en verdient: 100% aandacht, onafhankelijk advies en passende vermogensoplossingen tegen een eerlijke prijs.”

Marcel is actief in met name Zwolle en omgeving.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

De emotionele achtbaan

De emotionele achtbaan

Als de financiële markten een duikvlucht maken, doet dat iets met de gemoedstoestand van veel beleggers. Ze raken ongeduldig als het gewenste rendement naar hun smaak te lang op zich laat wachten, voeren wijzigingen door of slaan zelfs aan het verkopen. Beide...

Lees meer
Jip en Janneke beleggers

Jip en Janneke beleggers

Regelmatig bespreek ik met doorgewinterde beleggers hun vermogensposities en de ontwikkelingen op financiële markten. Dat is leuk, maar een soort van routine. Het toetje van deze week was dan ook wel de tweede afspraak met een echtpaar dat mij had gevonden via mijn...

Lees meer
Aandelenmarkten

Aandelenmarkten

Nu een derde Corona golf zich lijkt aan te dienen die nieuwe lockdowns veroorzaken, is de kans vrij groot dat het economisch herstel dat is ingezet de komende maanden wat zal afvlakken. Toch houden bredere aandelenmarkten naar verwachting wel rugwind omdat er vrijwel...

Lees meer