Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Kosten vermogensbegeleiding

28-04-2020 | Kosten vermogensbeheer

Sinds 1 januari 2013 zijn de kosten voor vermogensbegeleiding door het provisieverbod een stuk transparanter geworden. Door dit provisieverbod mogen financieel adviseurs geen vergoedingen meer ontvangen voor producten die ze verkopen. Bijvoorbeeld producten van banken, vermogensbeheerders of verzekeringsmaatschappijen.

Als een adviseur een financiële prikkel heeft om bepaalde producten te adviseren, lees verkopen, kan het zo zijn dat er niet altijd gehandeld werd in het belang van u als consument. Sommige adviseurs gingen voor de hoogste provisie.

Door het doorknippen van de financiële banden met aanbieders zijn wij vrijer om ons volledig op het belang van u als klant te richten.De kosten voor vermogensbegeleiding worden nu op een transparante wijze bij de consument neergelegd. Prima!

Inspanning versus vermogen

Als de consument een eenmalige advies wenst, bijvoorbeeld over een hypotheek, is het gebruikelijk dat men hiervoor eenmalig een vast bedrag betaalt. In tegenstelling tot een hypotheekadvies is bij vermogensbegeleiding sprake van een permanente advisering. Hier worden twee verschillende modellen gehanteerd. Of men betaalt de adviseur op basis van “effort” (inspanning) of op basis van “assets” (vermogen).

Waarom wij niet geloven in een vergoeding over het beheerd vermogen.

Als eerste zijn wij van mening dat, de tijd, die een adviseur moet besteden aan het begeleiden van een vermogen van 1 miljoen euro, niet 10 keer zo veel zal zijn als bij een bedrag van honderd duizend euro.

Verder is er bij een vergoeding over beheerd vermogen nog steeds een financiële prikkel voor de adviseur om de cliënt(méér)  te laten beleggen. Immers hoe hoger het belegd vermogen, hoe hoger de verdiensten voor de adviseur.

Wij hanteren daarom dus een model waarbij de vergoeding niet afhankelijk is van het vermogen maar wel afhankelijk van onze inspanning.

 

DE KERN VAN KOSTEN VERMOGENSBEGELEIDING

Hoe groter uw vermogen, hoe groter de besparing is ten opzichte van traditionele partijen!

Wat betekent het Affluent model voor u?

Zoals gezegd hanteren wij een model waarbij de prijs wordt bepaald door onze inspanning  en niet door uw belegbaar vermogen. Enkele kosten zullen voor u altijd variabel (bankkosten bijvoorbeeld) blijven. Het gaat dan om de kosten die buiten onze invloed sfeer liggen.

De gemiddelde kosten voor vermogensbeheer bij een traditionele financiële instelling bedragen, inclusief de fondskosten en dergelijke, 1,4% over uw belegd vermogen. Bij een belegd vermogen van € 1 mio betekent dit € 14.000 per jaar.

Affluent hanteert een fee voor relatiebeheer van iets meer dan € 2.000 per jaar. Gaat u niet beleggen dan blijft het daarbij. Als u gaat beleggen bedragen de variabele kosten circa 0,6%. Dus €6.000 per jaar. Op onze “kosten pagina” treft u een simpel rekenmodel aan.

Een besparing van 40%!

Lees hier een voorbeeld uit de praktijk.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Kan ik al rentenieren?

Kan ik al rentenieren?

Of je al kan rentenieren  hangt uiteraard helemaal af van jouw situatie. Eigenlijk zijn een paar zaken van belang: omvang vermogen benodigde inkomsten per maand levensverwachting het te behalen rendement de te betalen kosten aan de bank/vermogensbeheerder (als enige...

Lees meer