Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Waarom Affluent?

Omdat wij het anders doen!

We kunnen niet ontkennen dat de financiële dienstverlening geen goede naam heeft in de maatschappij en begrijpen dat ook. Natuurlijk kan Affluent dat niet alleen veranderen maar elke verandering begint bij jezelf. Door zelf keuzes te maken, ook als cliënt. Daarom ben ik Affluent gestart.”

Jan Roelof Boerlage, Founder Affluent – New School Private Banking

 

Over Affluent, Over ons

Onze kernwaarden

Over Affluent, Over ons

Onafhankelijkheid

Affluent is op geen enkele wijze verbonden aan een financiële instelling. Hiernaast bestaan er ook geen financiële verplichtingen richting een financiële instelling.

Over Affluent, Over ons

Fairness

Het moet gewoon kloppen wat we doen. Ook onze beloning moet fair zijn. Daarom betaalt u ons voor onze inspanning en niet op basis van de omvang van uw vermogen.

Over Affluent, Over ons

Wederkerigheid

Wij leveren kennis en service. En daarom betaalt u onze uren. Beide kanten moeten de overtuiging hebben dat de ander waarde heeft toegevoegd. Met andere woorden een win – win situatie.

Over Affluent, Over ons

Transparantie

Wellicht een dooddoener, maar bij ons geen onduidelijke geldstromen. Verder kunt u in uw digitale kluis op ieder moment uw eigen dossier inzien.

Wij staan onder toezicht

 

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Voor u als consument is het belangrijk dat uw adviseur onder toezicht staat.

Het gedragstoezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking  van kapitaalmarkten die voldoen aan de Wet Financieel Toezicht (Wft). 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

KIFID is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Kifid is een initiatief van marktpartijen en is ministerieel erkend. Doel van Kifid is eventuele problemen te helpen oplossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener.

Dutch Securities Institute

De Stichting Dutch Securities Institute is een zelfreguleringsinstituut van de Nederlandse effectenbranche, opgericht in 1999. DSI verstrekt keurmerken aan effectenspecialisten, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, vastgelegd in een openbaar register, en verzorgt het tuchtrecht voor de financiële sector.

Luister de podcast ….

Founder en Managing Partner Jan Roelof Boerlage in gesprek met Jeroen Broekema van Leaders in Finance. Naast dat Jan Roelof iets vertelt over de achtergrond van Affluent deelt hij ook het nodige over zichzelf.

 

Over Affluent, Over ons

Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt

We hebben aangesloten adviseurs door het hele land. Er is dus altijd een Affluent Vermogensadviseur bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.