Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Beleggingsstatuut

Een cruciaal document voor professionele stichting 

Op u als bestuur van een stichting of een vereniging rust een zware verantwoordelijkheid. 

U moet als goed huisvader omgaan met het u toevertrouwde vermogen terwijl u er tegelijkertijd voor moet zorgen dat de organisatie de doelstellingen kan blijven nakomen. 

Een belangrijk handvat hiervoor is het beleggingsstatuut.  Dit statuut zorg er namelijk voor dat u de spelregels over wat er wel en niet mag gebeuren met het vermogen duidelijk zijn. Duidelijk voor u, voor de financiële instellingen maar tegenwoordig misschien nog wel belangrijker de buitenwereld.

We herinneren ons allemaal de artikelen in het Financiële dagblad over de stichtingen die in 2022 behoorlijk bedragen (op papier) verloren door koersbewegingen. Met u een helder en duidelijk beleggingsstatuut kunt u uitleggen waarom u welke keuzes heeft gemaakt.

De uitgangspunten

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Rendementen

Wat is de rendementsdoelstelling van de stichting? Hoe bent u toe dit percentage gekomen?

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Risico

Wat zijn acceptabele risico’s die de stichting kan lopen? Wanneer is het geld nodig?

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Benodigde cashflow

Is het noodzakelijk dat er een minimale cash-flow uit de portfeuille komt?

Fijn om u hierbij te mogen begeleiden

Hulp bij het maken van het juiste beleggingstatuut.

Veel van de partijen die ik tegenkom werken met een zogenaamd “knip en plak” statuut. Dit zijn de statuten waar onderdelen uit allerlei andere statuten zijn samengevoegd maar waarvan we ons wel moeten afvragen in hoeverre is dit echt van toepassing voor u als stichting.

 Het opstellen/actualiseren van het statuur kost tijd en energie, maar die tijd en energie betaalt zich in de toekomst echt uit. Stel je voor dat je te maken krijgt met een situatie als in 2022 waarbij aandelen en obligaties fors in koers zakten. Van alle kanten komen er dan de Nederlandse “vingertjes” die wijzen op de verantwoordelijkheden. Was u als bestuur nu keurig belegd volgens uw eigen statuut dan was u niet ongeschonden uit de strijd gekomen, maar kon u wel netjes reageren dat u zich aan de spelregels hebt gehouden.

En wie kijkt er met u mee of de spelregels worden nageleefd. Laat u dat aan de banken/beheerders over of doet u dit als bestuur, of heeft u een beleggings- of auditcommissie?

 Allemaal vragen waar ik u mee kan helpen om over te sparren en te kijken wat voor u als stiching de beste oplossing is.”.

Regelmatig actualiseren

Maak er geen slapend document van

Het is niet zo dat u als stichting gevrijwaard bent van deze koersbewegingen maar er wordt wel van tevoren afgesproken wat acceptabel is voor u en met welke profiel u kunt beleggen om aan de verplichtingen te voldoen.

Hiermee in de hand kunt u ten alle tijden aangeven dat u als goed bestuur heeft gehandeld conform de vastgestelde regels. 

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut