Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Beleggingsstatuut

Een cruciaal document voor professionele stichting 

Op u als bestuur van een stichting of een vereniging rust een zware verantwoordelijkheid. 

U moet als goed huisvader omgaan met het u toevertrouwde vermogen terwijl u er tegelijkertijd voor moet zorgen dat de organisatie de doelstellingen kan blijven nakomen. 

Een belangrijk handvat hiervoor is het beleggingsstatuut.  Dit statuut zorg er namelijk voor dat u de spelregels over wat er wel en niet mag gebeuren met het vermogen duidelijk zijn. Duidelijk voor u, voor de financiële instellingen maar tegenwoordig misschien nog wel belangrijker de buitenwereld.

We herinneren ons allemaal de artikelen in het Financiële dagblad over de stichtingen die in 2022 behoorlijk bedragen (op papier) verloren door koersbewegingen. 

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Een compleet overzicht

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Rendementen

Wat is de rendementsdoelstelling van de stichting? Hoe bent u toe dit percentage gekomen?

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Risico

Wat zijn acceptabele risico’s die de stichting kan lopen? Wanneer is het geld nodig?

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Benodigde cashflow

Is het noodzakelijk dat er een minimale cash-flow uit de portfeuille komt?

Fijn om u hierbij te mogen begeleiden

sdfjhakgjadflkjfgalfjglsd“.

Regelmatig actualiseren

Maak er geen slappend document van

Het is niet zo dat u als stichting gevrijwaard bent van deze koersbewegingen maar er wordt wel van tevoren afgesproken wat acceptabel is voor u en met welke profiel u kunt beleggen om aan de verplichtingen te voldoen.

Hiermee in de hand kunt u ten alle tijden aangeven dat u als goed bestuur heeft gehandeld conform de vastgestelde regels. 

Beleggingsstatuut, Beleggingsstatuut

Aanvraag demo account

Graag ontvang ik een online demonstratie van het vermogensdashboard