Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Vermogensbeheerders selecteren, Vermogensbeheerders selecteren

Vermogensbeheerders selecteren

Dat verdient zich meestal snel terug

Als bestuurder van een stichting wilt u natuurlijk nooit het verwijt krijgen dat u niet heeft gekozen voor de “beste” vermogensbeheerder.

Bij Affluent hebben wij een gestructureerde aanpak om te komen tot de juiste keuzes voor de stichting.

Wij kijken hierbij niet alleen naar de rendementen maar zeker ook naar de risico’s die worden gelopen. Dat kosten het rendement uiteindelijk negatief beïnvloeden hoeven wij u niet uit te leggen.

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat er belegd wordt op een wijze die niet strijdig is met uw eigen doelstellingen. Helaas gaat dat wel eens mis is onze ervaring.

Inkoopvoordeel

Door “groot” in te kopen hebben wij scherpe tarieven bij de verschillende banken en vermogensbeheeerders.

Wij doen alleen zaken met partijen die een duidelijke strategie hebben en zich daar ook aanhouden.

Met meer dan 125 actieve partijen in Nederland is het een hele uitdaging om de beste partij voor u te vinden. Ten eerste hebben ze allemaal verschillende strategieën. Ten tweede verschillen de partijen enorm in achtergrond.

Het selecteren van een vermogensbeheerder is een vak apart.

 

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In “Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen”  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Vermogensbeheerders selecteren, Vermogensbeheerders selecteren

Drie belangrijke meetbare criteria

Vermogensbeheerders selecteren, Vermogensbeheerders selecteren

Rendement

Rendement is een belangrijk selectiecriterium. Maar rendement zegt niet alles.
Vermogensbeheerders selecteren, Vermogensbeheerders selecteren

Risico

Naast rendement gaat het om het beheersen van risico’s, zeker in dalende markten.

Vermogensbeheerders selecteren, Vermogensbeheerders selecteren

Kosten

Kosten mogen niet leidend zijn maar het is duidelijk dat deze het rendement direct beïnvloeden.

Goede keuzes maken is niet eenvoudig

Het kiezen van de juiste vermogensbeheerder is een lastige zaak. Dit is al lastig als het om uw eigen geld gaat, maar wanneer het om het geld van anderen gaat waar u als bestuur verantwoordelijkheid over draagt is het helemaal moeilijk. 

Welke keuzes maak en kan je de verschillende beheerders goed met elkaar vergelijken. 

Kijk je alleen naar het rendement en de kosten. Of is de manier waarop de beheerder aan het rendement komt ook een belangrijk element. Hoe gaat de beheerder om met duurzaamheid of het creëren van impact.  Komen de beleggingen overeen met het beleggingstatuut. 

Al met al veel zaken waar je als bestuur rekening mee moet houden bij de keuze van een beheerder. En ook niet alleen tijdens de keuze van de beheerder maar ook als de beheerder bezig is zal dit een continu proces zijn. 

Met jarenlange ervaring in de beleggingswereld kunnen wij u daarbij helpen zodat u goed onderbouwd de definitieve keuze kunt maken”.

Stephan Christophe

Associated partner Affluent

Transparant

100% onafhankelijk

Laten we helder zijn. Affluent krijgt geen vergoedingen van een vermogensbeheerder of bank, daarom hebben wij ook geen enkel belang dat u voor een bepaalde partij kiest.

Sterker nog als blijkt dat beleggen niet nodig of wenselijk is dan is dat de juiste oplossing