Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Waarom een levenstestament maken ?

08-04-2020 | Estate Planning, Jan Roelof Boerlage

Naast het “standaard” testament kan je sinds 2013 ook een zogenaamd “levenstestament” opmaken. In een “standaard” testament leg je zaken vast voor na je overlijden. In een levenstestament leg je je wensen vast over wat er tijdens je leven moet gebeuren als je dat zelf niet meer kan beslissen.

Een levenstestament is een belangrijk onderdeel van Estate Planning.

Hoe werkt het levenstestament?

Net zoals bij een gewoon testament benoem je een persoon (of meerdere personen) die zaken voor jouw mogen beslissen op het moment dat je zelf niet meer de beslissingen kan nemen.

Het niet meer zelf kunnen beslissen kan natuurlijk zeer onverwacht intreden door bijvoorbeeld een ongeval. Maar het kan ook zijn dat door een slopende ziekte het proces van zelf beslissingen nemen langzaam afneemt.

Diegene die voor jou de beslissingen neemt krijgt een notariële volmacht zodat deze bij officiële instanties en banken ook de mogelijkheid heeft om alles goed te regelen zo als jij hebt aangegeven.

Wat doet de door jouw benoemde gevolmachtigde?

In een levenstestament kan je zelf bepalen wat je gaat vastleggen. Veelal is het levenstestament uit een drietal onderdelen opgebouwd.

Als eerste is er een onderdeel dat gaat over je financiële belangen. Je moet hier denken aan zaken als: wie gaat mijn betalingen verrichten, wie gaat in gesprek met de vermogensbeheerder, wie mag mijn auto verkopen etc.

Als tweede worden de wensen met betrekking tot medische zaken vastgelegd. Wie mag bepalen of een medisch behandeling mag worden gestaakt, wie bepaalt het moment van opnemen in een verzorgingstehuis etc.

Tenslotte kan je al je overige wensen vastleggen die je bij leven niet meer zelf kan nemen.

 

TIP

Het is in ieders belang dat de gevolmachtigde ook verantwoording aan iemand aflegt en dat hij / zij wordt gecontroleerd. Benoem dan ook altijd een onafhankelijke derde persoon.

Doe het vandaag!

Door:

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof heeft, nadat hij 25 jaar lang bij twee banken (ABN AMRO en Credit Suisse) en in twee landen (Nederland en Zwitserland) heeft gewerkt, besloten om als ondernemer in de financiële sector verder te gaan.

Hij richte Wealth Management Services op. Deze onderneming ondersteunde zelfstandig vermogensbeheerders op het gebied van software en compliance. De kennis die hier is opgedaan wordt nu nog altijd gebruikt bij, de door hem opgerichte organisatie, Affluent. Een solide basis dus.

Naast richting geven aan Affluent bedient hij een beperkt aantal eigen relaties.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Bankieren in Zwitserland

Bankieren in Zwitserland

In deze onrustige tijd krijgen wij steeds meer vragen over bankieren in Zwitserland. Onze cliënten in het Family Office willen niet alleen spreiden over de verschillende asset classes, verschillende banken maar ook over de verschillende landen. Of beter gezegd over...

Lees meer
Wanneer instappen?

Wanneer instappen?

Een van de moeilijkste vragen voor een belegger is "wanneer instappen?"  Deze vraag wordt ons vaak gesteld. Helaas kunnen wij daar ook niet het antwoord opgeven. De beurzen zullen altijd bewegen en blijven onvoorspelbaar. Hoe hier dan nu mee om te gaan? In deze blog...

Lees meer