Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Microkredieten: Je geld aan het werk voor een betere wereld

12-06-2020 | Affluent partner

Als er één manier is om je geld aan te wenden voor het bestrijden van armoede, verbeteren van leefomstandigheden, fundament geven aan leefgemeenschappen, dan zijn het wel microkredieten.

Bij microkredieten gaat het steeds om kleine geldbedragen die tot doel hebben om ondernemerschap te stimuleren. Met name in ontwikkelingslanden, onder meer in Zuidoost-Azië , India, Afrika en Latijns-Amerika. Voor een hoog financieel rendement hoef je het niet te doen, wel voor een hoog sociaal rendement.

Hoe werken microkredieten

Het verstrekken van leningen verloopt via lokale microfinancieringsorganisaties (MFI’s). Zij richten zich op het verstrekken van kleine leningen, vooral aan vrouwen. Met een microkrediet krijgen vrouwen uit de armste bevolkingsgroepen meer zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en kracht en worden zelfverzekerder, wat weer invloed heeft op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van hun omgeving. Aldus de Internationale Arbeidsorganisatie, onderdeel van de VN (1) Bovendien blijkt dat het terugbetalingspercentage bij vrouwen hoger ligt, en dat zij een hoger percentage van hun inkomen beschikbaar stellen aan het huishoudinkomen. Ja mannen, ‘Dig That!

Triodos maakte een aansprekend filmpje over wat microkrediet voor iemand kan betekenen.

Verschillende microkredieten organisaties

Eén van de oudste en grootste microfinancierings organisaties is Oikocredit, die al vanaf 1978 actief is. Gewoonlijk betalen ze per jaar een klein dividendje van ongeveer een half procent. Nu heeft men vanwege covid-19 de dividendbetaling opgeschort. Dat geldt ook voor de beheervergoeding. (Dat heb ik nog niet eerder gezien in de wereld van fondsbeheerders).

Oikocredit is er trots op dat er nog nooit een euro aan beleggingsgeld verloren is gegaan.  Via je bank kan je niet beleggen in Oikocredit. Dat kan alleen rechtstreeks. Je bank heeft er ook geen belang bij.

Andere partijen waar je in Nederland als particulier via de beurs in kan investeren zijn het Triodos Fair Share Fund en het ASN-Novib Microkredietfonds (tijdelijk gesloten).

Alternatieve mogelijkheden

Daarnaast zijn er ook organisaties als Cordaid en Rabo Foundation waar je een donatie aan kan doen. Maar dat is wat anders dan beleggen.

Fondsen met een bredere scope dan alleen microkredieten zoals het FMO Privium Impact Fund, zijn ook buiten beschouwing gelaten.

Noemenswaardig zijn ook andere initiatieven door crowd funding bijvoorbeeld via Lendahand. Hier gaat het om grotere bedragen per project. De risicokarakteristiek is wezenlijk anders dan bij beleggingsfondsen.

Kortom, gelukkig is hier ook weer veel te kiezen. Mooi he?

TIP

Omdat beleggingen in microkredieten niet gecorreleerd zijn aan de schommelingen op de aandelen markten verlaagd een belegging in een microkrediet uw risico’s.

In de laatste TRUSTED een uitgebreid artikel met de fundmanager van het Trioos Fair Share Fund.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs