Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

“Klinkt goed zeven procent op een obligatie”

26-09-2022 | Beleggen, Hans van Dijk

“Klinkt goed 7 % op een obligatie” is dat wat voor mij? Een dergelijke vraag krijg ik met enige regelmaat van mijn klanten en dat maakt het werk deels zo leuk. Enerzijds de laagdrempeligheid om te overleggen met elkaar, maar ook de uitdaging om het kaf van het koren te scheiden. In deze bijdrage sta ik stil bij de aantrekkelijkheid van een dergelijke aanbieding en benoem ik een aantal “red flags”.

De vraagstelling komt meestal voort uit een mailing die wordt ontvangen of uit een advertentie die wordt gezien. Via vermogensbeheerders wordt er nauwelijks meer op deze wijze naar klanten gecommuniceerd en zijn het gespreide portefeuilles die aangeboden worden. Het bijbehorende product bij deze advertentie is meestal een niet-beursgenoteerde obligatie.

Niet-beursgenoteerde obligaties betreffen vaak (achtergestelde) leningen. Aanbieders zijn crowd funding platforms, vastgoedpartijen of directe leningen aan familie, vrienden of aan door hen zelf opgerichte bedrijven.

Wat zijn dan de zogenoemde red flags bij dergelijke obligaties?

  • Natuurlijk kijk je naar het onderliggende bedrijfsmodel, zekerheden, rente, trackrecord van de ondernemer, looptijd van de lening et cetera.
  • Waar vaak minder naar wordt  gekeken is “wat financier je eigenlijk”? Het financieren van werkkapitaal of salaris van de ondernemers is toch wezenlijk anders dan de aanschaf van bedrijfsmiddelen of vastgoed.
  • Ook de vraag hoe de aflossing tot stand komt, wordt nog wel eens vergeten. Moet er aan het einde van de looptijd een nieuwe investeerder gevonden worden, neemt de bank de financiering over of kan er uit de cashflow worden afgelost.
  • Het nettorendement ligt vaak lager dan de genoemde 7% in dit voorbeeld. Het begint met emissiekosten (vaak 1%) die apart betaald moeten worden en daarnaast zijn er soms kosten voor administratie of afwikkeling van de lening bij einde looptijd.

Conclusie

Naar mijn mening zijn er met regelmaat mooie investeringen te vinden op het vlak van niet beursgenoteerde obligaties. De gemiddelde bijbehorende prospectus is al gauw 80 pagina’s dik en het enthousiasme om dit door te nemen is meestal erg laag. Bovendien is het voor een goede vergelijking noodzakelijk om veel voorstellen te vergelijken en te beoordelen.

Wat resteert is dat er met regelmaat mooi kaf te vinden is tussen het koren en daarmee kunnen deze beleggingen een mooie aanvulling vormen naast beursgenoteerde beleggingen. Het spreidt het risico verder en het feit dat er geen dagelijkse koersvorming is geeft menige belegger ook rust.

Was het nu wat, deze 7 % obligatie ?

In het genoemde voorbeeld hebben wij besloten niet te investeren. Er was een (zeer) onduidelijk businessmodel, waarbij feitelijk het salaris van de ondernemer werd gefinancierd. Na wat zoekwerk bleek ook dat de ondernemer al meerdere rechtszaken had verloren. Er werd breed geadverteerd met een sterke focus op het duurzame belang van de investering, de vraag van mijn klant kon ik mij daardoor prima voorstellen, maar met de volledige informatie was het besluit snel genomen om niet te investeren.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Oase van onrust

Oase van onrust

Na afronding van het eerste trimester van 2023 lijkt er op het eerste gezicht op de financiële markten geen vuiltje aan de lucht te zijn. Wereldwijde aandelenmarkten laten mooie rendementen optekenen. Europese aandelen een plus van 15% en de Amerikaanse Technologie...

Lees meer