Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Beheerst beloningsbeleid

Financiële ondernemingen als Affluent BV moeten een beheerst beloningsbeleid hanteren. Het doel is om perverse prikkels te voorkomen die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de (soliditeit van de) onderneming of tot het niet centraal stellen van het klantbelang.

De regels voor een beheerst beloningsbeleid, die staan in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo, hoofdstuk 1.7 van de Wft), gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland.

 

Medewerkers

De beloning van de medewerkers bestaat uit een vaste beloning (een maandelijks salaris), indien van toepassing aangevuld met kostenvergoedingen voor de werkelijk gemaakte kosten.

Bij het vaststellen van de vaste beloning wordt onder andere rekening gehouden met het opleidingsniveau, de werkervaring, de functievereisten en de verantwoordelijkheden van de medewerker.

Jaarlijks worden de medewerkers geëvalueerd. Beoordelingscriteria zijn onder meer de bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de onderneming, de kwaliteit van de cliëntendossiers en -administratie, kwaliteit van de doorlopende zorgplicht, het doorlopend voldoen aan de vakbekwaamheidseisen en de naleving van procedures en gedragscodes. De beloning kan naar aanleiding daarvan worden aangepast. Er is geen variabele arbeidsbeloning.

 

Aangesloten ondernemingen (adviseurs)

Kenmerkend voor Affluent is dat cliënten niet worden getarifeerd op basis van belegbaar vermogen maar op basis van inspanning, lees uren. Dit betekent dat de inkomsten voor de adviseur zijn gemaximaliseerd op het maximaal te declareren uren.

De directie houdt toezicht of de gedeclareerde uren in lijn zijn met de verrichte inspanning, het aantal uren.

De inkomsten van de adviseur bestaan alleen uit de te ontvangen gedeclareerde uren. Er worden geen inkomsten van derden ontvangen. Dit betekent dan ook dat er geen perverse prikkels zijn om producten te adviseren die niet in het belang van de cliënt zijn. Ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de (soliditeit van de) onderneming worden hier onder andere mee voorkomen.

 

DGA

De DGA ontvangt een maandelijkse managementvergoeding. De beloning mag geen risico vormen voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

 

Remuneratiecommissie

Gelet op de omvang van het aantal medewerkers is geen Remuneratiecommissie ingesteld.

 

Samengevat

Affluent BV voldoet met haar beloningsbeleid aan de wettelijke vereisten. Het beloningsbeleid kan van tijd tot tijd geactualiseerd worden en is te vinden op de website van Affluent BV, www.affluent.nl.

Affluent BV, Baarn 11 juli 2022

Altijd een adviseur in de buurt

Affluent heeft meerdere vestigingen in Nederland. Kijk voor de verschillende locaties.