Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Strategie

Hoe gaan we investeren?

Na een uitgebreide inventarisatie, het risicoprofiel is bepaald en de wensen en doelen zijn uitgewerkt is het tijd om de strategie te gaan bepalen.  We werken met de zogenaamde core-satellite strategie.

Core-satellite strategie

Een core-satellite strategie is een beleggingsbenadering waarbij een kern (core) portefeuille van breed gespreide, (passieve) beleggingen wordt gecombineerd met satellietposities van meer gespecialiseerde, actieve beleggingen. Deze strategie wordt vaak toegepast om een gebalanceerde aanpak te bieden, waarbij de voordelen van indexbeleggen (in de kern) worden gecombineerd met de potentieel hogere rendementen of risicovermindering van actieve strategieën (de satellieten).

Enkele redenen waarom onze clienten met een core-satellite strategie werken zijn:

  1. Diversificatie: De kern van de portefeuille bestaat vaak uit brede, goed gediversifieerde indexfondsen of ETF’s. Dit biedt beleggers blootstelling aan verschillende activaklassen en marktsegmenten, waardoor het risico van concentratie in specifieke beleggingen wordt verminderd.
  2. Lage kosten: Passieve fondsen in de kern van de portefeuille hebben over het algemeen lagere beheerkosten dan actieve fondsen. Dit draagt bij aan kosteneffectiviteit, vooral op de lange termijn.
  3. Efficiënte marktbenadering: De kern vertegenwoordigt vaak de bredere markt, waardoor beleggers profiteren van de efficiënte-markthypothese, die stelt dat prijzen al beschikken over alle beschikbare informatie. Dit betekent dat het moeilijk is om consequent de markt te verslaan op de lange termijn.
  4. Rendementspotentieel: De satellietposities, daarentegen, worden geselecteerd om specifieke doelen of overtuigingen na te streven. Dit kan hogere rendementen opleveren dan de bredere markt, maar met mogelijk ook hogere risico’s.
  5. Actief beheer voor specifieke doelen: De satellietposities kunnen actief worden beheerd om specifieke doelen na te streven, zoals risicovermindering, sectorrotatie of het benutten van kansen in bepaalde marktomstandigheden.
  6. Aanpassingsvermogen: Een core-satellite benadering biedt flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Beleggers kunnen de portefeuillestructuur aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, economische vooruitzichten of persoonlijke doelen.
  7. Risicobeheer: Door middel van een goed gediversifieerde kern en zorgvuldig geselecteerde satellietposities kunnen beleggers risico’s beter spreiden en beheren. Dit kan helpen om extreme schommelingen in de portefeuillewaarde te verminderen.

 

Met de hulp van Affluent investeren

core satellite strategie, Core satellite strategie

Investeren op de beurs

Dagelijks kunnen kopen en verkopen van aandelen en obligaties. 

core satellite strategie, Core satellite strategie

Private Marktets

Direct investeren in een bedrijf, alleen of met een groep. Wij hebben het goede netwerk.

core satellite strategie, Core satellite strategie

Alternatieve investeringen

Hierbij kunt u denken aan kunst, klassieke auto’s en dergelijke.

Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt

Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één  bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.

De core satellite strategie past bij u?

Of heeft u een andere visie?

Het is belangrijk op te merken dat de keuze voor een core-satellite strategie afhangt van individuele doelen, risicotolerantie en beleggingsfilosofie. Deze benadering is niet geschikt voor iedereen, en sommige beleggers geven mogelijk de voorkeur aan een volledig passieve of volledig actieve strategie, afhankelijk van hun voorkeuren en overtuigingen.

Bij Affluent houden wij rekening houdend met uw unieke financiële situatie en doelstellingen.

Kortom, hoe te investeren is afhankelijk van uw persoonlijke visie. Wij kunnen u helpen om uw visie om te zetten in concrete investeringen.