Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Sell in May and go away……

06-05-2021 | Beleggen, Joost Willekes

Aan het einde van de maand april komen we bovenstaande beurswijsheid regelmatig tegen. Nu de aandelenmarkten het eerste trimester hebben afgesloten met een resultaat van gemiddeld 10% kan deze vraag juist dit jaar worden gesteld. Maar voordat ik antwoord geef op deze stelling sta ik eerst stil bij een historische moment. Sell in May and go away…………..but remember to come back in September?

De aloude all-time high

Op 6 april jl. wist de Nederlandse AEX-index, na ruim 20 jaar wachten, de aloude all-time high van 701 punten te doorbreken en voorlopig blijvend te overtreffen, waardoor de nieuwe recordstand 719 punten is.

De Nederlandse belegger moest zo lang geduld hebben, omdat de samenstelling van de AEX-index gedurende deze twee decennia is veranderd. Bedrijven als Getronics, Versatel, KPN-Qwest, UPC maar ook Ahold hadden toentertijd een leidende positie in de AEX. Boekhoudschandalen, veel te dure overnames, het klappen van de nieuwe economie, zoals internet toen werd genoemd, een bankencrisis en een euro-crisis zorgde voor het nodige oponthoud.

Het voorgaande dient echter aangevuld te worden met de kanttekening dat AEX-index geen herbeleggingsindex is. Dividenden van de 25 genoteerde bedrijven worden niet geherinvesteerd en dat geeft een vertekend beeld. Want net zoals rente op rente is dividend op dividend volgens Einstein het achtste wereldwonder. Samengestelde rente of dividend zorgt immers voor een hefboom. Dit zien we ook terug in de aparte herbeleggingsindex van de AEX die al lange tijd record naar record realiseert.

Rendementen veilig stellen ?

Maar nu het rendement na 4 maanden in de dubbele cijfers noteert, kan de belegger in de verleiding komen om het rendement ook daadwerkelijk veilig te stellen. Wat mij betreft is dat wat te kort door de bocht, want waar moet je heen met de opbrengst van de verkochte aandelenbeleggingen?

De lage rente zorgt ervoor dat obligaties niet interessant zijn, en om nou alles te beleggen in beursgenoteerd vastgoed, goud, zilver en van mijn part elke willekeurige digitale valuta voert ook wat ver. Laat staan je gelden op de tegenrekening stallen waar de negatieve rente steeds eerder wordt berekend.

Nee, ik hou het vooralsnog bij gespreide internationale beleggingen in aandelen. Dit ondanks het gegeven dat de economie in de Eurozone het afgelopen kwartaal voor de tweede keer in successie krimpt en zich dus in een recessie bevindt. Ik hou me vast aan de recente bedrijfscijfers. Bedrijven die hun resultaten over het eerste kwartaal publiceren verslaan de reeds verhoogde analistenverwachtingen, waarbij de nettowinstmarges sinds 2018 niet meer zo hoog zijn geweest.

De gepubliceerde winstcijfers

Met de gepubliceerde winstcijfers zien we ook dat de waardering van aandelen niet verder oploopt, maar gelijk blijft en in sommige gevallen zelfs licht daalt. Aandelen worden op dit moment dus niet duurder, dit in tegenstelling tot het directe alternatief obligaties en geld op de spaarrekening. Want circa de helft van de uitstaande obligaties van bedrijven en overheden aan beleggers noteert tegen een negatief rendement. Daarnaast hebben we de afgelopen weken kunnen lezen dat het aanhouden van liquide middelen eerder wordt belast met de negatieve rente van 0,5%.

Conclusie

Al met al kom ik tot de conclusie dat ik de kop van mijn blog volmondig met een JA kan worden beantwoord.

Maar dit geldt dan wel voor het verkopen van dure investeringen als obligaties en liquide middelen en het omzetten naar een goed gespreide aandelenportefeuille. Natuurlijk weet ik ook dat met beleggen in aandelen risico’s gepaard gaan en het niet voor iedereen is weggelegd. Maar graag ga ik of één van mijn collega’s van Affluent in gesprek met u om te kijken op welke wijze uw (liquide) vermogen conform uw uitgangspunten kan worden belegd of worden beheerd.

Ook zijn er tal van mogelijkheden om uw liquide middelen nog wel rendabel onder te brengen bij financiële instellingen waar de rente voorlopig nog lang niet negatief is. Kijk op onze website www.affluent.nl voor een adviseur bij u in de buurt. Om af te sluiten met het tweede deel van kop, ik kom zeker terug in september om bij aanvang van het volgende trimester weer stil te staan bij de ontwikkelingen op de financiële markten.

Deze blog is bedoeld om u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten. Deze informatie dient niet te beschouwen als een beleggingsadvies. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten.

Door:

Joost Willekes

Joost Willekes

In 2003 ben ik mijn zakelijke carrière binnen de financiële dienstverlening begonnen. Al snel was het voor mij duidelijk om me te specialiseren als beleggingsadviseur; altijd actief in een dynamische omgeving en in direct en persoonlijk contact met mijn klanten. Na 15 jaar in loondienst te hebben gewerkt was het tijd voor de stap naar het zelfstandige ondernemerschap. Sinds 2017 begeleid ik beleggers in de ondoorgrondelijke en veelal onbekende financiële wereld en kan ik mijn klanten in mijn huidige hoedanigheid als spin in het financiële web op een onafhankelijke manier adviseren en bijstaan bij het maken van de juiste beleggingskeuzes.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Rente alternatief

Rente alternatief

Met bijgaande blog geef ik een update op de alternatieven voor de spaarrekening. Sinds mijn laatste schrijven, november 2023, is het rentelandschap danig veranderd. Waar rentes in 2023 over de gehele looptijd opliepen, werd deze trend een halt toegeroepen door...

Lees meer
Alternatief spaarrekening

Alternatief spaarrekening

De afgelopen kwartalen zijn de rentes omhoog gevlogen. Dit zien wij echter nog niet volledig terugkomen op onze spaarrekening. Als alternatief voor in het jaar 2024 kun je overwegen om een deel van je spaargeld te investeren in kortlopende staatsobligaties van de...

Lees meer
Renteontwikkeling biedt kansen!

Renteontwikkeling biedt kansen!

In de financiële sector is de renteontwikkeling een zeer belangrijke factor. De prijs van het geld heeft immers zijn weerslag op bijna alle facetten van de financiële dienstverlening. Afgelopen decennia hadden we te maken met alsmaar dalende rente. Dalende spaarrente,...

Lees meer