Sinds 1 januari 2013 zijn de kosten voor vermogensbegeleiding door het provisieverbod een stuk transparanter geworden. Door dit provisieverbod mogen financieel adviseurs geen vergoedingen meer ontvangen voor producten die ze verkopen. Bijvoorbeeld producten van banken, vermogensbeheerders of verzekeringsmaatschappijen.

Als een adviseur een financiële prikkel heeft om bepaalde producten te adviseren, lees verkopen, kan het zo zijn dat er niet altijd gehandeld werd in het belang van u als consument. Sommige adviseurs gingen voor de hoogste provisie.

Door het doorknippen van de financiële banden met aanbieders zijn wij vrijer om ons volledig op het belang van u als klant te richten.De kosten voor vermogensbegeleiding worden nu op een transparante wijze bij de consument neergelegd. Prima!

Inspanning versus vermogen

Als de consument een eenmalige advies wenst, bijvoorbeeld over een hypotheek, is het gebruikelijk dat men hiervoor eenmalig een vast bedrag betaalt. In tegenstelling tot een hypotheekadvies is bij vermogensbegeleiding sprake van een permanente advisering. Hier worden twee verschillende modellen gehanteerd. Of men betaalt de adviseur op basis van “effort” (inspanning) of op basis van “assets” (vermogen).

Waarom wij niet geloven in een vergoeding over het beheerd vermogen.

Als eerste zijn wij van mening dat, de tijd, die een adviseur moet besteden aan het begeleiden van een vermogen van 1 miljoen euro, niet 10 keer zo veel zal zijn als bij een bedrag van honderd duizend euro.

Verder is er bij een vergoeding over beheerd vermogen nog steeds een financiële prikkel voor de adviseur om de cliënt(méér)  te laten beleggen. Immers hoe hoger het belegd vermogen, hoe hoger de verdiensten voor de adviseur.

Wij hanteren daarom dus een model waarbij de vergoeding niet afhankelijk is van het vermogen maar wel afhankelijk van onze inspanning.

 

DE KERN VAN KOSTEN VERMOGENSBEGELEIDING

Hoe groter uw vermogen, hoe groter de besparing is ten opzichte van traditionele partijen!

Wat betekent het Affluent model voor u?

Zoals gezegd hanteren wij een model waarbij de prijs wordt bepaald door onze inspanning  en niet door uw belegbaar vermogen. Enkele kosten zullen voor u altijd variabel (bankkosten bijvoorbeeld) blijven. Het gaat dan om de kosten die buiten onze invloed sfeer liggen.

De gemiddelde kosten voor vermogensbeheer bij een traditionele financiële instelling bedragen, inclusief de fondskosten en dergelijke, 1,4% over uw belegd vermogen. Bij een belegd vermogen van € 10 mio betekent dit € 140.000 per jaar.

De fee die u voor de Family Office Services betaald is afhankelijk van de diensten die u afneemt. Maar voor een behoorlijk compleet pakket betaald u circa € 10.000 per jaar. Gaat u niet beleggen dan blijft het daarbij. Als u gaat beleggen bedragen de variabele kosten circa 0,4%. Uitgaande van bovengenoemd voorstel dus €40.000 per jaar.

Een besparing van 65% per jaar.

Maar naast een interessante koste besparing zal u actief begeleidt en ontzorgt worden. Dat is ook wat waard.

Lees hier een voorbeeld uit de praktijk.