KOSTEN VERMOGENSBEHEER

We weten allemaal dat kosten van vermogensbeheer invloed hebben op ons beleggingsresultaat. Met andere woorden, het is belangrijk op kritisch te kijken naar de kosten van vermogensbeheer.

Er zijn partijen die bewust de keuze hebben gemaakt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Geen (dure) panden, hoge mate van automatisering en minimale tijd besteden aan de cliënt. Als u zich hier prettig bij voelt zijn er voldoende mogelijkheden.

Er zijn ook partijen die bewust kiezen voor een hoog service niveau. Maar ook zelf de beschikking hebben over een analisten team. Bovendien brengen sommige actieve vormen van beleggen ook een hoger kostenniveau met zich mee.

Naast rendementen en risico’s zijn beleggingskosten belangrijk om beheerders met elkaar te vergelijken. Daarom treft u op deze pagina een overzicht aan van de blogs die over dit onderwerp zijn geschreven.

Kosten vermogensbegeleiding

Kosten vermogensbegeleiding

Sinds 1 januari 2013 zijn de kosten voor vermogensbegeleiding door het provisieverbod een stuk transparanter geworden. Door dit provisieverbod mogen financieel adviseurs geen vergoedingen meer ontvangen voor producten die ze verkopen. Bijvoorbeeld producten van...

Lees meer

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten.