Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Private Equity

Buiten de beurs om beleggen in bedrijven

Private equity (PE) is een vorm van investering waarbij kapitaal wordt verstrekt aan niet-beursgenoteerde bedrijven of bedrijven die niet publiekelijk verhandeld worden op een effectenbeurs.

Het doel van private equity-fondsen is vaak om waarde toe te voegen aan deze bedrijven door middel van verschillende strategieën, zoals actief management, herstructureringen en groei-initiatieven. In ruil daarvoor ontvangen de investeerders een aandeel in het eigen vermogen van het bedrijf.

Het feit dat deze aandelen niet publiekelijk kunnen worden verhandeld is de liquiditeit zeer beperkt. Dit liquiditeitsrisico is één van de risico’s van dergelijke beleggingen.

Is men voldoende vermogend en heeft men de gelden absoluut niet nodig de komende 10 jaar dan kan PE een interessante optie zijn.

Private Equity in iedere fase

Private Equity, Private Equity

Venture Capital

Het gaat hierbij om bedrijven die veelal in een start-up fase zitten. Meestal is de onderneming verlieslatend.

Private Equity, Private Equity

Growth Capital

Hierbij gaat het om ondernemingen met  een enorm groeipotentieel. Deze ondernemingen hebben extra kapitaal nodig om de groei te realiseren.

Private Equity, Private Equity

Buy out fase

Deze strategie is van toepassingen waar de grote groei heeft plaats gevonden en de winstgevendheid stabiel is.

Altijd een vermogensadviseur bij u in de buurt

Affluent Vermogensadviseurs vindt u door het hele land. Er is er dus altijd wel één  bij u in de buurt voor een compleet vermogensadvies. Een uurtje reistijd is bij ons geen enkel probleem.

Zelf investeren in Private Equity of via een fonds?

Dit is een hele persoonlijke keuze.

Door via een fonds te investeren worden de (hoge) risico’s fors verlaagd. Omdat het fonds wordt gemanged door een derde is het bovendien niet arbeidsintensief.

Rechtstreeks participeren komt met name voor als de investeerder een sterke mate van betrokkenheid wil hebben.