Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Beleggen 2021

07-01-2021 | Marcel Hup

Wat gaan we verdienen met beleggen in 2021?

Zoals elk jaar buitelen de banken, vermogensbeheerders en andere guru’s weer over elkaar heen met hun voorspellingen voor in 2021. Gewoon omdat de belegger hierom vraagt en houvast zoekt om tot bepaalde beslissingen te komen. Maar laten we eerlijk zijn: het verloop, de (prijs) acties en reacties van 2020 stonden niet in de economieboekjes van professionals. Alhoewel, wie zich een jaar lang onder een steen had verstopt zou denken dat het een normaal beleggingsjaar is geweest. De belegger met de belangrijkste eigenschap “een ijzeren discipline”, is dit bijzondere jaar dan ook prima doorgekomen.

Het IMF verwacht voor 2021 een wereldwijd economisch herstel van 5% waarvan 3,9% voor de ontwikkelde markten en 6% voor opkomende markten. Mooie getallen, maar toch betekent dit dat de omvang van de economieën van ontwikkelde markten eind 2021 nog altijd kleiner is dan eind 2019.

Aandelen: Gemiddelde verwachting: 5%

In de wetenschap dat aandelen al flink vooruitgelopen zijn op een economisch herstel en hierdoor de waarderingen voor aandelen boven het langjarig gemiddelde liggen, zijn professionals toch ‘gematigd optimistisch’ voor beleggen in 2021.

De Top 15 van de wereldwijde groep van Asset managers is als volgt gepositioneerd:

  • Onderwogen: 13%
  • Neutraal: 33%
  • Overwogen: 54%

In de meeste basisscenario’s wordt uitgegaan van een fors herstel van de bedrijfswinsten. Redenen hiervoor zijn positief nieuws over corona, afnemende onzekerheid over de Amerikaanse verkiezingen en de gesloten Brexit deal. Maar vooral de aanhoudende steun van Centrale banken en overheden.

Met name deze liquiditeit steun in combinatie met langdurig lage rentes zorgen ervoor dat de vraag naar risicovolle beleggingen zal aanhouden. Waar zitten dan de risico’s?

Inderdaad, in dezelfde redenen met daarnaast de Black Swan: een gebeurtenis die niemand nu verwacht of ziet aankomen.

beleggen 2021, Beleggen 2021

Obligaties: Gemiddelde verwachting: 1%

Obligaties dienden de afgelopen decennia als buffer in een beleggingsportefeuille. Ook in deze pandemie hebben zij hun waarde bewezen. De benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index van alle investment grade obligaties in euro staat op een plus van 4% over de eerste elf maanden van het jaar. Toch wordt door de steeds verder dalende rente het fundament onder obligaties verder aangetast. Op veilige euro obligaties (investment grade) is de rente al negatief. Dit betekent dat de belegger de komende 8 jaar geen rendement op obligaties in euro mag verwachten. Dit vraagt om een wereldwijde benadering waarmee je nog circa 1% mag verwachten. Voor meer rendement zal gekozen moeten worden voor een portefeuille met een lagere kredietwaardigheid en dus een hoger risico. Dit geniet, gezien de functie van obligaties in een brede portefeuille, niet onze voorkeur. Moet ik überhaupt nog beleggen in obligaties?

De prognose rendementen gelden voor wereldwijd gespreide beleggingen over alle regio’s en/of sectoren.

Beleggen met specifieke wensen in 2021

Afwijkende keuzes of kosten van de portefeuille hebben invloed op de (verwachte) rendementen. Inspelen op bepaalde verwachtingen of trends kan uiteraard.

Bijvoorbeeld dat opkomende markten beter gaan presteren dan de ontwikkelde. Of dat er een inhaalslag komt van waarde aandelen (Banken/Energie) ten opzichte van groei aandelen (Technologie).

Als er 1 jaar is geweest dat bewezen heeft dat markten niet te voorspellen zijn is het 2020. Desalniettemin gaan wij ook graag in gesprek met beleggers die eigen specifieke inzichten, voorkeuren of wensen hebben. Met de contacten in ons brede netwerk is ook voor een afwijkende visie maatwerk mogelijk tegen de meest gunstige condities.

Welke keuze het beste is, hangt af van uw wensen maar vooral uw doelstelling. Op naar een mooi jaar beleggen in 2021.

Door:

Marcel Hup

Marcel Hup

Bij een grootbank heeft Marcel Hup meer dan 20 jaar ervaring en expertise opgebouwd als vermogens- en beleggingsspecialist.

Hij citeert: “Het mooie van mijn vak is dat iedereen zijn/haar eigen verhaal, wensen en doelen heeft. Dit vraagt om maatwerk terwijl financiële instellingen juist standaardiseren en persoonlijk contact verminderen. Ik zie ernaar uit om u de dienstverlening te bieden die u wenst en verdient: 100% aandacht, onafhankelijk advies en passende vermogensoplossingen tegen een eerlijke prijs.”

Marcel is actief in met name Zwolle en omgeving.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Financiële markten: terug- en vooruitblik

Financiële markten: terug- en vooruitblik

De conclusie over financiële markten het afgelopen kwartaal is pijnlijk. Een stijging van de olieprijzen met bijna 30% en een sterke stijging van de rentes wereldwijd hakten erin voor zowel aandelen als obligaties. Een terugblik Olie Zo waren daar onder andere...

Lees meer
Hogere rente biedt kansen

Hogere rente biedt kansen

De depositorente is één van de drie rentetarieven die de Europese Centrale Bank (ECB) elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt. Het is de vergoeding (rente) waartegen banken kortlopend (overnight) bij de centrale bank geld in bewaring kunnen...

Lees meer