Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Vooruitblik 2024

02-01-2024 | Stephan Christophe, vooruit e/o terugblik

De financiële markten hebben zich een weg gebaand door een jaar van significante uitdagingen. De centrale banken bleven de rente verhogen en vanwege de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten en een restrictief beleid van met name Saudi-Arabië lieten ook de olieprijzen forse bewegingen zien. Ondanks al deze bewegingen was de volatiliteit (beweeglijkheid) in de markten relatief laag en uiteindelijk zijn de resultaten over het algemeen ook gewoon goed te noemen. 

Naarmate we het jaar 2024 ingaan, lijkt de rook op te trekken. Het geeft ons een beeld van hoe de markten zich hebben genesteld in een nieuw normaal waarin centrale banken vastberaden optreden tegen inflatie en waarbij we te maken hebben gekregen met obligaties die weer terug zijn als beleggingscategorie vanwege hogere rentes. 

Algemeen 

De grootbanken in Nederland, zoals ING, RABO en ABN AMRO MeesPierson, tekenen een beeld van groeivertraging waarbij sommige zelfs uitgaan van een milde recessie. In deze tijd van economische bezinning staan zij op scherp voor de strategische manoeuvres van centrale banken die de koers uitzetten om te zorgen dat de economie niet in een forse recessie zal komen 

Voor 2024 wordt voorzichtigheid geadviseerd, terwijl we ons voorbereiden op de beslissingen van centrale banken, de fluctuaties in energieprijzen en de politieke ontwikkelingen die ons wachten met aanstaande verkiezingen in meerdere landen. Waarbij de (voor-)verkiezingen in de Verenigde Staten de meeste invloed lijken te hebben. Hoewel we ook de verkiezingen in Taiwan midden januari al met spanning afwachten. Deze verkiezingen hebben de potentie om de spanningen tussen de Verenigde Staten en China behoorlijk te vergroten. 

Wat betekent nu deze voorzichtige stemming van de grootbanken voor de verschillende beleggingscategorieën. 

Aandelen: Een spectrum van mogelijkheden

In de aandelenmarkten anticiperen de grootbanken op een tijd van herverdeling. Na een jaar waarin met name de groeiaandelen het erg goed hebben gedaan zien zij dan ook op andere gebieden de kansen. 

  • ING kijkt naar mogelijkheden in de VS en vastgoedsectoren. 
  • JP Morgan pleit voor hoogwaardige aandelen met stabiele dividenden. 
  • Deutsche Bank en Bank of America (BoA) wijzen op een grotere spreiding met een speciale aandacht voor groeiaandelen, small-caps en opkomende markten. 
  • Barclays benadrukt het belang van flexibele allocaties om te kunnen inspelen op de veranderende groei- en renteomstandigheden. 

Over het algemeen zijn de banken niet negatief over de verwachte rendementen op de aandelenmarkt. We zien in veel rapporten toch wel speciale aandacht voor de onroerend goed sector, de small caps maar ook de langdurige beleggingsthema’s als Artificial Intelligence en duurzaamheid blijven zeer actueel. 

Obligaties: Een gemengd beeld

De obligatiemarkten presenteren een zeer verdeeld scenario. 

  • Bank of America suggereert dat de rendementen mogelijk hun hoogtepunt hebben bereikt en een neerwaartse trend zouden kunnen volgen in 2024. 
  • Deutsche Bank benadrukt de aantrekkelijkheid van investment grade bedrijfsobligaties; obligaties van hoge kwaliteit. 
  • Goldman Sachs adviseert een zorgvuldige selectie gericht op duurzaamheid en kwaliteit binnen obligaties. 

Dit verdeelde beeld zien we ook bij de Nederlandse grootbanken. Waar de een inzet op staatsobligaties en de andere toch al wat meer risico durft toe te voegen in High yield zien we dat er over de hele lijn naast Euro bedrijfsobligaties wel bijzondere aandacht is voor obligaties in opkomende landen. En dan nog het liefste in lokale valuta’s. 

Er wordt dus duidelijk geanticipeerd op een verzwakking van de USD. Belangrijk kan dus zijn om de USD risico’s binnen de obligatieportefeuille in de gaten te houden. 

Alternatieve Investeringen: Kijken voorbij de horizon 

Barclays en Deutsche Bank openen de discussie over alternatieve investeringen, waarbij ze de potentie van private markten en hedgefondsen benadrukken, evenals de voordelen van infrastructuurinvesteringen, die wellicht minder correlatie met traditionele markten vertonen en dus aantrekkelijke diversificatiemogelijkheden bieden.  

Wat we hier wel duidelijk zien is dat diversificatie van de portefeuille over het algemeen wel geadviseerd wordt. Deze categorie is ook niet voor iedereen even makkelijk toegankelijk en geschikt al was het alleen al vanwege de vaker langere looptijden en mindere liquiditeit van de markt.  

Conclusie 

2024 zal naar verwachting een hogere volatiliteit brengen in de markten. Dit zal met name komen vanuit de onzekerheden op (geo) politiekvlak, de in sommige sectoren erg fors opgelopen waarderingen, de rol van de centrale banken en de angst voor economische verzwakking.  Het is daarom in onze ogen belangrijk om de portefeuille strategisch wendbaar te blijven houden. De belangrijke thema’s blijven actueel en we zullen moeten accepteren dat verandering de enige constante is. 

De meeste grootbanken blijven dicht bij de neutrale wegingen zeker in de eerste helft van 2024. Waarbij er kleine accentverschillen worden aangebracht. 

 

Door:

Stephan Christophe

Stephan Christophe

Na zijn HBO opleiding is Stephan Christophe in 1997 begonnen bij de ABN AMRO Bank. Al snel voelde hij zich aangetrokken tot het beleggingsvak in al haar facetten.

Na een periode waarbij Stephan veel trainingen en presentaties mocht geven aan adviseurs, merkte hij toch dat er iets ontbrak in wat hij deed. Namelijk de KLANT. Vanaf 2004 is Stephan weer terug gegaan naar deze passie en als beleggingsadviseur begonnen.

Daarna, in 2008, is hij als Senior Beleggingsadviseur bij ABN AMRO MeesPierson zich op de complexere vermogens gaan richten. De kreet “het centraal stellen van de klant” moet niet alleen een kreet zijn, maar ook echt bij je als mens passen.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Het eerste kwartaal van 2024

Het eerste kwartaal van 2024

Het is goede vrijdag 2024. De beurzen zijn gesloten dus we kunnen de balans op gaan maken over het 1e kwartaal van 2024. En het was een goed kwartaal voor de beurzen wereldwijd. De MSCI World index wist er dit kwartaal 8,44 % bij te plussen. Het jaar begon na de forse...

Lees meer