Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Beursstanden en vooruitzichten, altijd lachen!

03-01-2023 | Affluent partner

Met een beetje oog voor het taalgebruik valt er veel te lachen in de beleggingswereld.

‘We verwachten geen verrassingen’

De opmerking van een analist/marktvorser: ‘We verwachten geen verrassingen’ doet mij altijd gniffelen. Wat verwacht je dan, Koekebakker: als je een verrassing verwacht is er geen verrassing meer over!

‘Dat is lastig te voorspellen, want…’

Ook de beantwoording die begint met: ‘Dat is lastig te voorspellen, want…’doet het goed bij mij. Wat namelijk per definitie volgt is een opsomming die aantoont dat het betreffende onderwerp niet te voorspellen is.

En zo is het ook met markten. Je kunt wel een mening hebben over de voortgezette rentemaatregelen van de centrale bank of de ontwikkeling van de inflatie, maar hoe de uitwerking op markten is, is -ik zeg het maar gewoon- niet te voorspellen. Markten zijn al vooruitgelopen op verwachte ontwikkelingen, of juist niet. En dat wordt dan achteraf door menigeen beredeneerd alsof het de meest logische reactie van de wereld is en dat toch niemand dat gezien heeft. Jaja.

Voorspel de koersen einde volgend jaar

Een ander vermakelijk spelletje is ‘Voorspel de koersen einde volgend jaar’. Het heeft niets met voorspellen te maken, maar wel alles met raden. Prima voor onderlinge weddenschappen. Meer niet. Het is onzinnig om beursstanden te voorspellen: Hoe kun je iets zinnigs zeggen over de reactie op een beurs, naar aanleiding van een voorval dat nu nog niet heeft plaatsgevonden?!.  Laat staan de stand op een vrij willekeurige bepaalde datum, zijnde 31 december. Humbug!

Kijk naar alle aandelen in een index

Voor het bepalen van de stand van de beurs over een jaar, zou je als analistenhuis moeten kijken naar je koersdoelen op 12 maanden van alle aandelen in een index. Vervolgens zou je een sommetje moeten maken met de weging in de index. Ik geef u op een briefje, dan zou de index veel hoger moeten uitkomen dan de opgave van het betreffende analistenhuis. Deze berekening is in het verleden vaak uitgevoerd en de uitkomst was steeds hetzelfde liedje.

Hoe gaat dat ‘voorspellen’ dan wel ? Nou ik kan u verklappen, bij mijn eerdere werkgever werd het koersdoel van de AEX vastgesteld door bij de actuele stand 10% op te tellen en dan af te ronden op een mooi getal. Jaar in, jaar uit. Omdat de media wat wilde horen. Wilt u daarom net als ik het voorspellen van de stand van de index over een jaar niet te serieus nemen.

De voorspellingen van vorig jaar…….

Het is al heel wat jaartjes geleden dat jaarlijks alle grootbanken meededen aan het spelletje raad de AEX over 12 maanden. Daar werd toen uitgebreid aandacht aan besteed in het NOS journaal. Iets over die methodiek onthulde ik hierboven. AEX koersdoelen komen we niet of nauwelijks nog tegen. Onvoldoende voor een gezellige competitie. De wereldwijde grote fondshuizen spelen het spel nog wel verder, dat gaat dan over de S&P 500.

De S&P500 daalde vorig jaar met bijna 20%. Slechts 3 van de 16 deelnemende grote internationale effectenhuizen voorspelden raadden een dalende S&P500.  Morgan Stanley was de grootste durfal en voorspelde 6% daling. De meest optimistische partij kwam op 12,5% verwachte stijging. De meesten kamen op een verwachting van……rond de 10%.

En dan (tromgeroffel): de voorspellingen voor de S&P500 eind 2023!

De effectenhuizen hebben zich ingehouden dit jaar. De meesten (10 inzendingen per 15 december) verwachten een vlakke tot licht stijgende beurs ten opzichte van het niveau eind december: 3840.  De meest pessimistische, Barclays, verwacht 4,5% daling en de meest optimistische 14,5% stijging.

 

Beursstanden en vooruitzichten, Beursstanden en vooruitzichten, altijd lachen!

 

 

Niemand weet het. Kijk maar!

In de afgelopen periode hebben mijn collega’s en ik veel vermogensbeheerders gesproken en congressen omtrent beleggingsvisie’s bezocht. Daarmee hebben we veel detailinformatie in onze bagage om u in contact te brengen met de optimaal passende vermogensbeheerder. Eén grafiek uit de onmetelijke aantallen sheets die wij voorgeschoteld kregen is mij nadrukkelijk bij gebleven.

Die gaat over de verwachtingen van CEO’s van grote bedrijven omtrent de economie voor de komende  6 maanden vergeleken met de huidige beursstand. Die CEO’s hebben alle relevante informatie ter beschikking om sturing te geven aan hun bedrijf in slechte en goede tijden. Uit onderstaande grafiek blijkt dat zelfs dát niet voldoende is om iets te kunnen zeggen over de beursrichting. Het tegenovergestelde blijkt waar. En daar kunt u uw voordeel weer mee doen…

Beursstanden en vooruitzichten, Beursstanden en vooruitzichten, altijd lachen!

Toelichting. De bovenste grafiek geeft de visie van CEO’s weer omtrent de economische omstandigheden over 6 maanden. De onderste grafiek geeft de koersontwikkeling van de S&P 500 weer.

Wilt u meer meer serieuze verwachting lezen? Klik dan hier.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs