FINANCIEEL PLAN

In een financieel plan treft men een complete en gedetailleerde uitwerking aan van uw financiële situatie. Niet alleen zoals die nu is maar ook in de toekomst.

Er  wordt onder andere gekeken naar de inkomsten en vermogenssituatie. Verschillende scenario’s zullen dan worden doorgerekend. Stel u wordt arbeidsongeschikt of u komt onverwachts te overlijden. Wat gebeurd er als u uw baan verliest? Allemaal scenario’s waar u zich financieel op kan voorbereiden.

Zeker als er meer dan voldoende vermogen is, is het vaak niet noodzakelijk om deze (doem) scenario’s allemaal door te rekenen. Een verkort plan (lite) is dan veelal voldoende.

Financieel inzicht