Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Economische groei of groeiende inflatie

02-04-2022 | Affluent partner

De start van het eerste kwartaal van 2022 viel samen met een aantal onvoorziene gebeurtenissen. De lange 10-jaars rente in de Verenigde Staten slechtte de barrière van 1,75% en dit bleek eind maart de opmaat voor een verdere stijging naar 2,50%. Niet alleen de rente liep afgelopen kwartaal op, maar ook de inflatie, ooit nog aangemerkt als tijdelijk in maart 2021, liep fors op met niet vaak geziene percentages van zelfs 10% of meer.

Grondstofprijzen door het dak

De invasie van Oekraïne door Rusland eind februari zorgde voor nog een accelerator van de inflatie door het oplopen van grondstofprijzen. Olie, gas, palladium, tarwe, koper, nikkel, aluminium en voedselprijzen stegen met procenten tegelijk. Met name dit laatste zorgt ervoor dat de consumenten nu ook dagelijks worden geconfronteerd met hogere uitgaven om te voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Nu de dagelijkse kosten toenemen, maar ook de vraag naar personeel blijft toenemen op een krappe arbeidsmarkt, ligt een stijging van arbeidskosten op de loer. Met als gevolg een loonprijs-spiraal. Hogere loonkosten zorgen voor hogere lasten van bedrijven met als resultaat een duurder eindproduct en druk op winstmarges van bedrijven. Berekenen de bedrijven hogere kosten door aan hun klanten dan ervaart de consument nog steeds een hogere kostenlast en geen verbetering in zijn eigen portemonnee. Hierdoor kan een nieuwe onderhandelingsronde met hun werkgever opgestart worden.

Renteverhogingen

Eén van de mogelijke instrumenten om deze negatieve spiraal te doorbreken is in handen van de centrale bankier. Deze kan de inflatie namelijk beteugelen door de rente te verhogen. Dit gebeurde de afgelopen maand dan ook in de VS, de eerste verhoging sinds 2018. Maar de inflatie blijft hoog en alom wordt verwacht dat de recent verhoogde rente het startschot is van vele.

Recessie aanstaande?

Nu de prijs van geld (rente) hoger wordt, zal de economische groei in het gedrang komen. Immers hogere kosten zorgen per saldo voor minder consumentenuitgaven en daar begint de schoen te wringen. Hoe lang kan de rente worden verhoogd eer de economische groei omslaat in economische krimp en dus een recessie? Als dit al plaatsvindt en het gaat gepaard met de huidige hoge inflatie dan ligt het zwarte scenario van stagflatie op de loer. Zover is het gelukkig nog (lang) niet, maar de huidige renteontwikkelingen geven wel een duidelijk signaal.

De rente voor een 2-jarige lening stond afgelopen week kortstondig hoger dan de 10-jaars rente. Deze zogenaamde inverse rentecurve is doorgaans het waarschuwingssignaal voor een recessie. Of de recessie er gaat komen zal de toekomst moeten uitwijzen. Van een recessie is namelijk pas sprake als er twee achtereenvolgende kwartalen van economische krimp worden gepresenteerd.

Tegenwind

De hiervoor benoemde onzekere factoren lijken op voorhand een opmaat voor tegenwind op alle facetten van de financiële markten. Logisch gevolg is in ieder geval dat de obligatiecategorie zich in een correctiemodus bevindt. De stijging van de 10 jaars Nederlandse staatsobligatie van ca. -0,1% op 1 januari jl. tot nu ca. 1,0% is extreem en deze stijging is exemplarisch voor de gehele obligatiecategorie.

Het was dan ook het slechtste obligatiekwartaal sinds de jaren 70 van de vorige eeuw. Belangrijk daarbij is dat de rentestijging en dus de koersdaling nog scherper is naarmate de debiteurenkwaliteit verslechtert. De aandelenmarkt is echter hersteld van de eerste dalingsgolf en noteert net boven het niveau van voor de invasie. Met een oorlog in onze Europese achtertuin, de start van de-globalisering, stijgende rentes, stijgende inflatie, Chinese lockdowns en dalende vertrouwensindicatoren is dit op zijn minst opvallend te noemen. Aan de andere kant moeten we het probleemoplossend – en het winstgevende vermogen van het bedrijfsleven nooit onderschatten.

Rente versus dividend

De rente mag dan wel fors gestegen zijn, maar een rente van ca. 1% voor een periode van 10 jaar kan nog steeds niet concurreren met een gemiddeld dividendrendement van 3% (AEX-index). Daarnaast holt de inflatie de waarde van obligaties uit en word je als belegger bijna gedwongen om meer risico met je beleggingen te lopen om je beleggingsdoel te bereiken.

Economische groei, Economische groei of groeiende inflatie

 

Alternatieven voor aandelen en obligaties

– Grondstoffen

Naast de reguliere beleggingscategorieën worden beleggingen in de alternatieve categorie steeds interessanter én gangbaarder. Het beste voorbeeld in het huidige investeringsklimaat is natuurlijk een belegging in grondstoffen. Of het nou industriële metalen, agrarische grondstoffen, edelmetalen, energie of uranium is, allen zijn interessant om te overwegen in tijden van inflatie.

– Private Equity

Naast de grondstofprijzen kunt u ook denken aan investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen in de vorm van private equity. Ondanks het gegeven dat deze beleggingscategorie te kampen heeft met dezelfde uitdagingen als aandelen, zorgt de lange horizon ervoor dat dit een interessante toevoeging kan zijn aan een breed gespreide beleggingsportefeuille.

– Hedge Funds

Tot slot hebben we in eerdere kwartaalupdates al stilgestaan bij hedgefunds. In het huidige volatiele beursklimaat zorgt een investering in deze categorie voor een verbetering van de risico/rendementsverhouding zonder dat er daarbij aan de rendementsverwachting wordt getornd.

Grote rendementsverschillen per sector en beleggingsstijl

Een bewogen eerste kwartaal van 2022 is tot een einde gekomen. Voor een totaaloverzicht van de aandelenrendementen ziet u bijgaand een uitgebreid overzicht van de koersprestaties van de wereldwijde index. Daarnaast biedt deze weergave inzicht in het rendement per sector en per beleggingsstijl. Het rendement van afgelopen week betreft het rendement in de laatste week van het eerste kwartaal. P/E staat voor de koers-winstverhouding en DVD voor het huidige dividendrendement. Zo ziet u dat de verschillen per sector en per stijl groot zijn, wat het belang van spreiding onderstreept. De Euro moest dit kwartaal ten opzichte van de Amerikaanse Dollar 2% inleveren. In het licht van de oorlog in Oost-Europa en de renteverhoging in de Verenigde Staten een relatieve kleine opleving van de Amerikaanse munt.

Economische groei, Economische groei of groeiende inflatie

Bron: ACTIAM, 01-04-2022

Vooruitblik

De komende periode staat in het teken van de eerstekwartaalcijfers van bedrijven. Gezien het beperkte aantal winstwaarschuwingen kunnen deze wellicht nog positief verrassen. Desalniettemin wordt er in vele sectoren al wel rekening gehouden met dalende winsten.

Maar voor menig belegger staat het tweede kwartaal in het teken van dividend. Traditioneel gezien wordt in het tweede kwartaal het grootste bedrag aan dividend uitgekeerd. Omdat de meeste bedrijven terugkijken op een succesvol 2021 is de totale dividenduitkering voor het huidige jaar de hoogste in de beurshistorie.  Alleen al in de VS wordt € 600 miljard aan dividend uitgekeerd. In de Europese regio is dit € 500 miljard en voor de Nederlandse aandelen komt dit getal uit op € 20 miljard.

Naast de ontwikkelingen op de financiële markten liggen de maatschappelijke problemen en de gezondheidsproblematiek onder een vergrootglas. Niemand kan voorzien hoe de oorlog in Oost-Europa af gaat lopen, laat staan dat we zicht hebben op de situatie ter plaatse als de stofwolken definitief zijn opgetrokken. Ook blijft corona een belangrijke rol in ons leven spelen en worden er nog steeds lockdowns geïnitieerd. Hopelijk treedt op dit menselijke vlak snel verbetering op, zodat de kwaliteit van leven waar ook ter wereld stapje voor stapje kan worden verbeterd.

 

 

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs