Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Oase van onrust

02-05-2023 | Beleggen, Joost Willekes

Na afronding van het eerste trimester van 2023 lijkt er op het eerste gezicht op de financiële markten geen vuiltje aan de lucht te zijn. Wereldwijde aandelenmarkten laten mooie rendementen optekenen. Europese aandelen een plus van 15% en de Amerikaanse Technologie index (Nasdaq) ruim 20%. Maar kijk ik verder dan zie ik dat er na januari twijfel is ontstaan en ontwaar ik sindsdien een zijwaartse beweging op de financiële markten.

De economische situatie

Niet gek in een omgeving waarbij de economische condities continue verslechteren. De korte rentes worden door de centrale banken immers nog steeds verhoogd. Inflatie is zeer vasthoudend en deze moet een halt toe worden geroepen. Dit kan alleen door de rente te verhogen.

Maar de geschiedenis leert ons dat een dusdanige verkrapping onvermijdelijk zal leiden tot een economische recessie. De eerste signalen zijn inmiddels daar. De wereldwijde economie groeit, maar in een steeds lager tempo. De dienstensector profiteert nog steeds van een postcorona periode, maar de industrie piept en kraakt. Bedrijfscijfers zijn redelijk, maar de vooruitzichten niet rooskleurig.

De technologiesector zorgt aan de hand van artificiële intelligentie voor fantasie en stijgende aandelenkoersen, terwijl de financiële sector kampt met wantrouwen. Leek de financiële instabiliteit in eerste instantie in de kiem te zijn gesmoord, laait deze aan het einde van de maand april toch weer op. De kredietverlening bij banken stagneert en de prijzen op de huizenmarkten dalen in een rap tempo, waarbij ook nieuwe vastgoedprojecten worden teruggeven.

Angstbarometers

Voorlopig geven aandelenmarkten geen krimp, waarbij de zogenaamde angstbarometer, de VIX-indicator, op het laagste punt van het jaar staat. Waar de focus meestal ligt op de aandelenmarkt is het goed om zo nu en dan een uitstapje te maken naar de veel grotere én slimmere obligatiemarkt.

Ook obligaties kennen een zelfde soort indicator onder de naam MOVE. En waar de VIX een oase van rust aangeeft, ruikt de MOVE al meerdere maanden onrust. Daarin staat de obligatiemarkt niet alleen, want goud, een veilige haven bij uitstek, tikte de afgelopen maand een all-time high aan. Tot slot geeft ook een bekende Fear & Greed index aan dat de aandelenmarkt momenteel meer door hebzucht wordt gedreven dan door angst.

Uit het verleden blijkt dit eerder een verkoopmoment dan een koopaangelegenheid te zijn. Zo blijft het zaak om niet alleen boven de oppervlakte naar indexniveaus te kijken, maar ook de ontwikkelingen onder zeeniveau te blijven volgen. De rust lijkt nog even aan te houden, maar voor hoe lang is nu de belangrijkste vraag die wij onszelf dienen te stellen.

Aanbevelingen

De positieve ontwikkeling op de aandelenmarkten rijmt niet volledig met het toenemende aantal onzekere factoren. De aanhoudende renteverhogingen zullen vroeg of laat zorgen voor een economische neergang, terwijl de actuele inflatiecijfers nog steeds te hoog zijn. Dit in combinatie met het tanende producenten- en consumentenvertrouwen is voor mij aanleiding om voorzichtiger te worden met de aandelenweging of in ieder geval binnen de aandelencategorie defensiever gepositioneerd te zijn.

Dit sluit aan bij mijn huidige optimisme ten aanzien van edelmetalen. Daarnaast vind ik grondstoffen minder aantrekkelijk in de huidige economische fase. Dit alles gaat gepaard met een opwaardering van de obligatiecategorie. De kortlopende, 1 tot maximaal 2 jaar, staatsobligaties renderen momenteel tegen aantrekkelijke renteniveaus en kunnen op gemakkelijke en eenvoudige wijze dienen als alternatief voor liquide middelen.

Want hoe je het wendt of keert de spaarrente bij financiële instellingen kan nog steeds niet tippen aan het rendement op kortlopende staatsobligaties. Met deze laatste conclusie borduur ik voort op mijn blog,  “renteontwikkeling biedt kansen” , van februari jl. die nog steeds actueel is.

Bij interesse staan wij graag met je stil bij de hiervoor geopperde mogelijkheden.

Deze blog is bedoeld om u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten. Deze informatie dient niet te beschouwen als een beleggingsadvies.  De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. De blog is geschreven op persoonlijke titel.

Door:

Joost Willekes

Joost Willekes

In 2003 ben ik mijn zakelijke carrière binnen de financiële dienstverlening begonnen. Al snel was het voor mij duidelijk om me te specialiseren als beleggingsadviseur; altijd actief in een dynamische omgeving en in direct en persoonlijk contact met mijn klanten. Na 15 jaar in loondienst te hebben gewerkt was het tijd voor de stap naar het zelfstandige ondernemerschap. Sinds 2017 begeleid ik beleggers in de ondoorgrondelijke en veelal onbekende financiële wereld en kan ik mijn klanten in mijn huidige hoedanigheid als spin in het financiële web op een onafhankelijke manier adviseren en bijstaan bij het maken van de juiste beleggingskeuzes.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Alternatief spaarrekening

Alternatief spaarrekening

De afgelopen kwartalen zijn de rentes omhoog gevlogen. Dit zien wij echter nog niet volledig terugkomen op onze spaarrekening. Als alternatief voor in het jaar 2024 kun je overwegen om een deel van je spaargeld te investeren in kortlopende staatsobligaties van de...

Lees meer
Renteontwikkeling biedt kansen!

Renteontwikkeling biedt kansen!

In de financiële sector is de renteontwikkeling een zeer belangrijke factor. De prijs van het geld heeft immers zijn weerslag op bijna alle facetten van de financiële dienstverlening. Afgelopen decennia hadden we te maken met alsmaar dalende rente. Dalende spaarrente,...

Lees meer
Terugblik beursjaar 2022

Terugblik beursjaar 2022

De gehele financiële wereld was in het beursjaar 2022 in de ban van de renteverhogingen van de grote centrale banken en bezweken meer dan eens onder de renteangst. Zelfs richting het eind van het jaar hield dit een eindejaarsrally tegen. De Nederlandse AEX-index begon...

Lees meer