Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

‘Een hete zomer’

01-07-2023 | Andries van der Veen

Terwijl buiten de temperatuur behoorlijk stijgt, lopen de koersen op de aandelenbeurzen per saldo gestaag verder op. Dit uitgesproken optimisme kan te verklaren zijn door het goede weer, de naderende zomervakantie of cijfers die wijzen op een zachte landing van de economie. Het gehele jaar is dan ook tot dusver prima geweest met mooie rendementen op de aandelenmarkt en acceptabele winsten voor obligaties.

Hierbij valt op dat de VIX-index, ofwel de angstbarometer voor de aandelenmarkt op haar laagste niveau (rond de 13) van het jaar staat. Dit in tegenstelling tot de MOVE-index voor obligaties. Deze graadmeter noteert, met een niveau van ruim boven de 100, nog steeds relatief hoog. Een beeld dat je misschien niet zou verwachten, als je alle mogelijke risico’s op een rijtje zet. Voor beleggers zijn er altijd zorgen en onzekerheden, maar dat betekent niet dat de beurs niet (verder) omhoog kan. Zoals de Amerikanen zeggen: “The stock market is climbing a wall of worry”.

Een hete zomer, ‘Een hete zomer’

 

Hoe kunnen wij de huidige markt duiden?

Economie

De afgelopen maanden zien wij de industrie teleurstellend presteren en ligt deze tak van sport er relatief zwak bij. Daarentegen blijft de dienstensector het verrassend goed doen. Deze trend is al ingezet tijdens de corona periode. Juist de dienstensector zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt gespannen en dus krap blijft, ook al neemt het aantal vacatures in Amerika gestaag af. In Europa zien wij in veel landen en sectoren nog steeds een groot tekort aan arbeidskrachten. Dat de industrie benedenmaats presteert, is voor een belangrijk deel te verklaren doordat China, na de complete lockdowns, slecht herstelt en tegenvallende, economische cijfers overhandigt. Een land als Duitsland, dat sterk afhankelijk is van de import door China, heeft daardoor sterk te lijden. Het is dan ook te hopen dat de heropening van China in de komende maanden meer tractie krijgt.

Inflatie, rente en centrale banken

De Fed heeft aangegeven nog niet klaar te zijn met renteverhogingen. Ook al heeft zij in juni besloten op de pauzeknop te drukken, toch meldde Powell dat er dit jaar hoogstwaarschijnlijk nog twee renteverhogingen nodig zijn om de inflatie verder te beteugelen. Hij wil eerst meer data verzamelen om goed te kunnen beoordelen wat de effecten zijn van de eerdere gedane renteverhogingen. Duidelijk werd wel dat de Fed voorlopig geen ruimte ziet voor renteverlagingen.

De ECB volgt de Fed altijd met een vertragend effect. Lagarde moet dan ook de rente minimaal tweemaal verhogen om op het gewenste niveau te komen. Dit niveau is van toepassing als de rente boven de inflatie uitkomt. Pas dan kan de inflatie echt worden gedrukt naar het gewenste niveau van 2%. Nu zal deze 2% een hele uitdaging worden, maar het gaat er in eerste instantie om dat de daling van de inflatie wordt voortgezet. China zit op een totaal ander spoor. Omdat daar het herstel van de economie tegenvalt, zien wij dat rentetarieven alweer worden verlaagd om de economie te stimuleren.

Waardering van aandelen

Bedrijfscijfers over het 1e kwartaal waren simpelweg verrassend goed. Bedrijven bleken uitstekend in staat om duurdere inkoop door te berekenen aan hun (eind)klanten. Zolang bedrijven in staat blijven om hun marges op peil te houden, zal er geen sprake zijn van een winstval of winstrecessie. Uiteraard is dit geen garantie. Wel zien wij in de afgelopen weken opvallende winstwaarschuwingen bij gerenommeerde Duitse cyclische bedrijven, zoals Lanxess en Siemens Energy. Per saldo zijn de winsten van bedrijven op hoog niveau, wat tot gevolg heeft dat de waardering van aandelen op een niveau van het historische gemiddelde ligt. Hierbij geldt dat Europa nog altijd goedkoper is dan de Verenigde Staten.

Sentiment

Hoewel veel aandelenindices recentelijk hun hoogste niveau van het jaar bereikten, kunnen wij nog niet echt spreken van een duidelijke trend. Wij zien namelijk te vaak dat bestaande toppenzones in de indices worden getest en te sterk worden bevonden. Kortom, wij zetten niet echt door naar boven toe. Hierdoor zien wij dat in het huidige beeld enige vermoeidheidsverschijnselen optreden en dat de risico’s op een gezonde correctie toenemen. Tot dusver blijven markten redelijk goed liggen en blijft het sentiment gemoedelijk. Echter, zoals wij uit ervaring weten, hoeft er maar weinig te gebeuren om markten richting een neerwaartse draai te bewegen.

Vooruitzichten

Qua portefeuillestrategie achten wij het raadzaam om voorzichtigheid te betrachten. Wereldwijd daalt de economische groei en een recessie valt niet uit te sluiten. Niet dat dat erg is, want een economische recessie zal nodig zijn om de wereldwijde inflatie onder controle te brengen. Zolang de recessie niet aan de orde is, blijven wij te maken houden met een hardnekkige inflatie. Tegelijkertijd zullen centrale banken de rentes verder verhogen of minimaal op het huidige niveau laten.

Houd hierbij rekening dat een markt langer enthousiast kan blijven dan jij denkt. Een mooie graadmeter hiervoor is de Fear & Greed Index. De Fear & Greed index geeft aan hoe het marktsentiment ervoor staat en of aandelen eerlijk geprijsd zijn. Uitgever van de index is de financiële afdeling van het Amerikaanse televisienetwerk CNN. De index werkt met een score die schommelt tussen ‘fear’ aan de ene kant, en ‘greed’ aan de andere kant. De mate van angst (fear) of hebzucht (greed) geeft aan of de markt bullish of bearish is.

De index geeft aan dat beleggers inmiddels ‘extreme greedy’ zijn geworden. Hoe lang dit aanhoudt is de vraag, waarbij we de wijze woorden van de econoom John Maynard Keynes in ons achterhoofd moeten houden: “The market can remain irrational longer than you can remain solvent”.

Tot slot

Alles afwegend, de zwakke of zelfs negatieve economische groei, hardnekkige inflatie, centrale banken die rentes nog iets verder verhogen en stevige waarderingen voor sommige beleggingscategorieën, zijn wij voorstander om risico’s af te bouwen. Markten kiezen momenteel geen duidelijke richting. Het is wachten op bewijs van hoe de richting van de inflatie zich verder ontwikkelt, en dus of centrale banken juist rentes verder gaan verhogen of al toe zijn aan renteverlagingen. Het duidelijke beeld van verdere economische groei of een recessie kan hierbij helpen. Afbouw van risico’s leidt tot een scherpere keuze voor liquiditeit in de vorm van deposito’s en/of kort lopende staatsobligaties. Het effectieve rendement voor dergelijke beleggingsoplossingen ligt nu netto tussen de 2,50%-3,00%.

En dat zonder risico! Voor misschien een hete zomer op komst een rustgevend en verkoelend alternatief.

Deze blog is bedoeld om u te informeren over de ontwikkelingen op de financiële markten. Deze informatie dient u niet te beschouwen als een beleggingsadvies.  De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als advies tot het kopen of verkopen van bepaalde effecten of effectenproducten. De blog is geschreven op persoonlijke titel.

Door:

Andries van der Veen

Andries van der Veen

Ruim twintig jaar heeft Andries van der Veen in loondienst gewerkt bij de twee grootbanken ABN AMRO Bank en Rabobank. Hierin heb ik de finesses van het vak geleerd en ben uitgegroeid tot een ware beleggingsspecialist. Ik heb altijd al met de gedachte gespeeld om voor mezelf te beginnen en 2017 was het moment! Beleggen is mijn passie en gesprekken met klanten geven mij energie. Mijn doel is om binnen mijn beleggingsspecialisme een eigen invulling te geven aan het realiseren van de wensen en doelstellingen van mijn klanten.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs