Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Vooruitblik 2e kwartaal 2023

03-04-2023 | Etiënne Korff

Beleggen is een verhaal van risico’s en kansen. Op lange termijn én op korte termijn. Hoe langer de termijn waarin belegd wordt, de beleggingshorizon, hoe minder de volatiliteit, of in een eenvoudiger woord de beweeglijkheid, een rol gaat spelen. Aandelen outperformen op termijn obligaties en obligaties renderen op hun beurt weer beter dan spaarrentes. Doe je dit goed gespreid, dan komt het rendement vanzelf. Geduld en beleggen gaan goed samen.

Geldt dit ook op korte termijn en zal dit het komende kwartaal ook gelden? Onzekerheid, onvoorspelbaarheid en soms angst leiden ertoe dat beleggingscategorieën die op langere termijn meer potentieel hebben, op korte termijn beweeglijker zijn.

Bankencrises?

Onzekerheid en zelfs angst zien wij ook nu weer terug. Ineens was er in de Verenigde Staten een bank die gesteund moest worden. En daarna zelfs een grote Zwitserse bank.

Beleggers werden bang voor een herhaling van 2008: de kredietcrisis die overheden handenvol geld kostte en de economie jarenlang in een recessie hielp. In Duitsland werden beleggers huiverig voor hun grootste bank. Inmiddels staan kranten en tijdschriften vol met antwoorden op de vraag of alle genomen maatregelen na 2008 ook nu nog volstaan. Verschillen in meningen volop. Maar wat betekent dit voor het komende kwartaal?

Renteontwikkelingen

Laten wij even teruggaan naar 2022. Het slechtste obligatiejaar ooit door enorm stijgende inflatie én daaropvolgend flinke rentestijgingen. De inflatie was te hoog. Deze leek wat op de weg terug, maar deze is nog altijd te hoog. Centrale bankiers laten met rentestijgingen nog altijd hun tanden zien en daarmee is het hen menens om deze inflatie terug te brengen.

Historisch gezien zijn er slechte ervaringen met te hoge inflatie. Het nummer 1 doel van centrale banken is de inflatie beteugelen. Het tweede doel staat niet bij alle centrale bankiers op papier, maar het liefste laat men de beperkte inflatie gepaard gaan met een gezonde economische groei of een milde recessie; ook wel een zachte landing genoemd. Voordelen hiervan: op spaarrekeningen en zeker op obligaties krijgt u weer een rentevergoeding. In de obligatiecategorie zelfs hele nette rendementen.

Gevolgen onrust financiële sector

Een gevolg van banken die gered moeten worden, is dat de kredietverlening nog duurder gaat worden. Reeds nadat de rentetarieven al fors zijn gestegen. Aantrekken van spaargelden wordt ook duurder. Tevens wordt er momenteel, met name in de VS, geld gestald in kortlopende obligaties en geldmarktfondsen hetgeen de kredietverlening beperkt. Deze ontwikkeling kan de economische groei, die door rentestijgingen al afgeremd wordt, in een recessie drukken. Het is nog te vroeg om aan te geven dat dit ook echt het geval is. Maar afnemende economische groei of een recessie met minder kredietverlening, is niet stimulerend voor aandelenkoersen. Bedrijfswinsten zullen niet groeien of afnemen.

Door deze verwachting én onzekerheid binnen assetclasses, zag je de afgelopen weken een vlucht naar staatsleningen. Hierdoor deed de lange rente, de kapitaalmarktrente, een flinke stap terug. Goed voor de koersen van obligaties, want die maken een tegengestelde beweging. Normaliter ook goed voor aandelen, maar niet in combinatie met groeiende (economische) onzekerheid.

Vooruitblik 2e kwartaal 2023, Vooruitblik 2e kwartaal 2023

 

Echter centrale bankiers zien deze lange rente liever niet dalen, omdat dit de inflatie weer verder in de hand kan werken. Geld wordt immers goedkoper en wordt daarmee gemakkelijker uitgegeven. Kortom een balanceer act voor centrale bankiers; liquiditeit in de markt houden die niet voor extra inflatie zorgt.

Grondstoffen

De angst en de vlucht naar veilige staatsleningen ging gepaard met een andere interessante ontwikkeling; een flinke terugval van ca. 10% van de olieprijs. Hoge olieprijzen zijn een belangrijke aanjager van inflatie. Wij zagen eerder al gasprijzen dalen en zowel huizenprijzen alsmede zakelijk vastgoed dalen, als gevolg van hoge rentestanden, in prijs.

Slecht nieuws op dit front is goed nieuws voor (lees; tegen) de inflatie. En daardoor kunnen bankiers wellicht eerder stoppen met renteverhogingen. Lagere rentes leiden doorgaans tot hogere aandelen- en obligatiekoersen, mits een bankencrisis, en als gevolg daarvan een economische crisis, vermeden kunnen worden.

U ziet, veel “als dit… dan kan dat” scenario’s.

Wat is nu verstandig ?

Wat te doen in onzekere tijden, maar ook in (schijnbaar) zekere tijden? Spreid je vermogen.

Spaargeld, obligaties, aandelen, eventueel aangevuld met alternatieve investeringen in commodities, onroerend goed of hedgefunds.

Spaargeld spreiden over meerdere banken, obligaties goed spreiden middels verschillende looptijden en in (hoge) kredietkwaliteit, aandelen wereldwijd gespreid zowel in groei- als in waarde aandelen en eventueel aanvullend spreiden in de alternatieve beleggingscategorie.

Door het oplaaien van bankenonzekerheid zie je de cryptovaluta in koers oplopen. Diversificatie. Soms ook hoop of visie en zelfs speculatie over het financieel systeem. De meningen daarover zijn nogal verdeeld. De voor- en nadelen van cryptovaluta kunt u prima met een adviseur van Affluent bespreken.

Bedenk ook dat onzekerheid en angst van alle tijden zijn. Als de bankenpaniek aanhoudt, zit je prima in obligaties mits niet te zwaar in financials belegd. Ook een investering in edelmetalen en wellicht in crypto ’s kan in deze situatie lonend zijn.

Nee, het wordt een bijna onvoorspelbaar kwartaal. Echter hetgeen voorspelbaar is/lijkt, wordt meestal door onverwachte zaken tenietgedaan. Dat hoort nu eenmaal bij beleggen.

Spreiden is dan zeker het devies en misschien juist nu even wat extra liquide houden in samenhang met beleggen in kortlopende obligaties. Spreiden geeft rust.

Bekijk met uw vermogensadviseur van Affluent wat het best bij uw doelstellingen en risico-acceptatie past. Wij zijn onafhankelijk dus u hoort van ons zeker de voor- en nadelen van alle keuzes die u heeft.

Wellicht heeft u weleens gehoord van beleggen volgens een voetbalopstelling. Defensieve beleggingen en aanvallende beleggingen opnemen in uw portefeuille of zelfs uw vermogen spreiden over meerdere teams. Allen met hun eigen kenmerken.

Spreiden. Ook dit kwartaal. En daarnaast geduld betrachten…

 

Door:

Etiënne Korff

Etiënne Korff

Mijn hele werkzame leven ben ik al actief in de financiële dienstverlening omdat dit mijn passie is. Klanten omschrijven mij als vriendelijk en verbindend, pro-actief waarbij ik de financiële vraagstukken in eenvoudige bewoordingen kan vertalen in maatwerkoplossingen voor de klant. Dit leidt vanzelf tot financiële rust; een hoog streven. Zeven dagen per week ben ik met mijn vak bezig middels het volgen van de actuele ontwikkelingen. Ik vertaal deze naar oplossingen voor klanten waarbij ik maatwerk lever, want geen enkele klant is identiek.

Recente blogs