Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Lenen bij de BV nog wel handig?

03-07-2023 | Affluent partner, Hans Hartveld

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA) zien hun BV als een mooie financieringsbron, de BV als bank. U hebt niet te maken met de voorwaarden en eisen van de banken en u kunt relatief gemakkelijk geld naar privé halen door een leningsovereenkomst met uw eigen BV te maken. Lekker lenen bij de BV. Er zijn daarbij vele knoppen om aan te draaien. Welke rente en aflossingscondities passen mij het beste? Wanneer reken ik fiscaal af?

Daarbij wordt nogal eens vergeten dat die lening ooit terugbetaald moet worden…. Zo heb ik wel eens meegemaakt dat bij overlijden van de DGA de weduwe geconfronteerd werd met een flinke belastingclaim. Oh ja, er moest nog worden afgerekend.

Veel DGA’s vergeten namelijk dat ze naast vennootschapsbelasting ook te maken krijgen met aanmerkelijk-belangheffing als de BV verkocht of gestaakt wordt (bijv. bij overlijden). Bij aanzienlijke winstreserves kan een heffing van 26,9% dan flink in de papieren lopen. En belangrijker nog, zijn de middelen om deze heffing te voldoen wel aanwezig?

De fiscus is de laatste jaren op de proppen gekomen met een aantal maatregelen die ervoor zorgen dat leningen bij de BV weer eens goed bekeken moeten worden. Zijn ze nog wel zinvol? Hierbij maak ik hieronder een verschil tussen een lening voor de eigen woning en overige leningen.

Lenen bij de BV voor de eigen woning

Tot een paar jaar geleden was de rente die u betaalde voor de hypotheek aftrekbaar tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief. In de praktijk was dat veelal 52%. Echter, in 2023 is deze nog maar aftrekbaar tegen 36,93%.

De in privé betaalde, en fiscaal afgetrokken rente, wordt vervolgens in de BV ontvangen en fiscaal belast. Immers deze rente is winst voor de BV.

Daarbij geldt een belastingdruk van minimaal 38%. Echter deze kan oplopen naar 49%. Met andere woorden u moet altijd in de vennootschap meer belasting betalen over de ontvangen rente dan dat u in privé terugkrijgt.

De belastingdruk in de vennootschap is de optelsom van vennootschapsbelasting én aanmerkelijk-belangheffing.

De totale belastingdruk in de BV is afhankelijk van de hoogte van de winst die uw vennootschap heeft gemaakt (de vennootschapsbelasting) en het “dividend” dat u uitkeert. In onderstaand schema staat het complete overzicht:

Stap 1: vennootschapsbelasting 2023 2024
1e schijf tot € 200.000 19,0% 19,0%*
2e schijf vanaf € 200.000 25,8% 25,8%*
Stap 2: aanmerkelijk belang;

(naar privé, staken BV agv overlijden, verkoop)

   
1e schijf tot € 67.000 26,9% 24,5%*
2e schijf vanaf € 67.000 26,9% 31,0%*

* nog niet definitief

“De door de DGA betaalde rente op de lening wordt dus totaal fiscaal belast tegen een belastingdruk van 38 tot 49%. Weegt dat op tegen een hypotheekrenteaftrek in box 1 van 36,93%? U mag het zeggen.”

 

Hoe lang loopt uw woninghypotheek al?

In 2001 is bepaald dat een woninghypotheek nog maar voor een periode van 30 jaar fiscaal aftrekbaar is. Dit kan betekenen dat uw hypotheek in 2031 automatisch naar box 3 verschuift. Dat is al over 8 jaar!

Uiteraard zijn er nog vele andere zaken die meespelen bij de beoordeling van dit vraagstuk. Denk alleen al aan de afbouw van de zogenaamde Wet Hillen, waarbij de overheid langzaam maar zeker hypotheekvrije (box 1) woningen, op basis van de WOZ-waarde, stap voor stap toch weer belasting gaat betalen via het eigenwoningforfait.

Kortom; complexe materie die goed bekeken moet worden met uw fiscaal adviseur. Ga hierbij niet over één nacht ijs. Één ding is zeker; de fiscaliteit wijzigt jaarlijks.

Overige leningen bij de BV

De fiscus heeft de Wet Excessief Lenen ingevoerd. Het belangrijkste kenmerk is dat DGA’s over consumptieve leningen van meer dan € 700.000 geconfronteerd worden met de aanmerkelijk-belangheffing. Met andere woorden, heeft u leningen bij de eigen vennootschap die groter zijn dan € 700.000 dan moet u over het verschil 26,9% belasting betalen.

Als u zich dan realiseert dat deze heffing vanaf 2024 wordt gewijzigd van 26,9% naar waarschijnlijk 31% (> €67.000) betekent dit een flinke belastingaanslag.

Kan deze belastingaanslag wel uit de aanwezige liquiditeiten voldaan worden? Zijn eventuele beleggingsportefeuilles van de BV dan wel echt vrij vermogen? Is die afgesproken beleggingshorizon van 10 jaar wel terecht? Of moet ik mijn beleggingen verkopen om de belastingschuld te voldoen?

En dan nog de veranderde belastingdruk in box 3.

De schuld aan de BV wordt opgevoerd in box 3. In box 3 zijn er echter vele ingrijpende (en zeer discutabele) wijzigingen doorgevoerd.  Tot aan 2022 mocht de schuld in box 3 ‘gewoon’ verrekend worden met de bezittingen in box 3.

Hieronder het complete overzicht.

  Forfaitair rendement Belasting% Effectieve heffing
Vrijstelling € 50.650
1e schijf € 50.650 – € 101.300 1,82% 31% 0,56%
2e schijf € 101.300 – € 1.013.000 4,37% 31% 1,35%
3e schijf € 1.013.000 en meer 5,53% 31% 1,71%

 

Vanaf 2023 moet echter ook rekening gehouden worden met fictieve rente. Vooralsnog is dit vastgesteld op 2,57% voor 2023. Een stuk lager dan de eerdere 5,53% of 4,37%. Voor leningen boven de € 101.300 is dit dus opnieuw een maatregel die uw belastingdruk verhoogd.

Voorbeeld: Iemand met een effectenportefeuille van € 1.900.000 en een schuld aan de vennootschap van € 700.000 moet door de bovengenoemde aanpassing niet ruim € 14.000 aan belasting over box 3 betalen maar bijna € 29.000. Dat is tweemaal zoveel.

Een blik in de toekomst bij lenen van de BV

Kijkend naar de belastingheffing in box 3 is er zeer veel commotie over de handelswijze van de overheid. Het lijkt erop dat de overheid zichzelf flink in de vingers heeft gesneden. Het is de bedoeling dat de regering overstapt rond 2026-2027 naar een ‘eerlijk’ systeem, waarbij gewerkt wordt met daadwerkelijke rendementen. Het is nog maar de vraag of en hoe dit gaat uitpakken. Ik ben dan ook zeer nieuwsgierig wat er de komende Prinsjesdag door de overheid gecommuniceerd zal worden. Ik hou dit voor u in de gaten, maar blijf zelf ook alert. Lenen bij de BV blijft een topic.

Conclusie: check uw leningen met de BV

Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen om kritisch naar uw leningen bij de vennootschap te (laten) kijken. Belangrijk is dat een integrale kijk wordt gebruikt met een blik op de toekomst.  Uw fiscaal adviseur is hiervoor de beste specialist.

Enkele vragen die u aan de fiscaal adviseur kan stellen zijn:

  • Is lenen bij de BV nog wel handig?
  • Kan ik de lening niet beter aflossen? Zo ja, waar haal ik het geld vandaan?
    • Moet ik de lening herfinancieren bij een bank?
    • Moet ik een dividenduitkering doen?
  • Hoeveel belasting ben ik verschuldigd als ik de vennootschap wil liquideren?
  • Hoeveel belasting moet ik betalen als ik kom te overlijden en al mijn stille reserves worden “opeens” zichtbaar?

Lenen bij de BV: de moraal van het verhaal

Fiscaliteit is belangrijk, maar moet in mijn beleving nooit leidend zijn. Zoals hierboven gesteld, is de belastingwetgeving continue aan verandering onderhevig. Ik adviseer u dan ook om regelmatig uw financiële zaken te laten beoordelen door uw accountant en/of notaris. Zij zijn de specialisten op dit gebied.

Heeft u hulp nodig bij deze complexe zaken dan kunt u ook altijd bij mij of bij één van mijn collega’s terecht. We kunnen dan de inschatting maken of uw fiscalist het in detail moet uitwerken.

Door:

Hans Hartveld

Hans Hartveld

Wilt u een financieel navigatiesysteem hebben?

Een navigatiesysteem is een fantastisch hulpmiddel om van A naar B te komen. Hans Hartveld is voor zijn relaties de financiële variant hierop. Hij geniet ervan als zijn relaties met zo min mogelijk omwegen hun financiële doelen en wensen kunnen realiseren. Indien nodig schakelt hij zijn netwerk in.

Zijn netwerk heeft hij de afgelopen jaren, bij 30 jaar, opgebouwd toen hij ook al als financieel adviseur werkzaam was.

Zijn interesse in mensen en 28 jaren ervaring en deskundigheid op financieel gebied geven u de snelste route naar uw financiële bestemming.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023

Bron afbeeldingen:rijksoverheid.nl Graag wil ik u meenemen in de voorstellen die zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2023 en de eventuele gevolgen die deze plannen kunnen hebben op uw persoonlijke situatie. De begroting In 2024 verwacht de regering ca. € 434 mrd...

Lees meer
Affluent en goede doelen

Affluent en goede doelen

Affluent en goede doelen gaan hand in hand. Zo sponseren we onder andere Stichting Alpe d'HuZes. De opbrengst komt ten goede aan het KWF. Dag in, dag uit zijn duizenden mensen op de been voor dit goede doel dat ons allemaal aangaat: het bestrijden van kanker, en een...

Lees meer