Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

De beste vermogensbeheerder

10-10-2020 | Marcel Hup, Vermogensbeheerder

Veel beleggers maken gebruik van, of zijn op zoek naar, de beste vermogensbeheerder. Het aanbod van vermogensbeheerders is enorm. Maar hoe maakt u hierin de juiste keuzes? Moet u kijken naar rendement of juist naar de laagste kosten? Hoe duurzaam is de portefeuille? En hoe zit het met de klantgerichtheid van de vermogensbeheerder? Wat uw doel ook is, het vinden van de juiste vermogensbeheerder is niet gemakkelijk. Misschien is het vergelijken van vermogensbeheerder wel flauwe kul.

Een overzicht

Wie voor u de beste vermogensbeheerder is, hangt af van uw persoonlijke situatie, eisen en wensen.

Nederland kent veel vermogensbeheerders in globaal de volgende verdeling:

 • 120 Zelfstandig vermogensbeheerders;
 • 10 Private Banks;
 • 7 Banken;
 • 15 Online vermogensbeheerders.

Enkele feiten en ontwikkelingen in Nederland zijn:

 • Het totaal beheerd vermogen bij deze instellingen bedraagt circa 800 miljard Euro;
 • Beheerders voeren een actief of een passief beleid;
 • 80% tot 90% van de actief beheerde beleggingsfondsen blijft achter op de markt;
 • De vermogensgroei van passief beheerde fondsen (ETF’s) is gemiddeld 28% per jaar;
 • De management-fee die over beleggingen wordt betaald is gemiddeld ca. 1%;
 • De totale kosten voor beleggingen lopen uiteen van 0,5% tot 3,5% over het belegde vermogen;
 • Het verschil tussen de beste en de slechtste vermogensbeheerder in 2017 was 12,7% in een vergelijkbaar profiel.

Spreiding

Vooral bij grotere vermogens wordt nogal eens gekozen om het vermogen te spreiden over meerdere vermogensbeheerders. Dit uit oogpunt van risicospreiding en om de beheerders “scherp” te houden. Er is dan vaak één partij die dan de regie voert over uw vermogen en het overzicht bewaakt. Onder de regie valt dan het monitoren van de door u gekozen beheerders en de bewaking van de samenhang, de performances, het beleggingsprofiel en de juiste asset allocatie van uw vermogen.

Wilt u ondersteuning bij het vinden van de juiste beheerder voor u? Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek. Als vermogensadviseur werk ik met de krachtige tools. Hiermee kan ik voor u vermogensbeheerders vergelijken op basis van diensten, rendement, risico en kosten. Alle data wordt op kwartaalbasis gecontroleerd aan de hand van aangeleverde (niet-gepersonaliseerde) cliëntportefeuilles. Wij vergelijken dus alleen beheerders die open en transparant zijn.

Ook al bent u tevreden of u gaat er altijd maar vanuit dat uw beheerder de beste partij is voor u, neem dan toch eens de tijd om de prestaties van uw vermogensbeheerder onder de loep te nemen aan de hand van de volgende vragen:

De beste vermogensbeheerder hoeft niet voor iedereen de beste vermogensbeheerder te zijn

Wat is de opdracht voor de beste vermogensbeheerder?

Om de prestaties van een beleggingsportefeuille goed te kunnen beoordelen moet eerst de opdracht duidelijk zijn. Wat waren de doelstellingen van de portefeuille? Uitgangspunt kan een financieel doel in de toekomst zijn, of een specifiek lange-termijnrendement op basis van uw risicobereidheid. Misschien volgt u een specifieke modelportefeuille van de vermogensbeheerder. Neem in ieder geval minimaal eens per jaar de doelstelling van de portefeuille onder de loep. Past die nog wel bij uw huidige wensen? Misschien vindt u vermogensbehoud inmiddels wel belangrijker dan vermogensgroei. Of wilt u juist meer risico nemen om uw financiële doelen zoals extra pensioen te behalen.

Waar beleg ik in?

Het is belangrijk om periodiek de beleggingen onder de loep te nemen. Passen deze nog bij de afgesproken strategie en doelstelling? Dat is niet vanzelfsprekend. Sommige vermogensbeheerders verkleinen het beleggingsuniversum, bijvoorbeeld door interne regels of door toegenomen eisen van de toezichthouder. Dan worden bijvoorbeeld hedgefunds of vastgoedfondsen niet meer aangeboden of vervangen door een beleggingsfonds. Dat kan een goede oplossing zijn, behalve als u de beheerder betaalt voor zijn expertise op het gebied van alternatieve beleggingen.

Wat leverde het op?

Wat leverde de dienstverlening u tot nu toe op? Vergelijk de prestaties van uw portefeuille met de door de vermogensbeheerder gebruikte benchmark én met andere aanbieders. Belangrijk is hierbij wel dat u appels met appels vergelijkt. Wijkt uw resultaat daar (positief of negatief) flink vanaf, dan is een verklaring op zijn plaats. Zet de prestaties van de diverse asset classes (aandelen, obligaties etc) ook eens af tegen een index, bijvoorbeeld een van de MSCI-indices. Wie een vermogensbeheerder inschakelt, kiest meestal voor actief beheer. U betaalt iemand om het beter dan de markt doen. Lukt dit op lange termijn niet, dan is het wellicht tijd om uit te kijken naar een ander.

Wat betaal ik voor de beste vermogensbeheerder?

Wat betaalt u voor vermogensbeheer? De basis is de beheer fee. Daarnaast betaalt u afhankelijk van de beleggingen nog bijkomende kosten. Soms zijn die verstopt in de kosten van bijvoorbeeld de beleggingsfondsen. Breng alle kosten in kaart en zet deze af tegen onder andere het behaalde rendement of alternatieve portefeuilles/beheerders. Vergeet ook zaken als gemak en discipline niet. Hebt u weinig tijd om zelf de portefeuille te beheren, dan kan een vermogensbeheerder ervoor zorgen dat u toch goed gespreid belegt. Dat is ook wat waard.

Kan ik dit zelf beter dan de beste vermogensbeheerder?

Misschien belegt u bij nader inzien zelf beter dan uw vermogensbeheerder. Houd daarbij wel rekening met de tijd die het kost om actief te beleggen. Mogelijk is een portefeuille met beleggingsfondsen en indexfondsen een aantrekkelijk alternatief.

Veel succes !!

Door:

Marcel Hup

Marcel Hup

Bij een grootbank heeft Marcel Hup meer dan 20 jaar ervaring en expertise opgebouwd als vermogens- en beleggingsspecialist.

Hij citeert: “Het mooie van mijn vak is dat iedereen zijn/haar eigen verhaal, wensen en doelen heeft. Dit vraagt om maatwerk terwijl financiële instellingen juist standaardiseren en persoonlijk contact verminderen. Ik zie ernaar uit om u de dienstverlening te bieden die u wenst en verdient: 100% aandacht, onafhankelijk advies en passende vermogensoplossingen tegen een eerlijke prijs.”

Marcel is actief in met name Zwolle en omgeving.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Financiële markten: terug- en vooruitblik

Financiële markten: terug- en vooruitblik

De conclusie over financiële markten het afgelopen kwartaal is pijnlijk. Een stijging van de olieprijzen met bijna 30% en een sterke stijging van de rentes wereldwijd hakten erin voor zowel aandelen als obligaties. Een terugblik Olie Zo waren daar onder andere...

Lees meer
Hogere rente biedt kansen

Hogere rente biedt kansen

De depositorente is één van de drie rentetarieven die de Europese Centrale Bank (ECB) elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt. Het is de vergoeding (rente) waartegen banken kortlopend (overnight) bij de centrale bank geld in bewaring kunnen...

Lees meer