VERMOGENSBEHEERDER

Een vermogensbeheerder beheert het vermogen van zijn cliënten. Niet het gehele vermogen maar het vermogen wat in een effectenportefeuille is samengebracht.

Nederland telt meer dan 140 vermogensbeheerders. Dat is een enorm aantal. Helemaal voor een relatief klein land als Nederland..  Er zijn eigenlijk twee vormen van vermogensbeheer. De vermogensbeheerders die on-line werkt en de vermogensbeheerders die met zijn cliënten aan tafel zit.

Als het goed is heeft een vermogensbeheerder een hele duidelijke strategie. Soms is een vermogensbeheerders zijn echte actieve beleggers. Andere vermogensbeheerders zijn meer indexbeleggers.

Affluent analyseert de resultaten van de verschillende partijen.  Hierbij ligt de focus op het rendement, de genomen risico’s en de inrekening gebrachte kosten voor het vermogensbeheer.

Kwartaal update financiële markten

Kwartaal update financiële markten

In onze tweede uitgave van de kwartaal update van Affluent blikken wij kort terug op de financiële markten. Maar natuurlijk kijken wij vooral vooruit op financiële markten. Gelukkig ligt het jaar 2020 achter ons. Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de...

Lees meer

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten.