ESTATE PLANNING

Estate Planning of in het Nederlands nalatenschapsplanning, is belangrijk om het vermogen op de door uw gewenste manier over te dragen. Dit kan bij leven zijn of door vererving.

Overdracht bij leven

Bij leven kunt u actief gaan schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen of een goed doel. Een schenkingsplan kan hier goed bij helpen. Hierin legt u vast aan wie u hoeveel wil gaan schenken. Natuurlijk kunt u hier ook concrete planning aan verbinden.

Er zijn twee belangrijke redenen om vermogen ver te dragen bij leven. Als eerste omdat u iemand graag wil dat de ontvanger er “leuke dingen” mee kan doen. Een tweede reden kan zij dat door schenkingen uw toekomstige nalatenschap lager uitvalt wat weer tot gevolg heeft dat er minder belasting is verschuldigd.

Overdracht bij overlijden

In uw testament legt u uw wensen vast zodat na uw overlijden deze kunnen worden uitgevoerd. Hierin kunt u niet alleen vastleggen wie wat krijgt maar ook kunt u bijvoorbeeld iemand aanwijzen die u verantwoordelijk maakt voor de afwikkeling van het testament. De zogenaamde executeur testamentair.

Indien er nog jonge kinderen zijn kunt u ook aangeven wie de zorg op zich moeten nemen indien u er niet meer bent.

Levenstestament

Het is ook aan te bevelen om een levenstestament op te stellen. Deze zorgt ervoor, als u niet meer zelf uw beslissingen kan nemen, dat een door u benoemd persoon (of personen) uw belangen worden behartigt,

Blogs

Met enige regelmaat schrijven wij een blog over deze onderwerpen. Op deze pagina staan ze geordend bij elkaar.

Wat is Estate Planning eigenlijk?

Wat is Estate Planning eigenlijk?

Wat is Estate Planning? Iets met vastgoed of zo? Deze vraag wordt mij met enige regelmaat gesteld. En terecht. Waarom hebben we het in Nederland niet gewoon over Nalatenschapsplanning. Want dat is wat het is. “Estate” betekent volgens de Cambridge dictionary namelijk:...

Lees meer

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten.