ESTATE PLANNING

Estate Planning of in het Nederlands nalatenschapsplanning, is belangrijk om het vermogen op de door uw gewenste manier over te dragen. Dit kan bij leven zijn of door vererving.

Door bij leven kunt u actief gaan schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen of een goed doel. Een schenkingsplan kan hier goed bij helpen.

In uw testament legt u uw wensen vast zodat na uw overlijden deze kunnen worden uitgevoerd. Het is ook aan te bevelen om een levenstestament op te stellen. Deze zorgt ervoor, als u niet meer zelf uw beslissingen kan nemen, dat een door u benoemd persoon (of personen) uw belangen kan behartigen.

Met enige regelmaat schrijven wij een blog over deze onderwerpen. Op deze pagina staan ze geordend bij elkaar.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten.