Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Family Office Services in de praktijk

23-07-2021 | Family Office, Jan Roelof Boerlage

Aan de hand van een praktijk voorbeeld wil ik laten zien wat ik doe voor mijn cliënten. Natuurlijk is iedere client uniek maar een paar dingen hebben ze gemeen. Ze willen onafhankelijke vermogensbegeleiding. Een gesprek met een adviseur en niet een verkoper. 

Situatie schets

Client is een succesvol ondernemer. Relatief jong, midden 40, getrouwd en twee tieners. Het vermogen bedraagt meer dan 10 miljoen en bevindt zich met name in de onderneming. Liquide middelen in privé nog beperkt.

Adviesbehoefte

Omdat client eigenlijk altijd druk is met zijn werk heeft hij weinig aandacht voor zijn financiële privé situatie gehad. Op zich was dat ook geen punt omdat het meeste vermogen in de onderneming bleef. De komende jaren zullen de liquiditeiten fors toenemen. Meerdere tonnen per jaar.

De belangrijkste vraag was hoe ga ik nu op een gestructureerde wijze met mijn vermogen om.

Oplossingen

We hebben eerst inzichtelijk gemaakt wat nu exact de geldstromen zijn. Hoeveel is hier nodig om van te leven en wat blijft er nu iedere maand over om te investeren. Volgens hebben we uitgebreid stil gestaan bij de ideeën van de cliënt zelf. Overigens dat is een beeld wat ik zie bij veel van mijn cliënten. Ondernemende mensen die zelf wel ideeën hebben maar advies nodig hebben om definitieve keuzes te maken.

We hebben veel oplossingen besproken. Beleggen op de beurs, zelf of via een beheerder. Vastgoed kopen investeren in ondernemingen etc. Maar ook vragen wat wil je uiteindelijk met het vermogen realiseren. Welke rol speelt de volgende generatie?

Voordelen Family Office Services

Na meerdere gesprekken hebben we een plan gemaakt hoe we de assets gaan verdelen. De verdeling is verdeeld overeen drietal blokken. Eenderde wordt geïnvesteerd in vastgoed, eenderde op de beurs en eenderde in overige (niet beursgenoteerde) beleggingen.

Wij monitoren dat met ons vermogensdashboard. Dat geeft de client direct duidelijk inzicht in de financiële situatie. Dat zorgt voor rust.. Eenmaal inloggen en een direct beeld van de huidige situatie.

Verder heeft hij ervoor gekozen om de beleggingen zelf in te vullen met één wereldwijde indextracker. Dit bespaart hem geld omdat hij nog niet werkt met een bank of vermogensbeheerder. Als het vermogen een bepaalde omvang heeft gaan we naar een indexbelegger die de fondsen nog goedkoper kan aankopen. Met andere woorden maximale kostenoptimalisatie zonder rendement in te leveren!

Tenslotte verschijnt er regelmatig iets op mijn bureau om in te investeren. We kijken er naar en geven onze mening. Veel verdwijnt direct bij het oud papier maar er zijn ook interessante investeringen die we verder gaan onderzoeken. Dit bespaart de cliënt veel tijd.

Tenslotte

Iedere client is uniek. Uniek door zijn of haar achtergrond, wensen, financiële situatie, levensfase etc. Wij leveren volledige onafhankelijke  vermogensbegeleiding. Bovenstaande case is slecht één voorbeeld van een client die ik bedien.

Door:

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof heeft, nadat hij 25 jaar lang bij twee banken (ABN AMRO en Credit Suisse) en in twee landen (Nederland en Zwitserland) heeft gewerkt, besloten om als ondernemer in de financiële sector verder te gaan.

Hij richte Wealth Management Services op. Deze onderneming ondersteunde zelfstandig vermogensbeheerders op het gebied van software en compliance. De kennis die hier is opgedaan wordt nu nog altijd gebruikt bij, de door hem opgerichte organisatie, Affluent. Een solide basis dus.

Naast richting geven aan Affluent bedient hij een beperkt aantal eigen relaties.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Bankieren in Zwitserland

Bankieren in Zwitserland

In deze onrustige tijd krijgen wij steeds meer vragen over bankieren in Zwitserland. Onze cliënten in het Family Office willen niet alleen spreiden over de verschillende asset classes, verschillende banken maar ook over de verschillende landen. Of beter gezegd over...

Lees meer
Wanneer instappen?

Wanneer instappen?

Een van de moeilijkste vragen voor een belegger is "wanneer instappen?"  Deze vraag wordt ons vaak gesteld. Helaas kunnen wij daar ook niet het antwoord opgeven. De beurzen zullen altijd bewegen en blijven onvoorspelbaar. Hoe hier dan nu mee om te gaan? In deze blog...

Lees meer