Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Negatieve rente spaargeld wegwerken; 10 ideeën!

09-12-2020 | Hans Hartveld

Per 1 januari 2021 voeren veel banken een negatieve rente in als je hun spaargeld limiet overschrijdt. Dat betekent dat je daarboven rente moet betalen. Dit kan oplopen tot wel 0,5% per jaar. De banken hebben dit lang tegengehouden omdat men bang is voor de gevolgen, maar feitelijk is dit een logisch vervolg op het beleid van de ECB. Het spaargeld dat de bank niet kan uitlenen moet worden afgestort bij ECB en daarover moeten zij ook betalen.

Kan ik wat doen tegen negatieve rente op spaargeld? Jazeker!

Je kunt wel degelijk zelf actie ondernemen om dit te voorkomen. Sterker nog, er zijn enorm veel mogelijkheden om niet geconfronteerd te worden met negatieve rente op spaargeld. Gaat u er maar eens goed voor zitten:

1) spreiden over rechtspersonen

De meeste banken kijken per klant of per rekening naar het spaargeld. Bij overschrijding van de limiet gaan ze negatieve rente berekenen. Een klant kan een natuurlijk persoon (man/vrouw) zijn, maar ook een rechtspersoon (bijv. BV). Advies is om te kijken of er optimaal gebruik wordt gemaakt van de limieten. Kan er bij overschrijding wellicht overgeboekt worden naar andere rekeningen? Heeft het nog nut om een Spaar BV op te richten? Wellicht kunt u daarmee negatieve rente op spaargeld voorkomen en wellicht zelfs ook vermogensrendementsheffing box 3.

2) spaargeld overhevelen naar de oudedag

Het is mogelijk om spaargeld over te hevelen naar inkomen voor de oudedag. Daarmee wordt direct opvraagbaar spaargeld overgeheveld van box 2 (BV) of box 3 (sparen/beleggen) naar box 1 (inkomen).

Het vermogen wordt in box 1 ondergebracht op een (bancaire) lijfrenteverzekering. Dit vermogen wordt bij pensionering een aanvulling op het pensioeninkomen via een lijfrente uitkering. Hierover wordt belasting in box 1 geheven.

Lijfrente- en pensioenvoorzieningen in de BV kunnen worden afgestort worden op speciaal daarvoor bestemde spaarrekeningen. Gedurende de opbouwperiode krijg je rente vergoed. Momenteel is dit bijvoorbeeld bij de ABN Amro 0,45% variabel. Dat is nog eens wat anders dan 0,5% betalen over spaargeld van de BV!

In de uitkeringsfase zijn momenteel rentes van 0,8% mogelijk als je bijvoorbeeld het geld over een periode van 20 jaar laat uitkeren bij dezelfde ABN Amro Bank. Dit soort producten kan ook bij andere banken zoals de Rabobank geregeld worden.

Ook als je geen BV hebt kun je vanuit box 3 (spaargeld/beleggingen) afstorten in (bancair) lijfrente sparen. Naast het voorkomen van negatieve rente is de inleg, onder voorwaarden, ook nog eens fiscaal aftrekbaar en de rentevergoeding hoger. En bovenal: je pensioeninkomen wordt beter!

3) spreiden over verschillende banken

Banken hanteren verschillende uitgangspunten om de negatieve rente op spaargeld te berekenen. Sommige kijken op rekeningniveau. Stel dat je 3 rekeningen bij een bank hebt. Dan kan je 3x het maximum opzoeken. Er zijn echter ook banken die kijken op klantniveau. Oftewel, per klant is er een maximum. Dan heeft het geen zin om meerdere spaarrekeningen bij je bank te openen of te hebben. Controleer hoe dit bij jouw bank zit om vervelende verrassingen te voorkomen!

4) aflossen van schulden

Lenen kost geld, sparen leverde wat op. Inmiddels is het geworden: lenen kost geld, sparen nu ook! Beide kostenposten kunnen verlaagd worden door schulden af te lossen met spaargeld. Kan ik de hypotheek aflossen? Moet ik mijn lening bij de BV aflossen? Let hierbij goed op of er een eventuele boeterente door de bank in rekening wordt gebracht.

Echter, zelfs een eventuele boeterente kan fiscaal gunstig uitpakken. Voor 2020 is de hypotheekrente maximaal aftrekbaar tegen 46,0%. Voor 2021 is dit 43% en loopt vervolgens met 3% per jaar terug tot 37,05% in 2023. Door boeterente te betalen haal je de renteaftrek naar voren en profiteer je van de hogere aftrekmogelijkheid. Uiteraard geldt hierbij wel de het een hypotheek moet betreffen voor de eigen woning (box 1).

5) schenken/uitlenen van geld

Door geld te schenken aan bijv. (klein)kinderen verplaats je je vermogen naar de volgende generatie die doorgaans niet geconfronteerd worden met negatieve rente. Voor schenken geldt dat er meerdere vrijstellingen zijn zodat er geen schenkbelasting verschuldigd is.

Ook kan je gebruik maken van de zg familiebank. U kunt een deel van de hypotheek van uw kinderen overnemen. Met uw lening wordt de lening bij de bank afgelost. De fiscale behandeling blijft ongewijzigd als voldaan wordt aan de fiscale spelregels. Dit kan voor u beiden een win/win zijn.

Een hypotheekrente bedraagt momenteel gemiddeld 1,5%. Dit percentage ontvangt u niet over uw spaargeld toch?

6) box 3 vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen benutten

In box 3 is er vanaf 1-1-2021 een vrijstelling van € 50.000 voor spaargeld/beleggingen. Er is echter nog een andere vrijstelling van € 59.477 per persoon. Dit betreft de maatschappelijke vrijstelling voor “groene” beleggingen. Met andere woorden ook voor “groen sparen” Dit betekent dat je als fiscaal paar een bedrag van bijna € 220.000 fiscaal vrij in box 3 kunt onderbrengen. De extra rekening voorkomt wellicht negatieve rente. Tevens gaat het rendement op het spaargeld erop vooruit omdat je niet alleen van een extra vrijstelling in box 3 profiteert. Je krijgt er ook nog een extra heffingskorting van 0,7% bij! Het totale rendement kan daarmee oplopen tot 2,28%. Dit hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Het benutten van deze vrijstelling is tegenwoordig helaas lastig. Een veelgebruikte oplossing is het Triodos Groenfonds. Dit is een risicomijdende belegging met een duurzaam karakter. Wil je meer lezen over duurzaam investeren, download dan het e-book.

7) beleggen op de beurzen

Uw spaargeld staat waarschijnlijk al langere tijd op direct opvraagbare rekeningen. Echter, u heeft dit doorgaans niet op korte termijn nodig. Dit kost u rendement. U kunt (een deel) van uw spaargeld langer vastzetten als u dat deel over bijv. 20 jaar pas nodig heeft. Bij bijvoorbeeld de Rabobank krijgt u dan 0,5% per jaar. Dit lijkt momenteel een weinig aantrekkelijke en flexibele oplossing.

U kunt echter ook overwegen om te beleggen op lange termijn. Beleggen gaat gepaard met risico’s en kosten. Echter, beleggen levert ook een hoger (verwacht) rendement op lange termijn.

Het is niet gepast om alleen vanwege een negatieve spaarrente te gaan beleggen. Echter, het is wel een belangrijke “trigger” om eens goed na te denken over uw spaargeld. Wat wil ik er eigenlijk mee? Heb ik het zelf nodig? Is het voor de volgende generatie? Hoe kan ik het rendement optimaliseren? Kan ik tegen de risico’s van koersdalingen?

Hieronder ziet u een overzicht van de actuele, verwachte rendementen voor de periode 2021-2025. Bron Robeco, september 2020:
-cash; negatief/nihil.
-obligaties: nihil/1%
-aandelen: 5%

Alleen door te beleggen in aandelen lijkt een rendement te realiseren. Echter, dit gaat gepaard met hoofdsomrisico’s. Het blijkt uit het verleden dat met een goede wereldwijde spreiding en een lange beleggingshorizon deze risico’s zich positief uitbetalen. Het is echter geen garantie voor de toekomst.

Overweegt u te kiezen voor een vermogensbeheerder? Bestel dan ons e-book!

8) investeren in vastgoed

Ook het kopen van vastgoed is een optie. U verplaatst dan direct opvraagbaar geld in een illiquide investering, namelijk een woning. Met het verhuren van een woning kunt u ook rendement maken. Ook hierbij loopt u risico’s (leegstand, waardedaling, kosten, etc.). Tevens moet u zich realiseren dat u vanaf 1-1-2021 geconfronteerd wordt met overdrachtsbelasting die stijgt van 2% naar 8%!

9) shoppen bij banken met negatieve rente op spaargeld

De ene bank berekent 0,5%, de andere bank “maar” 0,35%. Ook zie je verschillen in de bedragen. De ene bank berekent vanaf € 250.000, de andere vanaf € 100.000. Ook hiervoor geldt: controleer hoe jouw bank hier mee om gaat!

10) consumeren

Wellicht een dooddoener. Echter, heeft u nog wensen die niet gerealiseerd zijn? Denk aan de bekende wereldreis, boot, etc. Waarom die wensen niet realiseren? U leeft maar 1x…

Advies negatieve rente op spaargeld!

Zoek contact met je bank, accountant, fiscalist of je Affluent adviseur. Immers, vanaf 1 januari 2021 gaat de negatieve renteteller lopen. Ook kijkt de fiscus per deze datum naar je vermogen. Dit vermogen wordt gebruikt om je belasting box 3 te berekenen. Oftewel, 1-1 is een datum om in de gaten te houden

Bovengenoemde oplossingen kunnen een oplossing zijn voor je probleem. Echter, let hierbij wel goed op om niet alleen naar de korte termijn oplossing te kijken. Het lijkt erop dat we de komende jaren een structurele lage rente hebben. Echter, dit kan in de toekomst ook wijzigen!

Tot slot:

Een ding moet u mij beloven: verstop uw geld niet in uw matras of schoenendoos! De gevolgen bij een inbraak of brand zijn niet te overzien. Mocht u hierover toch serieus nadenken dan is het aanvragen van een kluis(je) bij een bank nog een betere oplossing. Ook dit kost echter geld.

Beter is om met een expert te gaan praten die samen met u de beste oplossing zoekt! Of misschien toch eens kijken naar alternatieven als: vreemde valuta (CHF/NOK), goud, whisky, bitcoin, oldtimers, etc. We staan u als onafhankelijk vermogensbeheerder graag te woord😊!

Door:

Hans Hartveld

Hans Hartveld

Wilt u een financieel navigatiesysteem hebben?

Een navigatiesysteem is een fantastisch hulpmiddel om van A naar B te komen. Hans Hartveld is voor zijn relaties de financiële variant hierop. Hij geniet ervan als zijn relaties met zo min mogelijk omwegen hun financiële doelen en wensen kunnen realiseren. Indien nodig schakelt hij zijn netwerk in.

Zijn netwerk heeft hij de afgelopen jaren, bij 30 jaar, opgebouwd toen hij ook al als financieel adviseur werkzaam was.

Zijn interesse in mensen en 28 jaren ervaring en deskundigheid op financieel gebied geven u de snelste route naar uw financiële bestemming.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023

Bron afbeeldingen:rijksoverheid.nl Graag wil ik u meenemen in de voorstellen die zijn gepresenteerd tijdens Prinsjesdag 2023 en de eventuele gevolgen die deze plannen kunnen hebben op uw persoonlijke situatie. De begroting In 2024 verwacht de regering ca. € 434 mrd...

Lees meer
Affluent en goede doelen

Affluent en goede doelen

Affluent en goede doelen gaan hand in hand. Zo sponseren we onder andere Stichting Alpe d'HuZes. De opbrengst komt ten goede aan het KWF. Dag in, dag uit zijn duizenden mensen op de been voor dit goede doel dat ons allemaal aangaat: het bestrijden van kanker, en een...

Lees meer