Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Vermogensbeheer kosten kunnen omlaag

16-01-2019 | Kosten vermogensbeheer

Van oudsher is het in het wereldje van vermogensbeheer gebruikelijk om een percentage over het vermogen aan kosten te rekenen.

Bijvoorbeeld was in de jaren 70 een percentage van 3% geen rare. Tegenwoordig komt 1,5% ,inclusief de niet zichtbare kosten, regelmatig voor. Ten eerste, is dat veel of weinig voor vermogensbeheer kosten? Ten tweede, gaat kwaliteit niet altijd gepaard met hogere vermogensbeheer kosten? En tenslotte, wat zijn ontwikkelingen die van invloed zijn? In deze blog laat ik een aantal factoren de revue passeren.

Spoiler alert: bespaar met gemak duizenden euro’s per jaar op uw vermogensbeheer kosten.

 

Rendementsverwachting

In de afgelopen decennia is de rente fors gedaald. Natuurlijk is dat geen nieuws. Daarmee zijn er mooie koerswinsten op obligaties geboekt, maar de verwachte rendementen voor zowel obligaties als aandelen zijn fors gedaald. Op een gemixte portefeuille met 50% aandelen kan je redelijkerwijs geen hoger rendement verwachten dan een procent of 4. Bruto. Als daar 1,5% kosten afgaan dan resteert nauwelijks een beloning voor de belegger. Toen de verwachte rendementen op 8 a 10% lagen, namen mensen makkelijker genoegen met zo’n percentage. Raar, maar zo werkt het wel. Degenen die mij kennen en door mij geadviseerd zijn, zullen dit betoog herkennen.

Aanbeveling Breng de kosten omlaag.

 

Automatisering zorgt voor lagere vermogensbeheer kosten

In de beleggingsindustrie hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Door automatisering kan een portefeuille van een ton tegen dezelfde kosten worden beheerd als een portefeuille van een miljoen.

Lastig voor de belegger: hij betaalt wel 10 x zoveel.

Aanbeveling Breng de kosten omlaag.

 

Kosten efficiënte mogelijkheden

Onder andere hebben productinnovaties geleid tot meer kosten efficiënte mogelijkheden. Bijvoorbeeld de introductie van indexvolgende beleggingen (Trackers, ETF’s, indexfondsen zijn veel gebruikte termen). Daarom is een goede vergelijking mogelijk met de beleggingsfondsen waar men actief aan de knoppen draait. Keer op keer blijkt dat een dergelijke actieve houding niet structureel tot een beter rendement leidt. Sterker nog: de hogere vermogensbeheer kosten zitten in de weg. Zelfs fondsen met een perfomance fee – die alleen extra verdienen bij goede prestaties – komen er niet beter vanaf. Waardoor ?: de extra rendementen wegen niet op tegen het achterblijvende rendement in slechte jaren.

Aanbeveling Kies voor kosten efficiënte beleggingen.

 

Uurtarief

Veel van de (daadwerkelijke) kosten die gemaakt worden door de vermogensbeheerder zijn prima te beprijzen met een uurtarief. En daarmee een fair prijskaartje. Daardoor kan het percentage voor beheer omlaag.

Aanbeveling Zorg dat je een uurtarief betaalt voor wat op uurtarief te beprijzen is.

 

Vermogensbeheer kosten: korte termijn vs. lange termijn

Vermogensbeheerders kennen een actief asset allocatie beleid. Als economieën goede verwachtingen kennen kopen zij meer aandelen. In het 4e kwartaal van 2018 was daar bij veel banken en vermogensbeheerders sprake van. En op basis van de economische fundamenten was daar ook zeker reden voor. Maar met een hoge aandelen weging wordt je dan extra hard geraakt als de visie niet uitkomt.

Zoals in het afgelopen 4e kwartaal. Daarom is het voor analisten er ook niet eenvoudiger op geworden sinds, zeg, de eeuwwisseling. Beurzen worden namelijk op de korte termijn vooral beïnvloed door politieke factoren. Uiteindelijk komen de fundamentele factoren wel bovendrijven. Maar op de korte termijn is één tweet voldoende om het feestje te bederven. En daarmee is niet te voorspellen welke asset allocatie op de korte termijn meerwaarde biedt.

Aanbeveling Geen kosten spenderen aan onvoorspelbare voorspellingen.

 

Arrangementskorting drukken vermogensbeheer kosten

Het verkrijgen van nieuwe klanten is voor vermogensbeheerders een arbeidsintensieve en daardoor kostbare aangelegenheid. Vandaar dat zij bereid zijn om korting te verlenen aan nieuwe klanten als zij deze zonder inspanning van hun kant aangereikt krijgen. Vergelijk (laat de vermogensbeheerders) wel kritische met elkaar.

Aanbeveling Profiteer van de voordelen van arrangementskorting.

Samengevat, de beste voorspellende factor voor toekomstige outperformance is… het kostenpercentage (zo blijkt uit onderzoek van Morningstar). En laat het kostenpercentage nou juist de enige zijn die u kunt beïnvloeden.

Met bovenstaande aanbevelingen kunt u uw rendement aanzienlijk verbeteren. Bij een portefeuille van eur 500.000 kan het maar zo zijn dat u eur 5.000 per jaar bespaart. En niets aan kwaliteit inboet!

Wij van Affluent beleggen niet voor u. Wel vinden we voor u de best passende vermogensbeheerder. De beste… in rendement én kosten!

 

TIP

Vraag vrijblijvend een kosten check aan voor uw portefeuille. Wij lichten uw portefeuille graag door om te kijken of we de kosten van uw portefeuille kunnen minimaliseren. ZONDER het rendement aan te tasten!

 

 

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs