Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Duurzaam investeren, maar dan anders (en leuker?).

29-07-2022 | Jan Roelof Boerlage, Private Equity

Iedere beleggingspartij of bank heeft tegenwoordig wel een duurzaam investeren (beleggen) variant. Als investeerder is het best lastig om het onderscheid te maken. Wat is duurzaam, wie bepaalt dat en ogenschijnlijk komen veel ondernemingen tevoorschijn in uw beleggingsportefeuille die u voorheen ook al in uw portefeuille had. Bij de ene partij is bijvoorbeeld Tesla wel duurzaam omdat ze geen fossiele energie gebruiken, bij de andere duurzame partij worden ze geweerd vanwege de manier waarop ze met hun werknemers omgaan.

In deze blog een 3-tal voorbeelden van duurzame investeringen met een prima rendement. Maar wel drie waarbij u daadwerkelijk een gevoel heeft waarin u investeert.

  • Duurzame ondernemingen financieren

Verschillende duurzame ondernemingen proberen in plaats van een bankfinanciering direct geld op te halen bij investeerders via bijvoorbeeld een platform als www.duurzaaminvesteren.nl. Veel voorkomende projecten zijn investeringen in windmolenparken, zonneparken, laadpalen, accu’s voor duurzame energie of duurzame warmte-installaties. Dit betreft vaak niet-verhandelbare obligaties met een rente die varieert tussen de 4% en 7 %. Projecten zijn zeer herkenbaar, meestal Nederlandse ondernemingen en u helpt daadwerkelijk ondernemingen die een duurzaam verschil proberen te maken.

  • Directe leningen aan goede doelen

Met enige regelmaat komen lokale verenigingen of goede doelen met een financieringsvraagstuk voorbij. Bijvoorbeeld het Leger des Heils (https://www.legerdesheils.nl/artikel/woonvermogenorganisatie) die hulpbehoevende opvangt en hiervoor zelf huisvesting wil organiseren. Er is aanvullend vermogen nodig dat opgehaald wordt bij investeerders tegen een gematigd rendement, vaak ook met een prima zekerheid.

  • Duurzaam investeren in biologische grond

Via onder andere https://www.bdgrondbeheer.nl/eeuwigdurende-obligaties wordt grond aangekocht die omgezet wordt naar biologische landbouwgrond. Financiering hiervan vindt plaats via eeuwigdurende obligaties en jaarlijkse rente-coupon is 1,5 %. Iedere 5 jaar wordt de rente geindexeerd, er vindt echter geen aflossing plaats. Op deze wijze helpt u de groei van de biologische landbouw in Nederland

  • Duurzaam investeren in de eigen woning

Door te investeren in de eigen woning zullen er niet direct extra inkomsten worden gerealiseerd maar zullen de uitgaven wel dalen. Dit is ook een vorm van rendement. Lees hier de blog over deze vorm van duurzaam investeren.

Aanbod duurzaam investeren is groot

Vanuit Affluent krijgen wij met regelmaat verzoeken van klanten om mee te kijken naar een voorstel of komen wij met investeringen waarvan wij vermoeden dat dit past bij onze klanten. Aangezien wij nooit een vergoeding krijgen van een beleggingspartij kunnen wij volstrekt onafhankelijk onze opinie geven. Ook hier constateren wij dat er grote verschillen zitten in de kwaliteit van het voorstel en de condities.

Het blijft prettig om samen met de klant een persoonlijke afweging te maken en soms bewust te kiezen voor een wat gematigd rendement met een mooi maatschappelijk rendement.

Meer achtergrond in ons ebook “Duurzaam beleggen én sparen” .

Gratis e-book

Door:

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof Boerlage

Jan Roelof heeft, nadat hij 25 jaar lang bij twee banken (ABN AMRO en Credit Suisse) en in twee landen (Nederland en Zwitserland) heeft gewerkt, besloten om als ondernemer in de financiële sector verder te gaan.

Hij richte Wealth Management Services op. Deze onderneming ondersteunde zelfstandig vermogensbeheerders op het gebied van software en compliance. De kennis die hier is opgedaan wordt nu nog altijd gebruikt bij, de door hem opgerichte organisatie, Affluent. Een solide basis dus.

Naast richting geven aan Affluent bedient hij een beperkt aantal eigen relaties.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Bankieren in Zwitserland

Bankieren in Zwitserland

In deze onrustige tijd krijgen wij steeds meer vragen over bankieren in Zwitserland. Onze cliënten in het Family Office willen niet alleen spreiden over de verschillende asset classes, verschillende banken maar ook over de verschillende landen. Of beter gezegd over...

Lees meer