Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Wat zijn alternatieve beleggingen?

29-09-2021 | Private Markets, Stephan Christophe

Nu de rente op spaargeld in veel gevallen negatief is en de aandelenbeurzen fors zijn gestegen kijken steeds meer particuliere beleggers naar alternatieve beleggingen. Maar wat zijn alternatieve beleggingen en wat zijn de risico’s?

Wij zijn iedere dag opzoek naar oplossingen die bij de cliënt passen. Het kan hierbij gaan om een passende vermogensbeheerder of bank maar ook om minder voor de hand liggende investeringsmogelijkheden. Deze zogenaamde alternatieve beleggingen zijn natuurlijk niet geschikt voor al onze cliënten. Net als bij alle investeringen moeten ze echt bij de cliënt passen.  Wij verkopen namelijk geen producten!

Kenmerken alternatieve beleggingen

Wellicht goed om eerst aan te geven wat wij met alternatieve investeringen bedoelen. Alternatieve beleggingen zijn die beleggingen die we niet rangschikken onder aandelen of obligaties. Vaak zijn het producten die wel kenmerken van een van deze categorieën heeft, maar toch niet hier onder geschaard kan worden.

Alternatieve beleggingen bezitten vaak één of meerder van onderstaande kenmerken:

  • Beperkte liquiditeit

Vaak zijn alternatieven minder makkelijk of minder snel verhandelbaar. Bij de meeste aandelen en obligaties is er op de beurs altijd wel een tegenpartij (koper of verkoper) te vinden. Bij alternatieve beleggingen is dat vaak niet het geval. Neem nou als voorbeeld kunst. Kunst is heel goed te verhandelen via een veiling, echter deze zijn er niet elke dag en ook dan is het geen garantie dat er een koper is voor het kunstwerk. Ook onroerend goed is minder snel verhandelbaar, dit zal altijd via de notaris moeten lopen en in veel gevallen kan dit tot enkele maanden duren voor het daadwerkelijk is overgedragen

  • Prijsvorming

Op de effectenbeurs is de prijsvorming volledig transparant. Via het internet is het mogelijk om precies te zien waarvoor een aandeel verhandeld kan worden. Voor alternatieven is dit minder makkelijk. Een voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld Private Equity (Het buiten de beurs om een deelneming in een bedrijf kopen) in veel gevallen zijn de voorwaarden van de transactie alleen bij de koper en verkoper bekend. Ook kan het zijn dat diverse partijen een andere waardering aan de transactie zouden geven omdat ze een andere inschatting maken van de toekomstige winstgevendheid van het bedrijf.

Een voordeel van de minder transparante prijsvorming kan voor de belegger zijn dat de eventuele tussentijdse waarde schommelingen minder waar genomen worden. Dit geeft vaak meer rust dan elke moment van de dag kunnen zien dat je aandeel meer of minder waard is geworden.

  • Hoge (instap)kosten

Het handelen in aandelen of obligaties kan tegenwoordig tegen extreem lage kosten en bij sommige brokers zelfs voor niets. (Let op vaak wel andere condities) .

Bij alternatieve beleggingen liggen de kosten vaak veel hoger.  Dit uit zich in hogere transactie kosten. In sommige gevallen zijn instapkosten van 2 procent of meer geen uitzondering. Daarnaast uitstapkosten en in een aantal gevallen nog een performance fee al dan niet over de gehele winst of pas als ze boven een vooraf afgesproken drempel uitkomen.  En dan hebben we het nog niet gehad over de jaarlijks terugkerende kosten die ook hoger liggen dan bij het gemiddelde beleggingsfonds. IN veel gevallen is dit ook logisch omdat het managen van een dergelijk alternatief fonds in veel gevallen ook echt meer tijd en energie kost.

  • Lage correlatie met traditionele beleggingen

Een veel gehoord kenmerk van alternatieve beleggingen is de lage correlatie met aandelen of obligaties. Hiermee bedoelen we dat de koersen van deze beleggingen niet 1 op 1 meelopen met aandelen of obligaties. Neem bijvoorbeeld goud. Veel beleggers zien goud als een veilige haven. Zo komt het vaak voor dat wanneer aandelenkoersen flink zakken de goudprijs juist stijgt. n plotseling fors dalen. Goud wordt namelijk juist duurder.

Voorbeelden van alternatieve beleggingen

Omdat alternatieve beleggingen een verzamelbegrip is, zijn er heel veel verschillende soorten. De ene met een relatief laag risico en andere juist veel risicovoller. Hieronder benoemen we enkele voorbeelden van alternatieven.

  • Private Equity

Dit zijn fondsen die het ingelegde vermogen investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven. Zij bedingen vaak zeggenschap over de strategie en de financieringsstructuur van de deelneming. Dat betekent dat er doorgaans samen met het management van het bedrijf plannen worden gemaakt over de toekomst van het bedrijf. De kenmerken die hier een rol spelen zijn de hogere kosten, het gebrek aan openbare prijsvorming en de verhandelbaarheid. Vaak lopen deze fondsen een vooraf afgesproken periode 7 tot 10 jaar en is tussentijds verkopen niet of slechts beperkt mogelijk

  • Peer 2 peer financieringen

Bij een peer 2 peer speelt u voor bank. U verstrekt een lening aan een andere persoon of onderneming. Afhankelijk van de door u bedongen zekerheden zal het door u te ontvangen rentepercentage hoger of lager zijn. Ook deze categorie heeft weer een aantal van de specifieke kenmerken. De kosten om het allemaal te regelen zijn relatief hoog (weliswaar is dit afhankelijk van de door u te bedingen zekerheden). Er is geen spraken van openbare prijsvorming. En ook de looptijd staat van te voren vast en is daarmee tussentijds niet of lastig aan te passen.

  • Hedgefunds

Opnieuw een Engelse term. Hedge betekent ‘heg’ of ‘afscheiding’. De term “hedgefund” duidt op het afschermen van risico. Er zijn heel veel soorten Hedgefunds. En ieder fonds heeft specifieke risico’s. Van relatief laag tot zeer hoog. Veelal streven ze ernaar om onder alle marktomstandigheden een positief resultaat te behalen. De resultaten van dergelijke fondsen correleren dan vaak ook niet of in ieder geval een stuk minder met de resultaten op de aandelenbeurzen. Een van de kenmerken van alternatieve beleggingen.

Hiernaast zijn de kosten hoog en kan er bijvoorbeeld maar eenmaal per maand of per kwartaal in- en uitgestapt worden. Met andere woorden een beperkte liquiditeit.

  • Onroerend goed

De populariteit om in vastgoed te investeren is enorm toegenomen. Men ervaart het als een zekere en waardevaste belegging. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Zolang de huurder keurig de huur iedere maand overmaakt is er niets aan de hand. Bovendien is vastgoed normaal gesproken inflatiebestendig. Loopt de inflatie op dan zullen de huren uiteindelijk rustig mee omhoog bewegen.

Maar ook vastgoed is minder liquide. Een pand is niet binnen enkele dagen, laat staan minuten, verkocht. De prijsvorming is ook niet standaard. Ieder pand is immers uniek. Tenslotte zijn de kosten om het te verwerven ook relatief hoog. Niet alleen een makelaar en notaris zijn bij het proces betrokken ook de fiscus vraagt een bijdrage.

  • Cryptocurrencies

Cryptocurrencies hebben wij ook gerangschikt onder alternatieve beleggingen. Niet vanwege de liquiditeit, er is immers iedere seconde van de dag liquiditeit. Ook niet vanwege de transparantie in prijs. Ook deze is prima te volgen. De instapkosten zijn ook beperkt.

De belangrijkste reden is om het toch hier te benoemen is omdat het geen traditionele belegging is. Het is een nieuwe technologie die zijn weg aan het vinden is. Er zijn beleggers die het het “goud van de toekomst” noemen terwijl anderen het een hype vinden. Wij volgen de ontwikkeling met grote belangstelling op de voet.

  • Overige

De lijst kunnen we nog veel verder uitbreiden. Denk aan kunst (schilderijen, meubels, beelden etc), klassieke auto’s, wijn, whiskey en nog veel meer. Eigenlijk alle goederen die uniek zijn en schaars zijn of worden kunnen we plaatsen onder de categorie alternatieve beleggingen.

De rol van Affluent op het gebied van alternatieve beleggingen

Affluent verkoopt geen producten. Affluent adviseert en geeft voorlichting hoe u met uw vermogen kan omgaan. Een belangrijk onderdeel is dan ook om u te informeren over de verschillende alternatieve investeringen. Alternatieve beleggingen kunnen een onderdeel zijn van onze core satellite strategie.

Mocht u op voorhand al vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met mij of een van de andere adviseurs in het land.

 

Door:

Stephan Christophe

Stephan Christophe

Na zijn HBO opleiding is Stephan Christophe in 1997 begonnen bij de ABN AMRO Bank. Al snel voelde hij zich aangetrokken tot het beleggingsvak in al haar facetten.

Na een periode waarbij Stephan veel trainingen en presentaties mocht geven aan adviseurs, merkte hij toch dat er iets ontbrak in wat hij deed. Namelijk de KLANT. Vanaf 2004 is Stephan weer terug gegaan naar deze passie en als beleggingsadviseur begonnen.

Daarna, in 2008, is hij als Senior Beleggingsadviseur bij ABN AMRO MeesPierson zich op de complexere vermogens gaan richten. De kreet “het centraal stellen van de klant” moet niet alleen een kreet zijn, maar ook echt bij je als mens passen.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Het eerste kwartaal van 2024

Het eerste kwartaal van 2024

Het is goede vrijdag 2024. De beurzen zijn gesloten dus we kunnen de balans op gaan maken over het 1e kwartaal van 2024. En het was een goed kwartaal voor de beurzen wereldwijd. De MSCI World index wist er dit kwartaal 8,44 % bij te plussen. Het jaar begon na de forse...

Lees meer
Vooruitblik 2024

Vooruitblik 2024

De financiële markten hebben zich een weg gebaand door een jaar van significante uitdagingen. De centrale banken bleven de rente verhogen en vanwege de opgelopen spanningen in het Midden-Oosten en een restrictief beleid van met name Saudi-Arabië lieten ook de...

Lees meer