Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Vermogensbeheer resultaten 1e half jaar 2020

20-08-2020 | Vermogensbeheerder

Wat een fantastisch kwartaal met maar liefst 16% koerswinst op de AEX, en daar komen de betaalde dividenden nog bovenop! Wat een vermogensbeheer resultaten! Een goede conclusie voor iemand die op Mars zat. Echter de AEX kende een koersverloop vanaf 1 januari van ruim min 7% en veel bedrijven verlaagden het dividend of betaalden niet.

Maar hoe waren de vermogensbeheer resultaten dan wel? Zeer wisselend.

De meest offensieve mandaten (groot € 500.000) uit ieders assortiment hebben wij onder de loep, zodat we je een goed beeld kunnen geven over hoe er gescoord werd op het aandelenvlak in maar liefst 28 portefeuilles.

Om het vergelijk zuiver te houden hebben we daarbij nog geen rekening gehouden met kortingen die wij vanuit Aflluent voor u kunnen bedingen.

De verschillen tussen de grootbanken bij hun meest offensieve portefeuilles zijn aanzienlijk. De resultaten variëren van -2% tot -12% in het eerste half jaar. Vooral de beslissing om al dan niet in aandelen te beleggen maakt het verschil. Na de neergang in het eerste kwartaal moest de beheerder er op tijd bij zijn. Achteraf is het makkelijk om het goede moment te bepalen. Binnen de aandelen moeten vervolgens de goede keuze’s worden gemaakt. Technologie bijvoorbeeld. Duurzaam beleggen helpt: de beste resultaten boeken de grootbanken met de duurzame portefeuilles. Over duurzaamheid verderop meer.

Zelfstandige vermogensbeheerders

Vergelijken we naast de grootbanken de zelfstandige vermogensbeheerders dan springt met name de positieve prestatie van de enkeling er uit. Deze hebben de bakens steeds tijdig verzet en dat heeft goed uitgepakt. Goed zichtbaar is hier dat een actief beleid ook makkelijk tot slechtere resultaten dan de index kan leiden: te veel aandelen tijdens de daling en te laat (of niet) bijgekocht.

Goed zichtbaar in de grafiek is het resultaat van een passieve aanpak. Daar bedoelen we mee dat de vermogensbeheerder de index volgt en geen keuzes op basis van markt/economische analyse maakt omtrent de hoeveelheid aandelen die hij/zij in portefeuille wil hebben. De rendementen bewegen zich veel dichter bij de index dan bij de partijen hierboven. Toch zijn er onderling nog steeds flinke verschillen. Hier speelt het handelsmodel van de passieve belegger een rol: De aandelen posities worden door de één 1x per jaar in overeenstemming met de index gebracht. De ander doet dat als de  vastgestelde bandbreedte wordt overschreden door harde daling of stijging.

De eerste partij profiteert daardoor veel minder mee van een felle stijging dan de tweede partij. Die tweede kocht immers bij toen de koersen heel laag stonden(waardoor de bandbreedte neerwaarts werd doorsneden)

Ook bij het beoordelen van de aanpak van index beleggers komt dus wel wat kijken!

Voor indexbelegger XYX was het een uitstekend kwartaal. Ondanks dat zij in hun meest offensieve mandaat ook een klein gedeelte obligaties hebben, bleef het rendement dicht bij de wereldindex-aandelen.

In de eerste maand van het kwartaal was er aanleiding tot een (geringe) herbalancering: vastgoed en in sterkere mate small caps waren na de daling en daarop volgende uitbreiding dusdanig gestegen dat daar winst op genomen moest worden. De opbrengst is in de brede aandelenmarkt geherinvesteerd, volgens de herbalanceringsregels. Doordat -vanwege de beleggings- methodologie- , de positie in de US lager is dan in de wereldindex en juist daar een aantal grote aandelen in de technologie sterke koersbewegingen lieten zien,  bleef het resultaat in het 1e halfjaar wel achter. (ten opzichte van het gemiddelde).

Ben benieuwd hoe de vermogensbeheer resultaten in de tweede helft van het jaar zullen zijn.

 

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Alternatief spaarrekening

Alternatief spaarrekening

De afgelopen kwartalen zijn de rentes omhoog gevlogen. Dit zien wij echter nog niet volledig terugkomen op onze spaarrekening. Als alternatief voor in het jaar 2024 kun je overwegen om een deel van je spaargeld te investeren in kortlopende staatsobligaties van de...

Lees meer
Hogere rente biedt kansen

Hogere rente biedt kansen

De depositorente is één van de drie rentetarieven die de Europese Centrale Bank (ECB) elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt. Het is de vergoeding (rente) waartegen banken kortlopend (overnight) bij de centrale bank geld in bewaring kunnen...

Lees meer