Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Kleine spaarders en negatieve rente

07-06-2021 | vermogensbegeleiding

Een interessante discussie over kleine spaarders en negatieve rente. Op 30 mei verscheen er een opiniestuk van Eelco Heinen, VVD-Tweede Kamerlid, in het Financieel Dagblad. Hij pleit voor een wettelijk verbod voor kleine spaarders om negatieve rente te moeten gaan betalen over hun spaargeld.

Hij is van mening dat het heffen van een negatieve rente op kleine spaartegoeden onverstandig is omdat het een bedreiging voor de financiële stabiliteit van huishoudens kan opleveren. Het risico is volgens hem groot dat mensen hun spaargeld dan maar thuis gaan bewaren, of hun geld verplaatsen en onnodige beleggingsrisico’s aangaan.

Thijs van Wensveen reageerde op deze publicatie met het artikel “Haags bankenbashen helpt onze economie niet vooruit”. Het artikel is op 4 juni gepubliceerd in het Financieel Dagblad. Hieronder is het integraal overgenomen.

“Haags bankenbashen helpt onze economie niet vooruit”

Het opiniestuk ‘Bescherm kleine spaarders tegen negatieve rente‘ van VVD-Kamerlid Eelco Heinen zit vol denkfouten. Het illustreert hoe pijnlijk het is als Kamerleden geen ervaring in het bedrijfsleven hebben en zonder de benodigde kennis over bedrijven praten.

Eerst wat basiskennis: een bedrijf (waaronder ook een bank) kan alleen gezond en met continuïteit opereren als haar producten winst opleveren. Winst is niet per definitie een vies woord, maar geeft de capaciteit om salarissen te betalen, panden te onderhouden, belasting af te dragen, aan andere verplichtingen te voldoen, te innoveren en tot slot te zorgen dat de kapitaalverschaffers een redelijke beloning ontvangen (dividend). Ontbreekt deze winstcapaciteit, dan is een bedrijf uiteindelijk niet levensvatbaar.

Dan wat specifieke kennis: Geld op spaarrekeningen kan door banken niet rentedragend worden uitgezet. Sterker nog banken betalen óók voor de gelden die zij uitzetten bij de centrale bank. Aan de vraag en mogelijkheden om leningen te verstrekken wordt voldaan. Daarna blijft er nog veel spaargeld over. En is het product spaarrekening dus verlieslatend. Een slechte basis om een verdienmodel op te baseren.

Dát is het wereldwijde fenomeen, veroorzaakt door het beleid van centrale banken. Het pleidooi van de heer Heinen is daarom verkeerd geadresseerd. Niet het verkeerd beprijzen van een product is de oplossing, maar het wegnemen van de oorzaak.

Het Kamerlid pleit voor innovatie om daarmee een negatieve rente te voorkomen. Dat is de omgekeerde wereld: je kunt pas innoveren als je ook een winstje ter beschikking hebt.

Aan dat winstje ontbreekt het al helemaal door de relatief zware belastingheffing die banken door de politiek is opgelegd, naast hoge kosten voor opsporingstaken. (Ik wil hiermee de feiten weergeven, zonder er een oordeel over uit te spreken.)

Het stuk laat zien dat het bankenbashen nog niet over is. Elk land heeft recht op een gezond bankensysteem en heeft dat keihard nodig voor het functioneren van een economie op de lange termijn. Daar moeten we met z’n allen aan werken. Juist de mensen die een publieke rol is toevertrouwd, moeten de dialoog leiden met kennis van zaken, in plaats van te polariseren.

 

TIP: Er zijn verschillende manieren om een negatieve rente te voorkomen. Lees hier enkele mogelijkheden

 

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Wat is private equity

Wat is private equity

Wat is Private Equity? Als belegger kan je investeren op de beurs. Maar je kan ook investeren in onderneming buiten de beurs om. Dit is private equity.  Definities Private Equity Er zijn meerdere definities van private equity in omloop. Mij spreekt wel de brede...

Lees meer