Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Het belang van spreiden

31-03-2022 | Beleggen

Waarom in aandelen beleggen als de economische groei wat lijkt te verzwakken door een torenhoge inflatie? En waarom dan in obligaties als hierdoor de rente stijgt? Het antwoord is simpel: beleggen is voor de lange termijn en spreiden (diversificatie) is een belangrijk onderdeel voor het bereiken van je beleggingsdoelen, terwijl het risico wordt geminimaliseerd.

Vaak steken beleggers hun geld in iets vertrouwds zoals aandelen van bedrijven die ze kennen of een emotionele band mee hebben. Aandelen zoals Shell en ING zijn daarom vaak in de portefeuille van de Nederlandse beleggers te vinden. Het voordeel van beleggen in individuele aandelen of fondsen is dat wanneer het goed gaat met die categorie, je het meteen terug ziet in de rendementen. Maar er ligt ook gevaar op de loer, dus laten we de spreuk maar meteen uit de kast halen:  

“Je moet niet op één paard wedden’.

Waarom risicospreiding?

Spreiding zorgt voor minder pieken en dalen in de totale waardeontwikkeling van je beleggingen. En de uitschieters zullen minder heftig zijn, zowel omlaag als omhoog. Maar hoe kun je spreiden?

Spreiden in beleggingscategorieën

Je kunt in jouw beleggingsportefeuille het risico spreiden door beleggingscategorieën op te nemen die tegengesteld of minder heftig reageren op een bepaalde gebeurtenis. Denk hierbij aan  ETF’s (indexvolgers), aandelenfondsen, obligatiefondsen of mixfondsen. Op deze manier ben je minder kwetsbaar bij bijvoorbeeld een sterke daling van aandelenkoersen of rentewijzigingen op obligaties. Een voorbeeld van een gespreide portefeuille kan er als volgt uitzien:

 

spreiden, Het belang van spreiden

Spreiden in regio’s

Koop beleggingen uit verschillende landen en werelddelen. Zo loop je minder risico als het minder goed gaat met 1 land of minder goed gaat in 1 werelddeel. Koop je bijvoorbeeld alleen AEX-aandelen, dan zijn de beleggingen kwetsbaar voor een mindere periode van de AEX. Bijgaand tref je de spreiding over landen en regio’s aan binnen de MSCI World Index.

 

spreiden, Het belang van spreiden

Spreiden in bedrijfssectoren

Koop daarnaast beleggingen uit verschillende bedrijfssectoren. Want als je alleen investeert in bijvoorbeeld technologiebedrijven, dan ben je kwetsbaar voor verlies als er slechte tijden aanbreken voor de IT-sector. Er zijn Fondsen en ETF’s die beleggen in een bepaalde sector. Hieronder de weergave in dezelfde MSCI World Index waar maar liefst 11 verschillende sectoren worden bespeeld.

 

 

spreiden, Het belang van spreiden

Spreiden in tijd

Koop beleggingen op verschillende momenten gedurende 1 of meerdere jaren. Vooral voor startende beleggers geeft dit vaak een rustgevend gevoel. Je went aan schommelende waardes van je portefeuille en komt tot meerdere aankoopprijzen wat leidt tot een gemiddelde koopprijs. Wees geduldig met beleggen en investeer je geld voor een langere tijd. Over een langere tijd gemeten, zullen pieken en dalen van de beurs afvlakken en is alleen de algemene beweging , de zogenaamde trend, belangrijk voor het eindresultaat. Beleggen voor langere tijd geeft je een grotere kans op het verwachte rendement en zorgt voor minder schommelingen ook in je gemoedsrust.

Conclusie

De conclusie is dan ook dat spreiding van je investeringen zorgt voor risicoreductie, een betere verhouding tussen risico en rendement oplevert en uiteindelijk een grotere kans geeft om je beleggingsdoelen ook daadwerkelijk te realiseren. Een strategie die kan helpen om uw doelen te bereiken is de zogenaamde core satellite strategie.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs