Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Kosten vermogensbeheer

04-12-2018 | Vermogensbeheerder

Kosten van vermogensbeheer zijn de eenvoudigst beïnvloedbare variabele als het gaat om beleggingsresultaten. Maar waaruit bestaan de kosten van vermogensbeheer en waarvoor worden deze kosten gemaakt? Onderstaand een overzicht van de verschillende kosten die bij vermogensbeheer in rekening worden gebracht. In het voorbeeld gaan wij uit van een belegbaar vermogen van EUR 500.000.

Achtereenvolgens zullen we de belangrijkste kosten benoemen.

  • Beheervergoeding
  • Bewaarloon/service fee
  • Aan- en verkoopkosten
  • Valutakosten
  • Fondskosten

Beheervergoeding

De eerste belangrijke kostenpost is de beheervergoeding. Dit zijn de kosten die de vermogensbeheerder in rekening brengt voor het uitvoeren van het beleggingsbeleid. Om dit goed te kunnen uitvoeren moet de vermogensbeheerder natuurlijk kosten maken. Deze bestaan uit het doen van research of inkopen hiervan.

Research kan bestaan uit het analyseren van macro economische verwachtingen maar ook uit het analyseren van bedrijven of bedrijfstakken.

Naarmate het vermogen groter is zullen de kosten voor het vermogensbeheer procentueel dalen. Men hanteert veelal een degressief tarief. De kosten die de verschillende partijen in rekening brengen is zeer uiteenlopend. De kosten liggen ergens tussen de 0,4% en 2,0%.

Ook zijn er vermogensbeheerders die nog een vaste (administratie) vergoeding in rekening brengen per depot. Dit betekent in absolute getallen ergens tussen de EUR 2.000 en EUR 10.000 per jaar.

Bewaarloon/service fee

De effecten (aandelen en obligaties) moeten ergens worden geadministreerd. Met andere woorden het bewaren is geen fysieke activiteit meer, maar slechts een administratie waar de “stukken” worden “bewaard”. Bovendien wordt er bijgehouden hoeveel aandelen u van een onderneming in het bezit heeft. Daarnaast zorgt een bewaarbedrijf zorgt ervoor dat de dividenden correct worden bijgeschreven.

Veelal wordt deze administratie gevoerd door een (depot)bank. Daarnaast zijn er speciale stichtingen die deze administratie voeren. Deze activiteit is veelal een volledig geautomatiseerd proces. De kosten bedragen bevinden zich tussen de EUR 400 en EUR 600 per jaar.

Het betalen van hoge(re) kosten kan natuurlijk een bewuste keuze zijn. Het belangrijkste is dat u zich ervan bewust bent. Helaas is dit bij 78% van de beleggers niet het geval.

Aan- en verkoopkosten

Door een steeds verdere automatisering zijn de kosten om effecten aan- of  te verkopen de laatste jaren enorm gedaald. Circa 20 jaar geleden bedroegen de kosten al snel 1% van de transactiewaarde. Tegenwoordig praat je over een fractie hiervan.

De kosten worden bepaald door de (depot)bank en, zoals waarschijnlijk bekend, zijn de kosten per bank verschillend. Bovendien worden de transactiekosten beïnvloedt door de spread kosten. Het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van een fonds zorgt voor deze kosten.

Naarmate een vermogensbeheerder meer transacties verricht zullen de kosten toenemen.

Om ook hier weer een indicatie te geven liggen de kosten hiervan veelal ergens tussen de EUR 400 en EUR 800. Uit de praktijk kennen wij genoeg voorbeelden waarbij de kosten fors boven deze bandbreedte zitten.

Valutakosten

Indien wordt belegd in effecten die niet genoteerd zijn in euro’s kunnen de kosten behoorlijk oplopen.

Wanneer de cliënt deze (vreemde) valuta niet in het bezit heeft dienen deze te worden aangekocht of er ontstaat een debetstand op de rekening waar debetrente over geheven wordt. Als de effecten weer worden verkocht dient er nogmaals een dergelijke transactie plaats te vinden.

Het wisselen van euro’s naar een vreemde valuta kost geld. Er wordt door banken met verschillende op- en afslagen gerekend per valuta. Daarom is het raadzaam om na te gaan wat de tariefstructuur van uw bank is ten aanzien van valutatransacties. Zoals gezegd lopen de kosten per bank sterk uiteen.

De kosten per valuta transactie zijn door al deze verborgen kosten vaak een veelvoud van de aan- en verkoopkosten.

De kosten van vermogensbeheer zij niet de enige factor die belangrijk is als u vermogensbeheer partijen gaat vergelijken. Uiteindelijk gaat het om het netto rendement en de gelopen risico’s. Bestel ons e-book om de juiste stappen te zetten.

Ook fondskosten zijn kosten vermogensbeheer

De Fondskosten zijn een stuk minder zichtbaar voor de cliënt hiervoor omdat de rekening niet wordt belast. De kosten worden door het fonds zelf ingehouden. Om deze reden wordt deze kostenpost dan ook vaak vergeten .

De hoogte van de kosten hiervan is erg afhankelijk van het type fonds. Beleggingsfondsen die slechts beleggen in staatsleningen zijn beduidend goedkoper dan fondsen die beleggen in bijvoorbeeld specifieke opkomende markten.

In tegenstelling tot de beheervergoeding zijn de fondskosten niet degressief. Met andere woorden naarmate de beleggingen in het fonds groter worden dalen de kosten niet.

Als we kijken naar een portefeuille met een gemiddeld risicoprofiel dan liggen de kosten veelal tussen de 0,20% en 1,20%. In absolute getallen is dat tussen de EUR 1.000 en EUR 6.000 per jaar. Opnieuw enorme grote verschillen.

All-in fee goed voor kosten vermogensbeheer?

Er zijn verschillende partijen die met een all-in fee werken. In deze fee zijn alle bovengenoemde kosten verwerkt behalve de fondskosten.

Op dit moment is er een beweging gaande dat verschillende banken/vermogensbeheerders beleggen in eigen fondsen. Men verlaagt dan de kosten van de beheervergoeding of de all-in fee maar compenseren dit dan door meer te beleggen in eigen beleggingsfondsen. 

Check hier hoe kosten uw rendement ruïneren.

Conclusie kosten vermogensbeheer

Samengevat is de conclusie dat de kosten van vermogensbeheer zeer uiteenlopend zijn. Kosten kunnen oplopen tot over de 2%. Concreet betekent dit dat bij een verwacht rendement van 4,0% meer dan 50% op gaat aan kosten.

Daarom is het ons inziens erg belangrijk om u goed te laten adviseren door een onafhankelijke partij . Natuurlijk het liefst een partij die beschikt over gecontroleerde data van de verschillende banken en vermogensbeheerders.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs