Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Resultaten vermogensbeheerders Q1 2020 eerste kwartaal

29-04-2020 | Vermogensbeheerder

Binnen een paar weken, de hoogste stand van de AEX sinds 2000 en de laagste stand sinds maart 2009.
Hoe waren de resultaten van de vermogensbeheerders? Zeer wisselend
Wij namen de meest offensieve mandaten (groot € 500.000) uit ieders assortiment onder de loep, zodat we je een goed beeld kunnen geven over hoe er gescoord werd op het aandelenvlak in maar liefst 33 portefeuilles.
Om het vergelijk zuiver te houden hebben we daarbij nog geen rekening gehouden met kortingen die wij vanuit Affluent voor u kunnen bedingen.

Highlights

Verschillen tussen actieve partijen substantieel

Er zijn grote verschillen zichtbaar bij de actieve partijen. Het merendeel weet de schade te beperken. We zien ook partijen met een duidelijke underperfomance.

Duurzaam beleggen maakt minder kwetsbaar

Het percentage van de aandelenpositie in de portefeuille bepaalde vooral het negatieve rendement. Duurzame aandelen hielpen flink om de schade te beperken.

Grote verschillen tussen de grootbanken

Van de drie grootbanken treffen wij er één bovenin, één middenin en één helemaal onderin de rangschikking aan. Verschillen te over dus.

Passieve partijen blijven dichter bij de index dan actieve partijen

In dit slechte kwartaal bewegen de passieve partijen (natuurlijk) mee met hun index. De variaties ten opzichte van de benchmark zijn daardoor klein.  Een derde van de actieve partijen maakt een zo duidelijk keuze dat hun rendement óf sterk positief, of sterk negatief afwijkt!

 

De grootbanken

Van de drie grootbanken treffen wij er één bovenin, één middenin en één helemaal onderin de rangschikking aan. Verschillen te over dus.

Het best presterende mandaat, zoals gezegd we kijken naar de meest offensieve variant per bank, rendeerde min 11,3%. Een flinke min, maar de markt (MSCI world index) in z’n geheel deed het slechter, namelijk min 20,1%. De min van 11,3% is dus eigenlijk erg goed. Het slechts presterende mandaat kwam op min 22% uit.

Het verschil is een gevolg van de beslissing van een onder of overweging van aandelen. Voor de één was er reden om begin Februari te kopen, omdat men de verwachting had dat de pandemie snel over zou zijn. De andere grootbank zag dit anders en gingen juist aandelen verkopen.

Vanouds (en logisch als je er over nadenkt) geldt dat een markt alleen maar kan bestaan bij verschillende inzichten.

resultaten vermogensbeheerders, Resultaten vermogensbeheerders Q1 2020 eerste kwartaal

Actief versus passief

Als we alleen kijken naar de actieve partijen dan zien we dat de onderlinge verschillen erg groot zijn. De best presterende partij liet een min zien van 12,7%. De slechts presterende partij liet een min zien van min 22,2%. Een verschil van bijna 10%. Overigens als we kijken naar een periode van de laatste vijf kwartalen is het verschil tussen de beste en de slechtste partij 30%!!

Dit betekent dus voor u dat als u de verkeerde keuze maakt u veel geluk moet hebben om dit verschil weer goed te maken. Wij kunnen u begeleiden met het selecteren van de “beste” vermogensbeheerder.

Kijken we alleen naar de passieve partijen dan blijft het verschil beperkt tot min 17,3% en een min van 21,5%. Ook nog aanzienlijk verschil. Met andere woorden, je kunt wel concluderen dat passief beleggen niet het zelfde is als exact de wereldindex volgen. Wij kunnen u meer vertellen over de verschillen tussen de zogenaamde passieve beleggers.

resultaten vermogensbeheerders, Resultaten vermogensbeheerders Q1 2020 eerste kwartaal  resultaten vermogensbeheerders, Resultaten vermogensbeheerders Q1 2020 eerste kwartaal

Duurzaamheid loont

Voor onze cliënten maken we aan het einde van het kwartaal altijd een korte en bondige analyse van de portefeuille. Deze ontvangt de client los van de rapportage van de vermogensbeheerder. Hiernaast treft u een echt voorbeeld aan van het afgelopen kwartaal.

Voorbeeld portefeuille analyse

Voor XYZ-beheer was het 1e kwartaal ’the proof of the pudding’. Oftewel kan een beheerder die gedurende lange tijd goede resultaten laat zien in een opgaande markt, ook zijn kwaliteit bewijzen in een neergaande markt. Het antwoord voor de aandelen aanpak is: Ja!

In de eerste periode van 2020 werd een flink stuk van de aandelenportefeuille verkocht, omdat men niet het vooruitzicht had dat die aandelen voldeden aan een belangrijk criterium, namelijk 8% per jaar aan verwacht rendement. Toen de beurzen gedaald waren heeft men weer kwaliteitsaandelen gekocht. Eind van het kwartaal was er nog steeds ruim 20% cash.

Voor vastgoed en met name obligaties valt het niet mee. Bij de obligaties is de kredietwaardigheid wel op orde, maar bijzondere condities van diverse leningen en een markt die vrijwel tot stilstand kwam, maakte dat de obligatie portefeuille hard werd geraakt. Vastgoed daalde mee met de markt.

Al met al is door de daling in het eerste kwartaal nog steeds een flink deel van de winst van 2019 over. En dat kunnen niet veel vermogensbeheerders zeggen!

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs

Het eerste kwartaal van 2024

Het eerste kwartaal van 2024

Het is goede vrijdag 2024. De beurzen zijn gesloten dus we kunnen de balans op gaan maken over het 1e kwartaal van 2024. En het was een goed kwartaal voor de beurzen wereldwijd. De MSCI World index wist er dit kwartaal 8,44 % bij te plussen. Het jaar begon na de forse...

Lees meer
Rente alternatief

Rente alternatief

Met bijgaande blog geef ik een update op de alternatieven voor de spaarrekening. Sinds mijn laatste schrijven, november 2023, is het rentelandschap danig veranderd. Waar rentes in 2023 over de gehele looptijd opliepen, werd deze trend een halt toegeroepen door...

Lees meer