Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Beleggen, niet allen omdat het leuk is!

Alles wat je moet weten als je wilt gaan beleggen

Op deze pagina willen we u graag uitgebreid informeren over de mogelijkheden van beleggen. Als eerste staan wij stil bij de vormen van advies. Verder willen wij u informeren over de verschillende beleggingsstijlen van beleggen. Tenslotte benoemen wij de rendementen, risico’s en kosten van beleggen.

Kortom erg veel informatie met allerlei verwijzingen naar externe bronnen.

beleggen, Beleggen

Waarom beleggen?

Er zijn verschillende redenen waarom particulieren of instellingen gaan beleggen. Een belangrijke reden is dat de spaarrente dicht bij nul is. Maar is dit wel de juiste reden om te gaan beleggen ? Kunt u goed met de risico’s omgaan?

Maar zonder risico is er geen extra rendement te behalen. Soms lijkt een risico erg laag maar door een onverwachte gebeurtenis blijkt de werkelijkheid helaas soms anders. Een actueel voorbeeld zijn de Rabobank certificaten. Het leek een veilige spaarrekening.

Bent u een nieuwe beleggen dan is het raadzaam om onze 6 tips voor beginnende beleggers te lezen.

Eigenlijk komt het erop neer dat u zich de volgende vragen moet stellen?

  • Waarom ga ik beleggen in plaats van sparen?
  • Wat is mijn beleggingsdoel?
  • Hoelang neem ik de tijd om dit doel te behalen?
  • Welk risico kan ik lopen?
  • En nog belangrijker, hoeveel risico wil ik lopen?

Als u deze vragen voor u zelf heeft kunnen beantwoorden is de vraag of u de beleggingen zelf gaat invullen of dat u begeleid wil worden door een adviseur.

ZELF BELEGGEN OF HULP VAN EEN ADVISEUR?

Er zijn velen manieren om te gaan beleggen. U kunt hier de hulp van een adviseur inroepen of alles zelf doen. Voordat u een keuze maakt voor een adviseur is het belangrijk om wat onderzoek te verrichten naar de achtergrond van de adviseur. Affluent beschikt over meer dan tien gekwalificeerde Vermogensmanagers.

Als u besluit alles zelf te doen kunt u eenvoudig weg een rekening openen bij een bank of broker. U doet een eenvoudige test en vervolgens kunt u aan het “doe het zelf beleggen” slaan. In Nederland geeft circa 60% van de beleggers hier de voorkeur aan. Recentelijk is dit in een rapport van de AFM naar buiten gekomen.

Dit zelf beleggen noemen we in vaktermen wel “execution only”.

Als u besluit om u te willen laten bijstaan door een adviseur zijn er eigenlijk twee vormen van advisering; beleggingsadvies en vermogensbeheer.

Bij beleggingsadvies neemt u zelf de eindbeslissing nadat u beleggingsadvies heeft gekregen, gevraagd of ongevraagd, van uw beleggingsadviseur.

Bij vermogensbeheer geeft u een mandaat aan de adviseur om uw vermogen binnen bepaalde richtlijnen te beleggen. De vermogensbeheerder legt achteraf verantwoording af. Het is belangrijk om kritisch naar de rendementen en kosten van vermogensbeheerders te kijken. De verschillen zijn substantieel. Het is natuurlijk ook belangrijk om te kijken welke risico’s er zijn genomen om het risico te behalen. Een van de kerntaken van Affluent is om de vermogensbeheerders met elkaar te vergelijken.

Uit ervaring kunnen wij zeggen dat door te kiezen voor een stuk begeleiding de kans dat u uw doelen haalt sterk toenemen.

STIJLEN VAN BELEGGEN

Er zijn verschillende beleggingsstijlen. Een beleggingsstijl geeft aan hoe u als belegger uw beleggingen laat of gaat invullen.

Actief versus passief

Grofweg kunnen wij twee beleggingsstijlen onderscheiden. Als eerste het Indexbeleggen (of passief beleggen) en als tweede het actief beleggen.

Er is veel onderzoek gedaan door verschillende wetenschappers om te kijken welke van de twee stijlen nu het beste resultaat op levert. De wetenschappers zijn van mening dat passief beleggers het over het algemeen beter doen. Er zijn meerdere actieve beleggers die in een periode van een jaar het beter doen dan een passieve belegger. Kijken we echter naar een periode van 10 jaar dan zijn ze nog maar op de vingers van een hand te tellen. Een van de collega’s heeft een blog geschreven over dit onderwerp.

Heeft u zelf de overtuiging dat een vermogensbeheerder de markt kan verslaan?

Het is natuurlijk ook mogelijk om beide strategieën, met elkaar te combineren. Actief met passief loont ?

 

Groei versus waarde

Als we kijken naar actieve beleggers kunnen wij deze vervolgens ook weer indelen in een tweetal groepen.

Als eerste de beleggers die een sterke voorkeur hebben voor groeiaandelen. Terwijl andere beleggers er de voorkeur aangeven om in bedrijven te investeren die juist veel waarde in zich hebben.

Ook hier geld weer dat een combinatie van beiden strategieën ook goed kan werken. Normaal gesproken zullen in periodes van minimale economische groei de waarde aandelen beter, of anders gezegd minder slecht presteren, dan de zogenaamde groeiaandelen.

Over het algemeen zijn groei aandelen ook zwaarder gefinancierd en dat betekent dus als de economische groei tegenvalt deze bedrijven ook harder worden getroffen.

Naast een duidelijke groei of waarde strategie zijn er ook beleggers die kiezen voor zogenaamde alternatieve beleggingen. Vaak heeft dit ook te maken met een passie voor een bepaalde belegging. Bijvoorbeeld auto’s of kunst.

Zeer vermogenden kiezen er soms ook voor om direct te investeren in bedrijven. Hierbij kan het gaan om bestaande bedrijven maar ook in net gestarte bedrijven. De start-ups. Omdat start-ups hun bestaansrecht veelal nog niet hebben aangetoond eindigen kunnen dergelijke investeringen ook tot een totaal verlies van de investering leiden.

 

Beleggingsfondsen versus individuele aandelen.

Er zijn meerdere manieren om de beleggingen uiteindelijk in te vullen. U kunt kiezen voor individuele aandelen of beleggingsfondsen. Bij individuele aandelen moet u denken aan een aandeel in één bedrijf. Voorbeelden zijn: Ahold, DSM, Koninklijke Olie etc etc.

Een groot nadeel van individuele aandelen is dat u over een aanzienlijk vermogen moet beslissen. Namelijk om een beheersbaar risico te hebben moet je minimaal 40 individuele aandelen aankopen om het risico goed te spreiden. Om deze spreiding eenvoudig en goedkoop te realiseren is het aankopen van een beleggingsfonds een goed alternatief.

Er zijn beleggingsfondsen die exact een index kopen, bijvoorbeeld de AEX. Deze worden ook wel ETF’s genoemd. Omdat de ETF exact de index volgt zijn ze eenvoudig te volgen. Bovendien is de “verborgen” kostenstructuur bijzonder laag.

beleggen, Beleggen

Indexbeleggen

U bent tevreden met een marktconform rendement en wilt beleggen tegen de laagste kosten. Een goede spreiding is uiteraard wel een must. Indexbeleggen is geknipt voor uw situatie.

beleggen, Beleggen

Actief beleggen

Wilt u inspringen op actuele ontwikkelingen? Of juist meer risico nemen bij goede vooruitzichten en minder bij slechte vooruitzichten? Dan past een actieve beleggingen wellicht goed bij u.

beleggen, Beleggen

Alternatieve beleggingen

Affluent vergelijkt tevens alternatieve beleggingen. Denk hierbij aan vastgoed of bijvoorbeeld private equity. Deze investeringen bieden vaak meer rendement, het risico is meestal ook iets hoger.

RISICO’S BIJ BELEGGEN

Het is erg ingewikkeld om de risico’s van beleggen goed inzichtelijk te maken. Er zijn een tweetal technische benaderingen die wij bij Affluent vaak benoemen.

ls eerste de zogenaamde maximale drawdown. De maximale drawdown is het maximale neerwaartse verlies over een bepaalde periode als u op het hoogtepunt zou zijn begonnen en op het dieptepunt zou zijn uitgestapt.

Hiernaast zegt de volatiliteit (bewegelijkheid) ook iets over het gelopen risico. Hoe hoger de schommelingen van een effectenportefeuille hoe hoger het risico is.

Beide indicatoren, de max drawdown en de volatiliteit, berekenen wij altijd als wij een effectenportefeuille analyseren. Met onze risico tool kunt u zelf uw portefeuille analyseren. Maar het is ook iets wat wij voor u kunnen doen!

De vereniging van banken heeft in opdracht van de AFM de risicometer ontwikkeld. Met deze meter kan de consument eenvoudig zien wat het risico van een beleggingsfonds of beleggingsportefeuille is. Ook deze nemen wij in onze analyses mee.

Doelmonitor

Hiernaast hebben we de zogenaamde doelmonitor ontwikkeld. Met deze tool kan je berekenen hoe waarschijnlijk het is om een bepaald doel te behalen, bijvoorbeeld de aanbetaling voor een andere woning. We hebben ook een tool ontwikkeld om te berekenen hoe lang u van uw beleggingen kan leven.

We rekenen altijd met een drietal scenario’s.

Als eerste het verwachte scenario. Hier berekenen aan de hand van de huidige economische parameters of een bepaald beleggingsdoel realistisch is. Overigens wij kunnen ook een berekening maken op basis van historische gegevens. Echter deze scenario’s zijn te positief. Toch zijn er nog steeds veel vermogensbeheerders die rekenen met historische rendementen.

Ten tweede rekenen wij het een worse case scenario. Natuurlijk geven resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst maar het geeft een realistisch beeld, met 95% waarschijnlijkheid, hoe het resultaat kan uitpakken als het tegenzit.

Tenslotte rekenen wij ook met het meest positieve scenario. Ook hier is de voorspelbaarheid 95%.

U zult begrijpen dat we met name stil staan bij de risico’s aan de onderkant.

 

KOSTEN VAN BELEGGEN

Als u kijkt naar de kosten van vermogensbeheer zijn er bepaalde kosten goed zichtbaar. Bijvoorbeeld omdat deze kosten van uw rekening worden afgeschreven. Er zijn echter ook kosten die wij soms de verborgen kosten noemen. Deze kosten zijn natuurlijk niet echt verborgen maar ze zijn minder zichtbaar omdat deze kosten niet van de rekening worden afgeschreven. Bijvoorbeeld de kosten die gemaakt worden in een beleggingsfonds.

Naast de kosten die u aan een vermogensbeheerder betaald bent u kosten kwijt die de bank in rekening brengt voor onder andere het bewaren van de effecten en om de administratie te voeren. Al deze kosten bij elkaar noemen we de TCO (total cost of ownership).

Er zijn voldoende manieren om de kosten van vermogensbeheer te verlagen.

Belangrijke regel bij beleggen

Goede beleggers zijn rationeel, minder goede beleggers emotioneel

Als u de keuze heeft gemaakt om te gaan beleggen is het belangrijk om u ook aan het plan te houden. Blijf op koers!  Natuurlijk kunnen bijzondere persoonlijke wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden altijd aanleiding zijn om het plan te herzien.

FISCALE ASPECTEN BIJ BELEGGEN

Ook bij beleggen is het belangrijk om de fiscaliteit niet uit het oog te verliezen. Hierbij noemen wij een tweetal belangrijke aspecten.

Groenbeleggen

In tegenstelling tot een jaar of 20 geleden zijn de fiscaal gedreven beleggingsoplossingen geminimaliseerd. Eén van de vrijstelling die nog over is is het zogenaamde groenbeleggen of groen sparen. Helaas biedt niet iedere bank deze oplossing. Het kan dus goed zijn dat u moet uitwijken naar een andere partij.

Hiernaast komt nog, als er de gelegenheid is om te investeren in “groen”, de belangstelling zo groot is dat het snel is uitverkocht. Wij monitoren de beschikbaarheid en veelal zijn we net op tijd om te kunnen inschrijven.

Beleggen in de BV of in privé

Een andere belangrijke keuze is of u gaat beleggen in uw vennootschap of in privé. De belasting druk is in beide situaties verschillend. Zeker met het oog op de veranderende wetgeving is het belangrijk om u hier goed over te laten adviseren.

 

 

RENDEMENTEN BIJ BELEGGEN

Normaal gesproken is het rendement van een portefeuille hoger naarmate er meer risico is gelopen. Kort door de bocht betekent dat als een adviseur voor meer aandelen (zakelijke waarden) kiest en minder voor obligaties (vastrentende waarden) het te verwachten rendement hoger zal zijn.

Het is opmerkelijk om te zien hoe, ondanks het zelfde risicoprofiel, de resultaten van de vermogensbeheerders sterk uiteenlopen. Dit vergelijken van de vermogensbeheerders met elkaar is één van de belangrijkste activiteiten die wij voor onze cliënten verrichten.

beleggen, Beleggen

Altijd een adviseur in de buurt

Affluent heeft meerdere vestigingen in Nederland. Kijk voor de verschillende locaties.