Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Resultaten vermogensbeheerders derde kwartaal 2020

16-11-2020 | Vermogensbeheerder

“Allemaal in de plus”

Dat is een gezellig kwartaal wat we achter de rug hebben. In de meest offensieve portefeuilles staan alle partijen die zich bezig houden met vermogensbeheer in de plus ten opzichte van het kwartaal daarvoor! Let wel: dat gaat over de periode van 1 juli tot 1 oktober. De verschillen zijn groot: een verschil van 5% in één kwartaal is fors. Op jaarbasis is dat 20% rendementsverschil! De keuze van de vermogensbeheerder doet er dus toe! Zijn er trends zichtbaar tussen goed en minder goed presterende partijen? We zetten het op een rijtje in dit blog.

Wij namen de meest offensieve mandaten (groot € 500.000) uit ieders assortiment onder de loep, zodat we een goed beeld kunnen geven over hoe er gescoord werd op het aandelenvlak in maar liefst 34 portefeuilles.

Om het vergelijk zuiver te houden hebben we daarbij nog geen rekening gehouden met kortingen die wij vanuit Aflluent voor u kunnen bedingen.

Highlights

 • Verschillen tussen actieve partijen

   • Van  de actieve partijen [1] slaagt slechts één derde er in het beter te doen dan de algemene index. Dat is hetzelfde beeld als in het vorige kwartaal.
 • Asset allocatie bepaalt resultaat

   • Er zijn partijen die té voorzichtig waren dat ze slechts mondjesmaat profiteerden van de aandelenrendementen in het derde kwartaal.
 • Passieve partijen [2] blijven dichter bij de index dan actieve partijen

   • In de resultaten zien we een duidelijke clustering van passieve partijen rond de index[3].

[1] actieve partijen zijn de vermogensbeheerders die een visie ontwikkelen op de economieën op bedrijven en de verwachte ontwikkeling op de beurs.

[2] passieve  partijen zijn de vermogensbeheer partijen die geen visie ontwikkelen op de beurs, maar zorgen dat ze dicht bij de door hen geselecteerde index blijven

[3]. Verzameling aandelen die een indicatie geven over een bepaalde (bijv.geografische) markt

De grootbanken

De verschillen tussen de grootbanken in hun meest offensieve portefeuilles zijn aanzienlijk, tot meer dan 10% in de drie achter ons liggende kwartalen. Dat komt vooral door de afweging om al dan niet in aandelen te beleggen. Duurzaamheid speelt ook een grote rol, omdat een aantal sectoren die het slechts deden, hier niet in vertegenwoordigd zijn. In onderstaande grafiek vergelijken we de best en slechts presterende portefeuille met de aandelen wereld index. We gebruiken daarvoor de MSCI World index. Deze index laat zien hoe wereldwijd de koersontwikkeling gaat van een groot aantal beursgenoteerde ondernemingen.

resultaten vermogensbeheerders 2020, Resultaten vermogensbeheerders derde kwartaal 2020

Resultaten vermogensbeheerders Q3 2020

Vergelijken we alleen de zelfstandige vermogensbeheerders onderling dan springt het grote verschil tussen de hoogste en de laagste waarneming in het oog. Bedenk dat dit nog niets zegt over het risico dat is gelopen.

resultaten vermogensbeheerders 2020, Resultaten vermogensbeheerders derde kwartaal 2020

Passieve partijen

Goed zichtbaar in de grafiek is het resultaat van een passieve aanpak. Daar bedoelen we mee dat de vermogensbeheerder de index volgt en geen keuzes op basis van markt/economische analyse maakt omtrent de hoeveelheid aandelen die hij/zij in portefeuille wil hebben.

resultaten vermogensbeheerders 2020, Resultaten vermogensbeheerders derde kwartaal 2020

Duurzaamheid loont

Duurzaamheid helpt ook dit kwartaal om de resultaten goed te houden. De vraag is wel of dat komt door de duurzaamheid van beleggingen of omdat de vermogensbeheerder bepaalde sectoren uitsluit (energie) of een lage weging geeft ( financials).

Weliswaar is de asset-allocatie beslissing (hoeveel zit ik in aandelen?) de belangrijkste, we kunnen wel zien dat keuzes voor duurzame aandelen hielpen om een mooi rendement te realiseren in het tweede kwartaal.

resultaten vermogensbeheerders 2020, Resultaten vermogensbeheerders derde kwartaal 2020

De conclusie is dan ook dat de resultaten van de vermogensbeheerders het in het derde kwartaal van 2020 over het algemeen goed waren en de verschillen groot.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs